Skip to content
Fill 1
Blogg
6 minute read
16 apr 2021

4 Sätt att förbättra din ljudkvalitet och optimera din transkription av tal till text

calidad del audio
Topics
Automatisk transkription

Ofta frågar våra klienter oss varför noggrannheten i deras automatiskt genererade transkriptioner varierar. Det kan vara en konsekvens av ljudkvaliteteten. I vilken utsträckning din ljudfil kan bli automatiskt konverterad till text är direkt relaterad till ljudets kvalitet. Bra ljudkvalitet påskyndar definitivt transkriptionsprocessen!

Vill du spara dig själv tid och garantera bättre resultat på din transkription genom att använda programvara för transkription? Nedan kan du läsa hur du säkerställer kvaliteten på din ljudfil med 4 steg:

Hur uppnår du bra ljudkvalitetet?

  1. Håll ett litet avstånd mellan talaren och mikrofonen
  2. Se till att det finns så lite bakgrundsljud som möjligt
  3. Avbryt inte varandra
  4. Tillhandahåll en mikrofon med bra kvalitet

Nedan diskuterar vi ovanstående punkter mer detaljerat.

1. Avtåndet mellan talaren och mikrofonen

Ljudkvaliteten påverkas mycket av avståndet mellan talaren och mikrofonen. Om talaren är för långt ifrån mikrofonen, tar inte mikrofonen upp alla ljud ordentligt och vissa delar kan bli förlorade. Om avståndet är för kort, hör du talaren andas in i mikrofonen. Det perfekta avståndet beror på mikrofonen men oftast är omkring 10 centimeter det perfekta avståndet.

Om du använder din telefon, ges det bästa resultatet om du håller den framför talarens mun. Om det inte är möjligt, bör telefonen placeras på bordet rakt framför talaren. Ta dessutom av ditt telefonskal så att mikrofonen är otäckt. Transkriptionen bör gå enkelt då!

2. Eliminera bakgrundsljud

När det mesta av bakgrundsljudet är eliminerat, förbättras ljudkvaliteten enormt.

Även i de tystaste miljöerna finns det några ljud, så tekniskt sett kommer det aldrig att vara helt tyst. Det är därför omöjligt att ha helt tyst någonstans men vi har några tips för att se till att det är så tyst som möjligt vid inspelningstillfället:

  • Se till att alla omkring dig är tysta. Berätta för alla runt dig att du håller en intrevju och att det är viktigt att det är tyst. Sätt upp en skylt på dörren så att ingen kommer in utan att fråga först.
  • Stäng av alla enheter som kan producera något ljud. Det kan vara air condition, en fläkt, en skrivare eller din dator. Det är inte tillräckligt att bara stänga av ljudet på din dator, då de flesta datorer har inbyggda fläktar som ger ljud. Om du behöver din dator under intervjun, är det viktig att hålla den så långt bort som möjligt från mikrofonen.

3. Kvaliteten på mikrofonen

Kvaliteten på ljudet beror självklart mycket på kvaliteten på mikrofonen. Med mikrofoner är det oftast sant att ju dyrare en mikrofon är, desto bättre kvalitet har den. Lyckligtvis så finns det även billiga mikrofoner för inspelning av bra ljudkvalitet, bara för att de säkerställer att talaren och mikrofonen är på rätt avstånd från varandra.

Det finns olika typer av mikrofoner, dessa är:

  1. En Lavalier (clip-on mikrofon)

Lavalier är utmärkt för intervjuver. Lavaliers ger en bättre inspelningskvalitet än en telefon och säkerställer att avståndet mellan talaren och mikrofonen är optimalt. En annan fördel är att Lavaliers är ofta utrustade med två huvuden, så att du inte behöver flytta mikrofonen för en annan talare under en interljuv.

2. En bordsmikrofon

En bordsmikronfon är en mikrofon som kan placeras på bordet mellan talare. De flesta bordstelefoner ger bättre inspelningskvalitet än en telefon. En bordsmikrofon kan vara användningsbar i en konverstaion med flera talare. Om talarna är i olika riktningar från mikrofonen, är det viktigt att det polära mönstret för mikrofonen är Omni Directional (mer om detta senare).

3. En telefon

För närvarande finns det programvara för röstinspelning tillgängligt för nästan varjesmarttelefon. På grund av detta är smarttelefonen den mest tillgängliga mikrofonen på denna lista. Inspelningskvaliteten är ganska bra för de flesta smarttelefoner, men kvaliteten förbättras om du håller telefonen nära talaren och inte placerar den på bordet.

