Skip to content
Guideline
2 minuten leestijd
19 jan 2023

Transcriptie richtlijnen

Topics
Automatische transcriptie
Handmatige transcriptie

Wil je een audiobestand laten transcriberen? Je krijgt dan de keuze tussen een letterlijke (full verbatim) of een clean read transcriptie. Hieronder wordt uitgelegd wat het verschil is en welke richtlijnen de transcribenten volgen bij het transcriberen.

Dit artikel zal je helpen beslissen welk type transcriptie het beste past bij jouw wensen.

Letterlijk (full verbatim) en clean read: de verschillen:

Cleanread (dit is de meest gebruikte stijl): Doel – omvatten wat er wordt gezegd. Eindresultaat: Een grammaticaal correcte transcriptie die lekker wegleest.

Voorbeelden: Vergaderingen, gemeenteraadsbijeenkomsten, presentaties, etc.

Letterlijk (Full verbatim): Doel – omvatten hoe iets wordt gezegd. Eindresultaat: Een transcript dat zo dicht mogelijk bij de originele audio blijft.

Voorbeelden: Onderzoeksinterviews (bijvoorbeeld tussen arts en patiënt), spraakanalyses, juridische documenten zoals verhoringen, focusgroep-interviews waar de emotie van de respondent een belangrijke rol spelen, etc.

De Nederlandse transcriptie richtlijnen in het kort:

  • Clean read transcripties bevatten geen: versprekingen, haperingen, stopwoordjes, spreektaal, herhalingen, etc.
  • Bij een letterlijke / full verbatim transcriptie reflecteert de tekst exact wat er gezegd wordt inclusief alle haperingen, versprekingen, herhalingen, stopwoordjes, spreektaal, etc.
  • De cijfers één t/m negentien dienen in letters uitgeschreven te worden. Daarboven mogen getallen ook in cijfers genoteerd worden.
  • Begint een zin met een getal, wordt deze altijd geschreven in letters.
  • Tijden, data en telefoonnummers worden in cijfers genoteerd.

Interpunctie richtlijnen (deze worden bij zowel letterlijk/full verbatim als clean read gevolgd):

.PuntElke zin eindigt met een punt.
?VraagtekenEindigen vragen met een vraagteken?
!UitroeptekenGebruik een uitroepteken om nadruk te leggen op zinnen!
,KommaKomma’s worden gebruikt voor korte pauzes, opsommingen en daarnaast om een flow te creëren.
EllipsAls er een pauze is… Gebruik dan een ellips om dat te laten zien.
KoppeltekenGe-gebruik een koppelteken om interrupties weer te geven en daarnaast voor woorden met koppeltekens als chocolade-appeltaart.
Liggend streepjeGebruik een liggend streepje om onafgemaakte zinnen weer te geven en–
“”Dubbele aanhalingstekens“Ik ben een interpunctieconnaisseur!”, zei Thijs.

Transcriptietags:

De volgende tags dienen te worden getranscribeerd in plaats van wat er gezegd wordt, maar slechts als ze relevant zijn voor de transcriptie of de context.

Full Verbatim Clean Read
Non-verbale geluiden zoals mm—hmm of uh-huh (als bevestiging)Mm-hmmJa Ja
De tekst is niet te verstaan nadat je het driemaal geprobeerd hebt op hard volume en lage snelheid (0.7x)[onhoorbaar 00:00:00-00:00:00]Ja Ja
Stopwoorden als um, uh, eh en ah[eh]Ja Nee
Er wordt luid en duidelijk muziek afgespeeld – indien relevant voor de context[muziek]Ja Nee
Er wordt een video afgespeeld|video|Ja Nee
Continu gelach, meerdere seconden[gelach]Ja Nee
Continu gehoest, meerdere seconden[gehoest]Ja Nee
Een lange periode van stilte (meer dan drie seconden)[stilte 00:00:00-00:00:00] Ja Nee
Indien relevant voor de transcriptie of voor de context[gehuil]Ja Nee
Indien relevant voor de transcriptie of voor de context[geschreeuw]Ja Nee
Indien een publiek applaudisseert[applaus]Ja Nee
Indien er meerdere mensen gelijktijdig door elkaar heen praten waardoor het niet mogelijk is om te verstaan wat er gezegd wordt[crosstalk 00:00:00-00:00:00] Ja Ja
Indien de audio een vreemde taal bevat[vreemde taal 00:00:00-00:00:00]Ja Ja

Met onze diensten kun je audio en video ondertitelen en omzetten in tekst.

* Upload audio of video bestand
* Automatische of handmatige spraak naar tekst
* Tekst of ondertitels bewerken en exporteren