Skip to content
Blog
3 minuten leestijd
23 jan 2023

3 manieren waarop automatische spraakherkenning (ASR) kan bijdragen aan digitale inclusiviteit

Topics
Automatische transcriptie

In de EU is de richtlijn betreffende de digitale inclusie van websites en mobiele toepassingen van overheidsorganen (EU2016/2102) ingevoerd. Deze richtlijn eist van overheidsorganisaties dat zij meer inclusief worden door al hun openlijk gepubliceerde inhoud toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Deze groep omvat ongeveer 50 – 75 miljoen burgers en vertegenwoordigt 10-15% van de totale bevolking van de 27 EU-lidstaten.

Zet je video en audio om naar
ondertiteling en tekst

 • Altijd de hoogste nauwkeurigheid
 • De goedkoopste en snelste door gebruik van AI
 • Upload je bestand direct en exporteer gemakkelijk

ASR & digitale inclusiviteit

Vooral voor video- en audiocontent die organisaties in het openbaar presenteren (op hun websites, op applicaties of op intranet) kunnen deze organisaties maatregelen nemen die iedereen gelijke toegang tot de content geven.

Technologieën zoals tekst-naar-spraak kunnen mensen met een visuele beperking (blindheid, slecht gezichtsvermogen) helpen om gemakkelijk door websites en inhoud te navigeren door gebruik te maken van hun auditieve zintuigen en door te ‘luisteren’ naar wat er op websites staat.

persoon met een visuele beperking die een bril vast houd

Andersom kunnen technologieën zoals spraak-naar-tekst organisaties helpen om inhoud toegankelijk te maken voor mensen met een auditieve beperking (mensen die doof of slechthorend zijn).

Automatische spraakherkenning (ASR) heeft een dusdanig hoog niveau van nauwkeurigheid bereikt dat het proces van het genereren van nauwkeurige transcripties voor video- en audiocontent enorm kan worden versneld.

Ook ondertiteling en captioning van videobestanden kan in grote mate worden geautomatiseerd.

3 manieren waarop ASR kan bijdragen aan digitale inclusiviteit:

1. Genereer volledig automatisch transcripties met ASR

asr transcriptie van Amberscript

Voor audiobestanden van hoge kwaliteit zoals podcasts of professionele e-learnings heeft de automatische spraakherkenning een hoge mate van nauwkeurigheid bereikt. In bepaalde gevallen kan de nauwkeurigheid hoog genoeg zijn om volledig geautomatiseerde transcripties te maken met behoud van de essentie van wat er gezegd is. Spraak-naar-tekst software kan worden gebruikt om binnen enkele minuten een transcript van de audio te maken.

Vergeleken met handmatig werk (dat vaak ongeveer 5-8 keer zo lang duurt als de duur van het geluid), is een automatisch gegenereerd transcript binnen enkele minuten klaar voor gebruik.

Transcripten zijn de meest kosteneffectieve manier om alternatieve content te creëren voor mensen met een auditieve beperking. In plaats van naar de podcast te luisteren, kunnen doven gewoon het transcript lezen. Daarnaast geeft het transcript een mooie impuls aan SEO-activiteiten 🙂

2. Genereer ondertiteling voor videocontent met ASR

ASR ondertiteling van Amberscript

Automatische spraakherkenning kan ook helpen bij het maken van ondertiteling voor videocontent. Door een videobestand te uploaden naar Amberscript, ontvang je direct automatisch gegenereerde ondertiteling. In de online editor kunt u wijzigingen aanbrengen in de ondertitels, de tijdstempels aanpassen en het bestand downloaden als .SRT, zodat je het daarna eenvoudig kunt invoeren in je video-editor.

Door grote delen van het ondertitelingsproces te automatiseren, kan video op een zeer snelle manier digitaal toegankelijk worden gemaakt.

Video’s die goed ondertiteld zijn, geven dove mensen de mogelijkheid om de tekst in de context van bewegende beelden te plaatsen. De kijker kan dan niet alleen zien wie er praat, maar ook begrijpen wat er in welke context gezegd is.

Gratis eBook: Leer alles over de digitale mediatrends 2022

Leer hoe videomarketing goed is voor 69% van al het klantenverkeer, welke methoden je videobetrokkenheid en conversies zullen verhogen, en meer praktische case studies en tips van professionals uit de sector.

3. Het genereren van digitaal toegankelijke content outsourcen aan een expert

Het aanbieden van toegankelijke content voor video en audio kan een operationele uitdaging vormen die veel capaciteit en tijd kost. Als je niet over de interne capaciteit beschikt om al je content beschikbaar te stellen, kunnen externe partijen helpen om transcripties te genereren, ondertitels te maken en ervoor te zorgen dat aan alle WCAG 2.0-standaarden wordt voldaan. Dit garandeert de naleving van de EU-richtlijn inzake digitale inclusie en maakt je website toegankelijk voor een groot deel van de bevolking.

Veel gestelde vragen

 • Wat is een automatische transcriptieservice?

  Automatische transcriptie is het proces waarbij AI-engines audio-opnames analyseren en automatisch omzetten in tekst, waarbij transcripties worden gegenereerd met de woorden die in elke seconde van de opnames worden gezegd. Het is vergelijkbaar met het werk dat door transcribenten wordt gedaan, maar in dit geval wordt het gedaan door middel van spraakherkenningsoftware.

 • Hoe werken automatische transcriptieservices?

  In een paar woorden “luistert” de software naar de audio, identificeert de gebruikte woorden en geeft deze terug in een tekstformaat. Dat is mogelijk door het gebruik van geavanceerde spraakherkenningstechnologie. Kortom, dergelijke systemen bestaan uit akoestische en taalkundige componenten die op één of meerdere computers draaien. Je kan er hier meer over lezen.

 • Bieden jullie “clean read” of “verbatim” transcripties aan?

  In de handmatige transcriptieservice bieden wij beide soorten transcripties aan.

 • Hoe kan ik een bestand uploaden?

  Om een bestand te uploaden kan je gratis een account aanmaken. Zodra je een account hebt aangemaakt, kies je gewoon “nieuw bestand uploaden” en selecteer je een bestand op je computer. Je kan dan kiezen of je gebruik wilt maken van onze “Automatische” of “Handmatige” service. De eerste 10 minuten van de automatische transcriptie zijn gratis!

 • Kunnen ASR-modellen op maat worden gemaakt?

  Onze spraakwetenschappers kunnen ASR-modellen trainen om specifieke woordenschat,
  termen of jargon te herkennen, waardoor de nauwkeurigheid aanzienlijk wordt verhoogd.
  Voor meer informatie over onze oplossingen op maat kan je contact opnemen met ons verkoopteam via deze link.

 • Overwegen jullie partnerschappen of partnerprojecten?

  Ja, we leveren API-sleutels, aangepaste ASR-modellen en integraties. Als je gebruik wilt maken van een van deze diensten of op een andere manier wilt samenwerken, neem dan hier contact met ons op.