Skip to content
Blog
6 minuten leestijd
22 mei 2023

Kwalitatief Onderzoek, Observationele Studies & de JBI, CASP & STROBE Checklists

Topics
Automatische transcriptie
Handmatige transcriptie

Inhoudsopgave

Kwalitatief Onderzoek Verschilt van Kwantitatief Onderzoek

Kwalitatief Onderzoek

Kwalitatief onderzoek onderzoekt de subjectieve ervaringen, perspectieven en gedragingen van mensen om een diepgaand inzicht te krijgen in een bepaald onderwerp. Het maakt gebruik van methoden zoals interviews, observaties en focusgroepen om gegevens te verzamelen en te analyseren. In tegenstelling tot kwantitatieve methoden, die steunen op numerieke gegevens, is kwalitatief onderzoek bijzonder nuttig om complexe en veelzijdige kwesties te onderzoeken. Door het onderwerp van dichtbij te bekijken, kunnen onderzoekers het “waarom” achter de acties en het gedrag van mensen begrijpen.

Kwantitatief Onderzoek

Kwantitatief onderzoek, aan de andere kant, meet en kwantificeert sociale fenomenen met behulp van numerieke gegevens verzameld door middel van enquêtes, experimenten en statistische analyse. In tegenstelling tot kwalitatief onderzoek, dat het “waarom” achter sociale verschijnselen onderzoekt, beoogt kwantitatief onderzoek specifieke onderzoeksvragen te beantwoorden of hypothesen te testen met behulp van gestructureerde en gestandaardiseerde methoden. Het gaat meestal om grotere steekproeven om statistische significantie en generaliseerbaarheid te garanderen. Hoewel kwantitatief onderzoek waardevolle inzichten kan opleveren en generalisaties over een populatie mogelijk maakt, kan het de nuances van menselijk gedrag en ervaringen missen die kwalitatief onderzoek aan het licht kan brengen.

De belangrijkste verschillen tussen kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden

 • Methoden van gegevensverzameling

  Kwalitatief onderzoek maakt gebruik van methoden zoals interviews, observaties en focusgroepen om gegevens te verzamelen. Kwantitatief onderzoek daarentegen gebruikt gewoonlijk enquêtes, experimenten en statistische analyse om gegevens te verzamelen.

 • Steekproefomvang en generaliseerbaarheid

  Kwalitatief onderzoek omvat vaak kleinere steekproeven dan kwantitatief onderzoek, omdat de nadruk ligt op het verkrijgen van een diepgaand inzicht in een bepaald verschijnsel in plaats van op het maken van generalisaties over een populatie.Kwalitatief onderzoek wordt vaak bekritiseerd vanwege het gebrek aan generaliseerbaarheid, omdat de bevindingen gebaseerd zijn op een kleine en specifieke steekproefomvang. Kwantitatief onderzoek, daarentegen streeft naar een hoge mate van generaliseerbaarheid naar een grotere populatie..

 • Onderzoeksontwerp

  Kwalitatief onderzoek omvat doorgaans een flexibele en iteratieve onderzoeksopzet die de verkenning van complexe en veelzijdige vraagstukken mogelijk maakt.Kwantitatief onderzoek, daarentegen heeft een meer gestructureerde onderzoeksopzet die gericht is op het testen van specifieke hypothesen of het beantwoorden van onderzoeksvragen.

 • Gegevensanalyse

  Kwalitatief onderzoek omvat doorgaans een proces van coderen en categoriseren van gegevens om patronen en thema’s te identificeren. Kwantitatief onderzoek omvat statistische analyse om hypothesen te testen en relaties tussen variabelen te bepalen.

Voorbereiding is het Halve Werk

Voordat je aan je kwalitatieve onderzoek kan beginnen, moet je de volgende stappen in het vooronderzoek doorlopen:

 1. Het definiëren van de onderzoeksvraag
 2. Het kiezen van een onderzoeksontwerp
 3. Kiezen tussen inductieve en deductieve onderzoeksontwerpen
 4. Ontwikkelen van een onderzoeksplan
 5. Identificeren en selecteren van deelnemers
 6. Zorgen dat er aan ethische richtlijnen wordt gehouden

Je kan een uitgebreide gids met de individuele stappen vinden in ons gratis eBook

Kwalitatieve Onderzoeksmethoden

Er zijn verschillende methoden van kwalitatief onderzoek, en elke methode heeft zijn sterke punten en beperkingen. De meest voorkomende kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn:

case studies, 

inhoudsanalyse, en 

etnografie.

