Skip to content
Blogg
3 minute read
4 apr 2023

Vad betyder verbatim?

Topics
Manuell transkription

Vill du ha dina ljudfiler transkriberade? Du kommer antingen få välja mellan verbatim transkription och redigerad (ren) transkription. Nedan förklaras betydelsen av verbatim transkription och vad skillnaden är på de tre olika alternativen av en verbatim transkription. Denna guide kommer även vägleda dig när du ska bestämma vilken form av transkription bäst passar dina behov.

Tänk dig hur det hade sett ut om du skrev ner en konversation på papper ordagrant. En sådan konversation som är skriven på detta sätt, kan se konstigt ut för de som är vana vid språk som är normalt skrivet. Detta är pågrund av att vid en konversation, sa kan kan talaren stamma eller repetera ord. Därav, är det skillnad mellan talad språk och skrivet språk i vissa aspekter. Det är även här skillnaden ligger i verbatim transkription och icke-verbatim transkription.

För det första – vad betyder verbatim?

En verbatim transkription fångar varje ord som talas vid inspelningen och gör det till text. Detta betyder att en verbatim transkription kommer att innehålla alla falska starter, grammatiska misstag, inpass och stammar. Detta är det mest omfattande form av transkribering och ser till att transkriptionen är 100% exakt och komplett. Dessa verbala signaler förser med insiktsfull information om inspelningen och ger inblick av miljön där konversationen tog plats. Fördelen med verbatim transkription är att även kontexten blir exponerat. Man kan få ytterligare information från denna kontext.

Vad är skillnaden mellan de två huvudtyperna?

Det finns två huvudtyper av transkriptioner:

Verbatim transkription

Detta alternativ betyder att transkriptionisten kommer att skriva ut varje ord som kan höras i ljudfilen. Detta inkluderar falska starter, självkorrigering, utfyllnadsord, grammatiska misstag, inpass och alla tecken på aktivt hörande, repetitioner och stammande.

Redigerad (ren) transkription

En redigerad och ren transkription är istället en form av redigerad transkription där transkriptionisten tar bort stammande, repetitioner, rättar grammatiska misstag och ser till att kärnmeningen av konversationen är tydlig. I detta fall, så är transkriptionisten mål att inte bara förmedla en dialog utan att see till att transkriptionen flyter på och är lättläst. En ren transkription är mer lättläst än en verbatim transkription. Tillfälligtvis, så är dialoger i böcker även de redigerade dialoger.

Här är två meningar som transkriberas i redigerad (ren) och verbatim form:

Exempel 1

Redigerad (ren): Jag såg Johan igår. Han verkade väldigt trött, han har säkert jobbat väldigt hårt det senaste.

Verbatim: Och så, jag såg Johan igår och ehm… he verkade, typ, väldigt trött. Uhm, han har säkert, typ, han har säkert jobbat väldigt hårt eller jag vet inte. Jo, jag antar det.

Exempel 2

Redigerad (ren): Jag tror hon gick precis för att gå till matbutiken.

Verbatim: Nåja, du vet, jag tror… Jag tror att hon uhm, att hon gick till matbutiken.

Passar verbatim transkription mina behov?

Denna typ av transkription tillåter läsaren att ta ut kontexten av konversationen ur den transkriberade texten. För att en verbatim transkription innehåller även icke-tal ljud som ”mm-hmm (bekräftande)” eller ”mm-mm (negativ)”.

Här är några exempel där verbatim transkriptioner är det bästa alternativet:

Marknadsundersökning, där det är viktigt för forskaren att veta om intervjuobjektet talar sanning och fånga så många verbala och icke-verbala signaler som möjligt.

I juridiska miljöer, där det är extremt viktigt i vilken kontext talaren säger något. Rättssalar kräver ofta ordagranna transkriptioner.

Intervjuer i fokusgrupper, där intervjuobjektets känslor spelar en viktig roll.

Den automatiska transkriptionstjänsten levererad av Amberscript genererar verbatim transkriptioner. Vår mjukvara transkriberar all ljud till text, detta inkluderar alla repetitioner, stamningar och inpass.

den manuella transkriptionstjänsten, kan du välja mellan två typer av transkriptioner.

Lär dig mer om Amberscripts transkriptionstjänster och välj det alternativ som passar dina behov.