Skip to content
Blog
8 feb 2021   Laatste aanpassing 28 juni 2021

Interviews coderen: Leer de basis in minder dan 10 minuten

Sign Everyone can code
Topics
Automatische transcriptie

Ben je een student die een kwalitatief onderzoek doet? Heb je al interviews opgenomen en getranscribeerd voor je scriptie of project? Kijk je op tegen het coderen van deze interviews?

Gelukkig is het veel gemakkelijker dan het klinkt. Als je het woord “coderen” associeert met HTML5 of soortgelijke tools – adem uit. Het coderen van kwalitatieve gegevens is veel eenvoudiger en in 10 minuten weet je precies hoe het moet, zowel theoretisch als praktisch.

Start het aftellen en laten we beginnen met het coderen van de interviews…

Laten we beginnen met te begrijpen wat we bedoelen met het coderen van interviews in kwalitatief onderzoek, wat het nut ervan is en welke soorten codering er zijn. We beginnen met de basis van codering: een code kan eender welk label zijn (nummer, cijfer, symbool, woord, zin), dat je toekent aan een deel van je tekst, dat een bepaald thema voorstelt. Over het algemeen moet een code nauwkeurig zijn en het hoofdidee achter een bepaald thema samenvatten. Laten we een eenvoudig voorbeeld bekijken, stel dat we een artikel bestuderen over verschillende opvattingen over de Amerikaanse cultuur. Hoewel deze passage vrij breed is en op veel verschillende manieren kan worden gecodeerd, hebben we gekozen voor “de Amerikaanse cultuur als “de Amerikaanse droom” om het eenvoudig te houden.

Voorbeeld: De Amerikaanse cultuur is grotendeels gebaseerd op de notie van de “Amerikaanse droom”. Dit concept houdt een sociaal ideaal in, waarbij iedereen in staat is om door middel van hard werken succes te boeken.

Het coderen van gegevens helpt je bij het identificeren van de belangrijkste aandachtspunten in de onderzoeksdocumenten. Daarnaast maakt het coderen van interviews het makkelijker om grote stukken informatie te organiseren en te delen met andere mensen.

Zet je video en audio om naar
ondertitels en tekst

 • Altijd de hoogste accuratesse
 • De goedkoopste en snelste door gebruik van AI
 • Upload je bestand direct en exporteer gemakkelijk

Welke soorten codering bestaan er?

Er zijn 2 benaderingen voor het coderen van kwalitatieve gegevens: inductief en deductief. Je bent waarschijnlijk bekend met deze termen, maar laten we een korte samenvatting maken. Als je een set van ideeën en aannames hebt die het onderzoek sturen, dan kan je voorlopige coderingscategorieën ontwikkelen en deze zoeken in je interviewgegevens. Op deze manier test je de theorie en gebruikt je dus een deductieve coderingsaanpak.

Aan de andere kant, als je het coderingsproces van nul af aan start en probeert thema’s te identificeren om een theorie te creëren – dan gebruik je inductieve codering. Het maakt niet uit welke benadering je gebruikt, de codeerprocedure blijft grotendeels hetzelfde.

Hoe kan ik kwalitatieve codering toepassen met behulp van software?

Voordat we verder gaan, is het wellicht handig om te weten dat je de software niet per sé hoeft te gebruiken om te coderen. Alle onderstaande stappen kunnen op de ouderwetse manier met pen en papier worden uitgevoerd. De software biedt extra gemak en bespaart mogelijk tijd, maar is niet essentieel.

Dan zullen we nu stap-voor-stap uitleggen hoe je interviews kan coderen. In ons voorbeeld gebruiken we een softwarepakket genaamd QDA Miner Lite (kan gratis worden gedownload).

Deze stappen lijken echter ook in andere hulpmiddelen erg op elkaar. Als je wilt kijken naar andere tools voor het analyseren van kwalitatieve gegevens, bekijk dan deze blog post over coderingstools voor kwalitatieve gegevens voor een mooi overzicht.

Open eerst de QDA Miner, maak een nieuw project aan en selecteer het bestand (de bestanden) waarmee je gaat werken.

In ons geval gaan we gebruik maken van een transcript van een sollicitatiegesprek, die we gaan coderen. In dit voorbeeld hebben we gekozen voor een brede coderingscategorie, genaamd “Candidate Bio”. Deze is verder opgesplitst in meer precieze codes, zoals “Persoonlijke Motivatie”, “Kwalificatie” en “Doorzettingsvermogen”.

Afhankelijk van de onderzoeksmethode zoek je naar tekst, die overeenkomt met je codes of je ontwikkelt codes op basis van de patronen en correlaties die je in de tekst hebt gevonden.

 • Ga naar Code → Toevoegen → Kies een codenaam en een categorie (“Onder”)
 • Je kunt de codes in verschillende kleuren markeren

Als je klaar bent, moet je bestand er zo uitzien.

Super! Als je alle thema’s die je in je studie wilt behandelen met succes hebt gecodeerd, ga je gang en begin je met het analyseren ervan. Zoek naar correlaties, patronen en inconsistenties, en vorm een zinvolle conclusie.

Wat kan ik nog meer doen om mijn tekst te analyseren? (Bonus Tips)

1) Misschien wil je bepaalde woorden en zinnen opzoeken en er een specifieke code aan toekennen.

 • Ga naar Ophalen → Tekst Ophalen → Type een woord of zinsdeel onder “Zoeken naar tekst”.
 • Zorg ervoor dat de zoekeenheid is ingesteld op “zin”.

2) Je kan ook het tegenovergestelde doen en zoeken naar zinnen die een specifieke code bevatten.

 • Ga naar Ophalen → Codering Ophalen → Kies de code(s) die je nodig hebt
 • Run de zoekopdracht
 • Je kunt ook experimenteren met verschillende zoekcondities, maar voor nu laten we het even hierbij

3) Je kan opzoeken hoe vaak een specifieke code is gebruikt.

 • Ga naar Analyse → Coderingsfrequentie → Selecteer de codes

QDA Miner zal een eenvoudige tabel genereren die je het aantal keren en een % van de gevallen laat zien, met vermelding van het gebruik van de code(s).

En nu?

Als je tot dusver hebt gelezen, ben je helemaal klaar om interviews te gaan coderen! En als dit onderwerp je interesse heeft gewekt en je een echte professional wilt worden, dan is het boek “The Coding Manual for Qualitative Researchers” een echte aanrader.

Voor het geval je nog geen transcript hebt van je interview, kan je dit automatisch doen met Amberscript in slechts enkele minuten. 

Met onze diensten kun je audio en video ondertitelen en omzetten in tekst.

* Upload audio of video bestand
* Automatische of handmatige spraak naar tekst
* Tekst of ondertitels bewerken en exporteren