Nu we een paar van de belangrijkste kwalitatieve onderzoeksmethoden hebben geïntroduceerd, kunnen we eens verder bekijken hoe je deze methoden effectief in de praktijk kunt gebruiken. In de volgende paragrafen vind je handige tips en best practices die specifiek zijn toegesneden op het houden van interviews, focusgroepen en observaties.

Het Belang van Transcriptie bij Kwalitatief Onderzoek Interviews

De transcriptie van interviews is een cruciale stap in kwalitatief onderzoek die onderzoekers in staat stelt om de gegevens die via interviews zijn verzameld systematisch te analyseren en te interpreteren. Hierdoor kunnen onderzoekers zinvolle conclusies trekken uit de onderzoeksresultaten.

Wat is interview transcriptie?

Transcriptie is het omzetten van audio- of video-opnamen in een schriftelijk formaat. Hierbij wordt naar de opname van het interview geluisterd en worden de gesproken woorden in een tekstdocument getranscribeerd. Het resulterende transcript legt de inhoud van het interview vast, inclusief de woorden die de interviewer en de geïnterviewde hebben gesproken en eventuele achtergrondgeluiden of onderbrekingen.

Hoe kunnen transcripties kwalitatieve onderzoeksinterviews en focusgroepen vergemakkelijken?

Door interviews te transcriberen, kunnen onderzoekers gemakkelijk de door deelnemers verstrekte informatie bekijken en analyseren, belangrijke thema’s en patronen identificeren en een diepgaander inzicht krijgen in het bestudeerde onderwerp. Transcriptie stelt onderzoekers ook in staat om non-verbale signalen vast te leggen, zoals de toon van de stem, pauzes en nadruk, die belangrijke inzichten kunnen verschaffen in de emoties en houdingen van de deelnemer. Zonder transcriptie kunnen onderzoekers belangrijke details en inzichten missen die relevant kunnen zijn voor hun onderzoeksvraag.

Hoe transcribeer je interviews – snel (en nauwkeurig)?

Gelukkig is er een transcriptie-expert die uw kwalitatief onderzoeksproces een stuk vlotter kan laten verlopen: Amberscript! Wij zijn gespecialiseerd in transcriptiediensten en kunnen je helpen je interviews nauwkeurig en efficiënt te transcriberen. Lees meer over onze automatische en professionele transcriptiediensten om te zien welke optie het beste bij je doel past.

Bovendien hebben we een handige checklist voor het transcriberen van interviews die je kan downloaden, zodat je zeker weet dat je aan alle voorwaarden hebt voldaan voordat je met je transcriptie begint. Hierin staan alle belangrijke aspecten waarmee je rekening moet houden als je interviews gebruikt als onderzoeksmethode, zodat je erop kan vertrouwen dat alles goed is voorbereid en het transcriptieproces zo soepel mogelijk verloopt.

De Kunst van Focusgroepen Beheersen

Focusgroepen zijn een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij een kleine groep mensen een bepaald onderwerp of onderwerp bespreekt. Ze kunnen een waardevol instrument zijn voor het onderzoeken van complexe houdingen en percepties, en voor het genereren van nieuwe inzichten in sociale of culturele verschijnselen. Om een succesvolle focusgroep te leiden, is het echter belangrijk om zorgvuldig te plannen en voor te bereiden, en een gestructureerd proces te volgen voor het uitvoeren en analyseren van de gegevens.

Om je hierbij te helpen heeft Amberscript een uitgebreide checklist voor focusgroepen gemaakt die alles omvat van het selecteren van deelnemers tot het analyseren van de gegevens. Download onze gratis checklists om ervoor te zorgen dat je focusgroeponderzoek methodologisch verantwoord is en betrouwbare en valide bevindingen oplevert. Meer informatie over de verschillende soorten focusgroepen en tips voor het succesvol leiden van een focusgroep vind je hier.

