Skip to content
Fill 1
Blogg
4 minute read
13 aug 2021

Hur lång tid tar det att transkribera en 1 timmes ljudfil?

Topics
Automatisk transkription

Att ha en välskriven intervjutranskription gör att du alltid har all information lättillgänglig när du arbetar på ett projekt. Men hur lång tid tar det att transkribera din ljudfil och vilka tillgängliga alternativ finns det?

Hur lång tid tar det att transkribera intervjuer? Här är några alternativ:

En intervju kan vara en otroligt användbar källa för färsk och aktuell information som annars ofta är svårtillgänglig. För forskare är ofta intervjuer grunden för forskningen. Det är dock aldrig enkelt att i efterhand gå tillbaka och referera till videoinspelningar, och få forskare har tid att lyssna på inspelningar av intervjuer om och om igen. Att transkribera intervjuer är det bästa alternativet för att få ut så mycket som möjligt från din inspelade information!

Ingen forskare har tid att arbeta på en intervjutranskription manuellt. Många forskare är i själva verket förvånade över hur lång tid det kan ta att transkribera intervjuinspelningar manuellt. Manuell intervjutranskription är en tidskrävande process som inte bara kräver mycket ansträngning, utan också koncentration och fokus. Processen att transkribera tar också längre tid när du inte har rätt verktyg tillgängliga.

  • Manuell transkribering: Gör transkriberingen av intervjun själv! Att göra transkriberingen själv kommer ta dig ungefär 5-6 timmar för en timmes inspelning. Detta är det billigaste alternativet, men också det mest tidskrävande.
  • Automatiskt transkriberingsprogram (som Amberscript): vårt program tar upp till en timme (vanligtvis några minuter) för att transkribera en en timmes lång intervju. Det är en bra balans för att spara både tid och pengar. Exaktheten för transkriptionen varierar från program till program. Amberscript har en av den största graden av exakthet på marknaden. Testa gratis och upplev det själv!
  • Anlita en frilansare eller ett transkriberingsföretag: Att låta ett företag göra din transkription kan ta runt 5 arbetsdagar, beroende på vald leverantör. Amberscript erbjuder också manuella granskningar av dina transkriptioner utav av en av våra språkexperter, för att levereras med 99% exakthet. Läs mer om vår perfekta manuella transkriptionsservice.

Låt oss gå igenom de tre alternativen mer noggrant.

Manuell transkribering av intervju – Gör det själv

Manuell transkribering av en 1 timmes lång inspelning kan enkelt ta 5-6 timmar. Beroende på hur snabbt du skriver, hur många som är involverade i dialogen, hur snabbt de pratar och din erfarenhet av att transkribera, kan det hända att du kan snabba på processen (eller att det tar ännu längre tid). Även om många forskare värdesätter faktumet att de under transkriberingsprocessen blir extremt bekanta med inspelningarna och dess innehåll, så är det en tidskrävande process, framförallt när en deadline börjar närma sig!

Användandet av ett automatiskt transkriberingsprogram för transkribering av din intervju

Transkriberingsprogram är det ultimata sättet att spara tid när man talar om transkription av intervjuer. Det finns två typer av transkriberingsprogram:

  • Program som hjälper dig i transkriberingsprocessen, men utan möjlighet till automatisk transkription
  • Program försedda med Automatisk Taligenkänning (ASR)

Program utan Automatisk Taligenkänning kan användas för att spela upp inspelningen snabbare, långsammare eller att repetera de sista sekunderna igen så att du enklare kan förstå vad som sägs. Det möjliggör för dig att lägga till genvägar så att du kan spela upp/pausa ljudinspelningen, lägga till tidstämplar eller namn på talare. Underskatta inte hur många gånger du kommer att trycka på play eller paus om du transkriberar ett gruppsamtal. Att snabba på den processen med genvägar kan spara mycket tid.

Program med Automatisk Taligenkänning erbjuder alla dessa smarta funktioner samtidigt som det ger dig en automatiskt maskin-genererat transkription. Du laddar upp din ljudfil eller video, och efter några minuter får du tillbaka en automatiskt genererad text. Intervjutranskriptionen kommer såklart inte vara perfekt (det är trots allt fortfarande en maskin!), men men en bra ljudkvalité kommer det endast krävas en minimal justering av texten. Om du använder ett program som Amberscript, kommer textredigeraren möjliggöra för dig att enkelt redigera och fixa misstag.

Med Amberscript kan du ha dina transkriptioner av intervjuer klara inom en timme! Det innebär en stor möjlighet (50-70%) för att spara tid. Jag är säker på att du har bättre saker att göra än att transkribera hela dagen 😉

Läs mer om hur du använder Amberscript och testa gratis nu

Att outsourca din intervjutranskription till ett specialiserat företag

Om du vill låta ett företag transkribera din intervju kan du antingen anlita en frilansare eller att kontakta ett specialiserat företag. Det finns många bra frilansare där ute, men som det ofta är med frilansjobb, kan det vara svårt att uppskatta kvalitén av frilansarens arbete.

Företag jobbar ofta bättre när det kommer till snäva deadlines eller större volymer av transkriptioner. Om du arbetar med ett transkriberingsföretag kan du normalt sett skicka in din ljudfil eller video och få tillbaka din färdiga och korrekturlästa transkription inom några dagar. Detta alternativet är dyrare, då det är specialister som arbetar med din transkription. Marknadspriset för en timmes transkribering i Europa ligger på mellan 800 – 1600 kr.

För dig som behöver perfekt transkriberade texter ervjuder Amberscript att få din automatiska intervjutranskription granskad av experter på 29 olika språk inom 5 arbetsdagar, till ett pris på €1.90 per minut Läs mer.

Behöver du transkribera en intervju?

Du kanske också är intresserad av: 

Med våra tjänster kan du skapa text och undertexter från ljud eller video.

* Ladda upp en ljud- eller videofil
* Automatisk eller manuell tal till text
* Redigera och exportera text eller undertexter