Skip to content
Fill 1
Blogg
6 minute read
16 apr 2021

Digital tillgänglighet och WCAG 2.1 standarden

Topics
Digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet kommer att spela en stor roll i Europas offentliga agenda i 2020. Web content accessibility guidelines (WCAG 2.1) är en förändring av föregående lagstiftning, med obligatoriska standarder. Många offentliga organisationer kommer att ha det svårt att hitta pragmatiska lösningar som är inom budgeten, anpassningsbar till lösningar, samt löser problem gällande tillgänglighetsanpassning digitalt.

Här är en motivation på varför man ska ta lagstiftning and målet att att göra Europa digital tillgänglig seriöst:

 • USA är mycket längre fram än Europa gällande Digital Tillgänglighet (speciellt inom utbildning) och agerar som förebild för Europa.
 • Teknologin har kommit en lång väg och är nu redo att jobba med att inkludera alla digitalt på internet genom att använda AI, som till exempel i automatisk taligenkänning.
 • Det är allmän fakta att digital tillgänglighet inte bara gynnar de med funktionsnedsättning eller funktionshinder, utan vi alla, då vi drastiskt förbättrar allmänna användbarheten digitalt.
 • Den 2:a December 2016, blev EU:Direktivet 2102 gällande digital tillgänglighet publicerat. Denna riktlinje medföljer omfattande tidsfrister och binder offentliga instituter med tillgänglighetsanpassning av innehåll och närvaro online.

Tyvärr, så gäller inte detta alla. Människor med fysiskt, psykiskt eller sensorisk funktionshinder, till exempel en döv eller med hörselnedsättning har inte tillgång eller använda allt som är tillgängligt digitalt. Detta kan ändras om digitala resurser är designa på tillgängligt sätt.

Och problemet ligger inte bakom själva funktionsnedsättningen, utan det ligger i hur samhället i sig hanterar detta. Detta är exakt här det nya EU direktivet kommer in och inleder en start mot digital inkludering och mot mer tillgänglighet istället för lösningar gentemot efterfrågan. För att inkludering, lika möjligheter samt ha möjligheten att delta i det vardagliga livet är en grundläggande mänsklig rättighet.

Som statistiken säger, så finns det många människor som kommer att ha en fördel av de stegen som är ett krav från direktivet. Omkring 80 miljoner människor lever med svår funktionsnedsättning i Europa, och omkring 5% av världsbefolkningen har nedsatt hörsel. Detta är omkring 360 miljoner människor totalt.

Men som redan nämnts, är de inte de enda som har en fördel av de åtgärder gällande digital tillgänglighet eftersom ett mer tillgängligt sätt betyder ett mer användarvänligt sätt.

Med det nya EU-direktivet gällande digital tillgänglighet på publika institutioners hemsidor, så når vi ett mer inkluderande Europa med en mer förenad lagstiftning om det nämnda ämnet är utövat. Efter att direktivet slogs i kraft den 22:a December, så hade EU medlemmar en tidsfrist att implementera objekten in i nationella lagar innan 23:e September 2018. Den tillämpade standarden för digital tillgänglighet som har tagits fram av Europeiska Unionen inom EU 2016/2102 ramverket, är en Europeisk Norm (EN) 301 549 V 2.1.2. Detta refererar till nivåerna A och AA inom internationella standarder av webbtillgänglighetsdirektivet (WCAG) 2.1 som giltig minimum för digital tillgänglighet.

Vad betyder digital tillgänglighet egentligen?

Officiellt, betyder tillgänglighet att alla människor, oavsett deras fysiska och psykiska tillstånd har likvärdig tillgång och utnyttja saker och applikationer utan svårigheter eller extern assistens.

Digital tillgänglighet är ett mer specifikt term, som refereras till digitalt innehåll och erbjudanden (internet och intranät), program, system, digitala och mobila applikationer samt filer och kontorssystem. Alla dessa saker måste vara operativa, lätta att förstå och robusta för att anses vara tillgängliga. Alla personer, till exempel personer med hörsel-eller visuell nedsättning, även personer med fysisk, motorisk, kognitiv och neurologisk nedsättning, ska ha likvärdig och självständig tillgång till tidigare nämnda innehåll.

Åtgärderna för Digital tillgänglighet har inte endast personer med funktionsnedsättning som målgrupp, utan även äldre personer har fördel av detta då åt ena sidan så föddes de ej under ”digital tid”, och åt andra sidan så minskar förmågor naturligt med åldern. Dessutom, så är digital tillgänglighet en fördel för personer med tillfällig begränsning, till exempel trasiga lemmar.

Den stora frågan: för vad och för vem gäller direktivet?

Direktivet är riktad till offentliga institutioner, till exempel förbundsstater, län och kommunala institutioner, som offentliga universitet och politiska institutioner.