Het Verborgen Onthullen: De Waarde van Observationeel Onderzoek in Kwalitatieve Studies

Observatief onderzoek biedt een uniek perspectief dat verborgen inzichten ontsluit over menselijk gedrag in een natuurlijke omgeving. In tegenstelling tot andere onderzoeksmethoden, zoals enquêtes of experimenten, stelt observationeel onderzoek onderzoekers in staat sociale fenomenen in real-time en in hun natuurlijke omgeving vast te leggen, zonder kunstmatige beperkingen of vooroordelen. Het is alsof je een detective bent die ook een meester in vermomming is – met de mogelijkheid om op te gaan in de omgeving en van dichtbij te komen zonder op te vallen.

Deze methode is bijzonder nuttig om rijke en gedetailleerde gegevens te verkrijgen die niet op een andere manier kunnen worden verkregen. Zo bracht een onderzoek waarbij het gedrag van het winkelend publiek in een kruidenierszaak werd geobserveerd, aan het licht welke invloed productplaatsing heeft op het koopgedrag van de consument.

Observatief onderzoek kan andere kwalitatieve methoden zoals interviews of focusgroepen aanvullen door een unieke kijk op sociale interacties te bieden. Het speelt een cruciale rol in vakgebieden als antropologie, sociologie en psychologie doordat het een dieper inzicht geeft in menselijk gedrag en sociale dynamiek. Als je gefascineerd bent door menselijk gedrag en diep in de sociale wereld wilt duiken, is observationeel onderzoek misschien wel jouw roeping!

JBI en CASP Checklists gebruiken voor observationeel onderzoek in kwalitatieve studies

Observatief onderzoek kan een krachtig instrument zijn in kwalitatief onderzoek, waarmee onderzoekers sociale fenomenen direct kunnen observeren en documenteren zoals ze zich voordoen in de echte wereld. Om ervoor te zorgen dat uw observationeel onderzoek op een systematische en rigoureuze manier wordt uitgevoerd, kan je instrumenten gebruiken zoals het Joanna Briggs Institute (JBI), het Critical Appraisal Skills Programme (CASP), of de STROBE checklists.

De JBI Checklist

De JBI checklist is uw gids voor het plannen, uitvoeren en rapporteren van je observationeel onderzoek. Hij biedt richtlijnen voor het selecteren van geschikte deelnemers, het bepalen van de omvang en focus van het onderzoek, en het verzamelen en analyseren van gegevens.

De CASP Checklist

Ondertussen helpt de CASP checklist onderzoekers bij het kritisch beoordelen van de kwaliteit van observationele studies, inclusief het beoordelen van de validiteit en betrouwbaarheid van de gegevens, het identificeren van mogelijke vertekeningen en het evalueren van de generaliseerbaarheid van de bevindingen.

De STROBE Checklist

STROBE staat voor Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology. Deze checklist geeft een overzicht van essentiële punten die onderzoekers in hun rapporten moeten opnemen, zoals details over de onderzoeksopzet, kenmerken van de deelnemers, uitkomsten en statistische analyses.

Kwalitatief Onderzoek Makkelijk Gemaakt: Jouw Uitgebreide Gids en Checklists Bundel

Ben jij van plan kwalitatief onderzoek uit te voeren, maar weet je niet zeker waar je moet beginnen?

Bekijk dan onze uitgebreide eGuide! We hebben alles samengebracht wat je moet weten over kwalitatief onderzoek, van een inleiding tot de verschillende methoden tot tips voor het analyseren en rapporteren van je bevindingen. En om je onderzoeksproces nog gemakkelijker te maken, bevat het ook:

 • onze checklist voor interview transcriptie,
 • onze checklist voor het plannen van focusgroepen,
 • checklist voor het uitvoeren van focusgroepen, en
 • checklist voor het analyseren van focusgroepen.

Met onze bundel beschik je over alle hulpmiddelen die je nodig hebt om je kwalitatief onderzoek op een methodologisch verantwoorde manier uit te voeren en betrouwbare en valide bevindingen te produceren. Of je nu een doorgewinterde onderzoeker bent of net begint, deze bundel is een waardevolle bron die je kan helpen uw vaardigheden op het gebied van kwalitatief onderzoek te verbeteren en robuustere en betekenisvollere resultaten te produceren.

Donwload gratis met het formulier hieronder!