Skip to content
Fill 1
Blogg
3 minute read
16 apr 2021

3 sätt automatisk-taligenkänning (ASR) kan gynna digital inkludering

Topics
Automatisk transkription
Digital tillgänglighet

I EU har direktivet om digital inkludering av hemsidor och mobilapplikationer för offentliga sektorn (EU2016/2101) införts. Denna direktiv kräver att offentliga organisationer blir mer inkluderande genom att öppet publicera innehåll som är tillgängligt för folk med funktionsnedsättning. Denna grupp inkluderar cirka 50-75 miljoner invånare och representerar 10-15% av hela befolkningen av EU:s medlemsländer. Hur kan automatisk taligenkänning hjälp till?

Speciellt för video och ljudinnehåll som organisationer publicerar (på deras hemsidor, applikationer eller intranät), så kan de göra åtgärder för att se till så att alla har samma tillgång till innehållet.

Teknologier som taligenkänning kan hjälpa människor med visuell nedsättning (blindhet, dålig syn) att på lätt sätt navigera sig igenom hemsidan genom att använda auditiv känsla och genom att lyssna på det som är skrivet på hemsidan.

Om man ser på andra sidan, så kan teknologi som tal-till-text hjälpa organisationer göra sitt hemsida mer tillgänglig för folk med hörselnedsättning (personer som är döva eller svårt att höra).

Automatisk taligenkänning has nått så hög nivå av precision, att det kan snabba på processen av att generera precisa transkripter för video och ljud.

Processen av att lägga till undertexter och captions på videofiler kan också till en viss nivå bli automatiserad.

Generera transkripter genom automatisk-taligenkänning

För ljudfiler med hög kvalité som t.ex podcasts eller professionell e-learning, så har automatiskt taligenkänning nått hög nivå av precision. I vissa fall, kan precisionen vara så hög så att det är möjligt att skapa fullt automatiserade transkripter samtidigt som man behåller det väsentliga i det som har sagts. Mjukvaran till tal-till-text kan användas för att skapa transkript till ljudfiler endast på några minuter.

Om man jämför med manuellt arbete (vilket oftast tar 5-8 gånger så längre tid än längden på ljudfilen), kan en automatisk genererad transkript bli klar på en bråkdel av tiden.

Transkripter är det mest kostnadseffektiva alternativet för att skapa innehåll för människor med hörselnedsättning. Istället för att lyssna på en podcast, kan döva nu istället läsa transkripter på ett lätt sätt. Plus, transkripten ger din SEO en liten boost. 🙂

Generera undertexter till dina videon med automatisk-taligenkänning

Automatisk taligenkänning kan också hjälpa till med att skapa undertexter till videon. Genom att ladda upp en videofil på Amberscript, kan du direkt få automatisk-genererade undertexter. I online-redigeraren kan du sedan göra ändringar, justera tidstämplarna och sedan ladda ner filen som SRT, vilket du på ett enkelt sätt kan mata in i videon genom att använda redigeringsverktyg.

Genom att automatisera stora delar av processen för undertexter, kan videon bli digitalt tillgängliga på ett snabbare sätt.

Videon som har ordentliga undertexter ger personer med hörselnedsättning möjlighet att lägga till text på rörande bilder. Tittaren får inte enbart med sig vem det är som pratar, utan även vad som sägs och i vilken kontext.

Outsourca generationen av digitalt tillgängligt innehåll till en expert

Att erbjuda tillgängligt innehåll för video och ljud kan vara en operativ utmaning, som kan kosta mycket kapacitet och tid. Ifall du inte har den interna kapaciteten för att göra ditt innehåll tillgängligt, kan externa partier hjälpa till med att generera transkripter, ska undertexter samt se till att standarden för WCAG 2.0 är mött. Detta säkerställer överensstämmelse med EU-direktivet gällande digital inkludering och att större delen av befolkningen har tillgång till din hemsida.

Med våra tjänster kan du skapa text och undertexter från ljud eller video.

* Ladda upp en ljud- eller videofil
* Automatisk eller manuell tal till text
* Redigera och exportera text eller undertexter