Som tidigare nämnts, informeras minimumskravet för tillgänglighetsnivå genom normen EN 301 549 som listar 50 kriterier för standarder för webbtillgänglighet enligt WCAG 2.1 standarder.

Oavsett hur komplicerad lagstiftningen kan vara, är WCAG 2.1 i slutändan en säker guide för att uppnå minimumskravet som krävs av EU:s riktlinjer.

Du hittar länk till de nämnda standarden och riktlinjerna här:
EN 301 549
WCAG 2.1

Följande, kommer du hitta en sammanfattning av de viktigaste kraven och åtgärderna:

All innehåll och applikationer etc. måste utvecklas för att vara förståeligt, operativt och robust.

Alternativ för text: För all innehåll som inte är i textform (till exempel icke-rörande bilder, grafer eller infografiker) måste det finnas alternativ som till exempel större tryck, blindskrift, röst, symboler eller lättare språk. Godkännandekriterierna enligt WCAG är följande:

SC 1.1.1 Innehåll utan text
SC 1.3.1 Info och Relationer
SC 2.4.4 Syfte av länk (i kontext)

Undertexter och transkriptioner måste vara tillgängliga för tidigare inspelade videor och ljud. Hitta de exakta kraven i tabellen nedan:

Alternativt textinnehållUndertexter LjudbeskrivningTranskription
Förinspelat ljud (endast ljud, exempel podcast) KravInget krav Inget kravKrav
Förinspelade rörande bilder (endast video, exempel animationer utan ljud) KravInget krav Krav om det inte finns en transkription Krav om det inte finns någon ljudbeskrivning
Förinspelade filmer (undertext till föreläsningar, handledning, videor för lärande) KravKravKrav, med mindre än all visuell information också är hörbar Inget krav, med mindre än filmen har interaktiva element

Godkännande kriterierna för WCAG är följande:

 • SC 1.2.1 Endast ljud eller video (förinspelat)
  SC 1.2.2 Undertexter (förinspelat medium)
  SC 1.2.3 Ljudbeskrivning (förinspelat medium)
 • Innehåll skall alltid presenteras på olika sätt (till exempel, enkel layout) utan att förlora information samt struktur;
 • Innehåll skall alltid presenteras på ett sätt som är enkelt att upptäcka och läsa, till exempel genom att använda färger med hög konstrast eller att det finns möjligheten att förstora fonten;
 • Alla funktioner ska vara opererbar genom tangentbordet;
 • Alla hemsidor ska vara designade så att användningen av den är förutsägbar.

Flera obligatoriska åtgärder

 • Tillhandahållande av ett fullständigt, detaljerat och årligen uppdaterad uttalande om tillgängligheten. Detta uttalande måste kunnas nås från varje sida på motsvarande hemsida.
 • Möjligheter för enkel och elektronisk kontakt (Feedback-mekanism). Denna feedback-mechanism måste kunnas nås på varje sida på motsvarande hemsida.

Förskjutna tidsfrister

23.09.2019: Hemsidor som skapats efter 23.09.2018, måste vara tillgänglighetsanpassade

23.09.2020: Alla andra hemsidor (intranät, extranät), och tidsbaserade medier som video och ljud, måste vara tillgänglighetsanpassade. Denna tidsfrist är mest relevant för institutioner som använder media för stöd i lärande.

23.09.2021: Alla mobilapplikationer måste vara tillgänglighetsanpassade.

Läs denna guide för att få en mer omfattande överblick på alla tillämpliga åtgärder gällande WCAG.

Sammanfattning

Det kan anses vara en utmaning när det gäller Digital tillgänglighet, som ett operativt hinder. Men det viktigaste är att tänka på lagstiftningens grunddrag – Att ta ansvar som ett samhälle och att inkludera alla personer med funktionsnedsättning.

Så småningom kommer alla institutioner oavsett om de är offentliga eller privata ha en fördel med att göra deras (online)- närvaro och erbjudanden mer tillgänglig för alla. Men inte bara det, som nämnts innan så är det en mänsklig rättighet att alla människor inkluderas i vardagen och bör inte begränsas på något sätt. Dessutom: att göra institutioner och företag mer tillgänglig är inte en persons arbete, det är en process som måste antas och samordnas av alla.

Det obligatoriska införandet av digital tillgänglighet, bör inte betraktas som en börda, utan som en möjlighet. I slutändan har vi alla en fördel av dessa åtgärder, då i slutändan betyder tillgänglighet att det blir mer användarvänligt.

Kontakta oss om skulle vilja ha om mer information om Digital tillgänglighet och hur Amberscript kan hjälpa till

Du kanske även är intresserad av att läsa:

Med våra tjänster kan du skapa text och undertexter från ljud eller video.

* Ladda upp en ljud- eller videofil
* Automatisk eller manuell tal till text
* Redigera och exportera text eller undertexter