4. En bärbar dator

De flesta bärbara datorer har en inbyggd mikrofon, denna mikrofon kan också användas för att spela in intervjuver. Den bärbara datorn och telefon är båda bra alternativ om du inte vill investera i en separat mikrofon. För att spela in intevjuver rekommenderar vi dock att använda en smarttelefon framför en bärbar dator. Detta beror på att en smarttelefon är enklare att använda och spelar in med bättre ljudkvalitet.

5. En röstinspelare

En röstinspelare, även ofta kallad diktafon, är en utmärkt mikrofon att använda för inspelning av intervjuver. Kvaliteten på inspelningar är vanligtvis väldigt hög i en röstinspelare. Dessutom blir kvaliteten på inspelningen med en röstinspelare mycket bättre när du håller röstinspelaren nära talaren istället för att lägga den på bordet.

Det finns olika typer av mikrofoner som spelar in ljud från olika riktningar (även kallade polar patterns).

Källa: https://itsjustjustin.com/

För intervjuver är en Figure-of Eight det bästa valet, eftersom det absorberar samma mängd ljud på båda sidor av mikrofonen. En Figure-of-Eight spelar också in mindre bakgrundsljud än Omni Directional. Figure-of-Eight mikronfer är dock oftast mycket dyrare.

Forskningen om nogrannheten i vår programvara med olika mikrofoner avslöjar stora skillnader, vilket framgår av tabellen nedan. Word Error Rate betyder procentandelen av fel som vår programvara gör. Till exempel, en Word Error Rate på 10% betyder att det finns i genomsnitt 10 fel för varje 100 ord. Hitta resultatet av forskningen nedan:

 
MIKROFON WORD ERROR RATE
Lavalier (a clip-on mikrofon) + telefon 10% – 20%
Premium smarttelefon på bordet 20% – 30%
Premium smarttelefon i din hand 15% – 25%
Budget smarttelefon på bordet 30% – 80%
Budget smarttelefon i din hand 20% – 50%
Bärbar dator 30% – 50%
Bordsmikrofon 10% – 40%
 

Som du kan se ovan finns redan en betydande skillnad mellan att lägga din telefon på bordet och hålla den i din hand. Dessutom är kvaliteten på din mikrofon extremt viktig. Med en lavalier kan ljudets kvalitet förbättras avsevärt och Word Error Rate reduceras.
Vi har valt ut alternativen med lavalier och bordsmikrofon med hög ljudkvalitet för dig, som du kan använda med din smarttelefon:

4. Avbryt inte varandra

Förutom att det inte är helt rätt att avbryta varandra, så förvirrar detta också vår programavara för transkription. Detta är varför det är viktigt att låta varandra avsluta meningarna, så att vår programvara kan göra sitt jobb så bra som möjligt. Dessutom har vår programvara vissa problem med dialekter. Självklart är det svårt att göra någonting åt en dialekt, men det är till stor hjälp att prata så dialektfritt som möjligt. Genom att följa dessa tips kan vi konvertera ditt ljud till text med bättre resultat.

Allt i en sammanfattning

Som diskuterats ovan är det faktiskt väldigt enkelt att förbättra kvaliteten på dina ljudfiler. För det första är det viktigt att hålla cirka 10 centimeter mellan talaren och mikrofonen. För det andra är det viktigt att eliminera bakgrundsljud, så koppla bort alla enheter som kan producera ljud och berätta för alla i närheten av dig att de ska vara tysta. För det tredje är det viktiga att inte avbryta varandra. Slutligen så beror ljudets kvalitet mycket på mikrofonens kvalitet och vilken typ av mikrofon det är.

Om du följer dessa råd kommer kvaliteten på dina ljudfiler att förbättras mycket, vilket innebär att vi kan bättre konvertera dem till text samt att du behöver göra mindre justeringar på dina automatiskt transkriberade texter!

Nu vet du allt om att förbättra din ljudkvalitet och du kan upptäcka de två bästa applikationerna för att spela in ett telefonsamtal!

Med våra tjänster kan du skapa text och undertexter från ljud eller video.

* Ladda upp en ljud- eller videofil
* Automatisk eller manuell tal till text
* Redigera och exportera text eller undertexter