Skip to content
Blogg
14 jul 2020   Senast uppdaterad 16 april 2021

Behöver du transkribera intervjuer? Vi listar de bästa tipsen på hur du sparar tid med dina forskningsintervjuer

spara tid forskningsintervjuer
Topics
Automatisk transkription

Arbetar du med en undersökning eller ett forskningsprojekt och ska genomföra intervjuer? Tycker du att det är svårt för att du inte vet i vilken ände du ska börja, eller har du redan börjat men det verkar omöjligt för dig att hålla din deadline?

Hur lång tid ett forskningsprojekt tar varierar mycket. Viss forskning kan ta flera år medan andra forskningsprojekt bara tar en vecka. De flesta forskningsprojekten har dock en sak gemensamt: arbetet med att transkribera intervjuer upptar en stor del av arbetstiden. Det spelar ingen roll hur lång tid din forskning tar, det är alltid en god idé att spara tid. Det tillåter dig att fokusera på viktigare saker, som att analysera data och att dra slutsater av din forskning.

Forskningen

Din forskning är kärnan i varje avhandling, uppsats eller marknadsundersökning. När man bedriver forskning är det viktigt att inte avvika för mycket från sin frågeställning. Du kommer troligen att använda dig av teoretiska analyser och fältundersökningar. Fältundersökningar kan genomföras med en kvalitativ eller kvantitativ metod. De flesta undersökningarna kräver kvalitativ forskning. Det finns flera typer av kvalitativ forskning. En kvalitativ forskning genomförs ofta i form av intervjuer. Du kommer då att behöva en transkription av intervjuerna för din rapport, som också kommer underlätta för dig att analysera din data. Vi kommer att prata om:

  • Genomförandet av intervjuer
  • Att skapa transkriptioner av intervjuer

Hur genomför man en intervju?

Syftet med en intervju är att få rätt och tillräcklig information av den intervjuade. Det är viktigt att informationen bidrar till din forskning, och att du får tillräcklig information. För att skaffa dig rätt information från personen du intervjuar behöver du vara förberedd med bra frågor. Du behöver också genomföra intervjun på rätt sätt. 5 tips som gör att du får ut det mesta av din intervju:

1) Förbered ett frågeformulär eller en lista av ämnen som du vill diskutera

Denna lista kommer att hjälpa dig att se till så att du inte glömmer något under intervjun. Ett frågeformulär eller en lista av ämnen säkerställer också att du inte tappar tråden och att du inte avviker för mycket från huvudämnet.

2) Påverka inte intervjupersonens svar

Genom att inte påverka intervjupersonen får du mer ärliga och pålitliga svar. Fråga till exempel inte: ”Vad gillar du med Los Angeles?” (intervjupersonen kanske inte alls tycker om Los Angeles). Fråga istället: ”Vad är din åsikt om Los Angeles?”.

3) Agera på ett professionellt sätt under hela intervjun

Visa uppskattning och förståelse för intervjupersonen, men överdriv inte. Agera på ett sätt som visar intervjupersonen att du är genuint intresserad av vad hen har att säga. Om du håller dig till de här punkterna kommer intervjupersonen att vara mer öppen och ärlig, vilket kommer att bidra till att du kan få mer information från intervjupersonen.

4) Värm upp intervjupersonen med enkla frågor innan du frågar personliga eller kontroversiella frågor

Kom ihåg att personen troligen aldrig har träffat dig innan. Om du börjar med att fråga personliga frågor på en gång kommer intervjupersonen troligen vara defensiv. Det är därför viktigt att du värmer upp intervjupersonen först med enkla frågor, som kommer att bygga förtroende. Längre in i intervjun kan du sedan börja fråga tuffare frågor.

5) Det allra viktigaste tipset: öva

Det bästa sättet att bli bättre på att intervjua är att öva. Det är därför som du borde öva på din intervju först. Du kan öva på din intervjuteknik med en klasskamrat eller en bekant innan den riktiga intervjun. Fråga personen om feedback om hur intervjun gick. Fokusera extra mycket på din hållning, strukturen, hur du frågar kompletterande frågor och om du är artig. Du kan också spela in testintervjun och lyssna på den senare. På detta vis kan du upptäcka saker som du behöver förbättra.

Hur man strukturerar en intervju

Nu när du vet vad du ska göra och inte göra under en intervju är det dags att genomföra dina intervjuer. En intervju består oftast av tre delar. Det är viktigt att du går igenom dessa delar i kronologisk ordning:

  • Inledning: I inledningen av din intervju förklarar du först ditt mål. Du förklarar vad du hoppas få reda på. Du berättar också hur lång tid intervjun troligen kommer att ta och ämnet som kommer att diskuteras. Sedan börjar den riktiga intervjun med en öppen fråga.
  • Mittendel: I mitten av intervjun har intervjupersonen möjligheten att dela med sig av sin historia. I denna fas är det viktigt att du lyssnar noggrant. I denna fas av konversationen måste du ställa bra frågor och säkerställa att intervjupersonen inte avviker för mycket från huvudämnet.
  • Avslutning: När du har fått tillräckligt med information från intervjupersonen föreslår du att avsluta intervjun. Gå igenom de viktigaste punkterna tillsammans och ge intervjupersonen möjlighet att lägga till ytterligare information. Om något är oklart bör du ställa dina sista frågor nu.

När du genomför den riktiga intervjun är det viktigt att du också gör en inspelning. Tro inte att du kan komma ihåg allting som har sagts. I inledningen av intervjun kan du fråga om intervjupersonen är okej med att bli inspelad, vilket de oftast är. Om de inte vill bli inspelade bör du ta anteckningar. Genom att göra ljusinspelningar kan du fokusera på intervjun till fullo istället för att anteckna. Efteråt kan du lyssna på inspelningen och analysera allting. Att vara väl förberedd för en intervju tar mycket tid, men det tar ännu mer tid att konvertera din ljudfil till text. För att analysera dina intervjuer i din rapport behöver du transkribera dina intervjuer. Detta är en extremt tidskrävande process. Lyckligtvis har vi en lösning som kan spara dig mycket tid och hårt arbete. Du kan läsa om detta nedan.

Vilket är det bästa sättet att transkribera mina intervjuer?

Om du vill analysera dina intervjuer och inkludera dem i din forskning är det nödvändigt att du transkriberar dina intervjuer. Transkribering är en extremt tidskrävande process att göra manuellt. Varje minut av ljud tar runt 8 till 10 minuter att transkribera. Att låta en människa transkribera en timlång intervju kan kosta dig över 1000 kronor. Om du har genomfört många intervjuer kan det snabbt bli mycket dyrt. Lyckligtvis möjliggör vårt transkriptionsprogram att du kan få din transkription billigt och enkelt. Det enda du behöver göra är att göra små förbättringar för att göra transkriptionen 100% korrekt.

Deadlines för forskare kan vara riktigt snäva, och kan ha en nedslående effekt på dig. Men genom att använda vårt transkriptionsprogram kan du spara mycket tid. Du kan spendera denna extra tid på saker som verkligen är viktiga i din forskning, som att analysera informationen och att dra slutsatser. Detta kommer i slutändan att förbättra kvalitén på din forskning.

För att spara tid och få din transkription redo att bli analyserad,

Du kanske också är intresserad av att läsa:

Med våra tjänster kan du skapa text och undertexter från ljud eller video.

* Ladda upp en ljud- eller videofil
* Automatisk eller manuell tal till text
* Redigera och exportera text eller undertexter