Skip to content
Hoe het beter en sneller kan

Interview Transcriptie

Het transcriberen van een audio-interview heeft veel voordelen, maar het met de hand schrijven van een transcriptie kan vervelend lang duren. De transcriptiediensten van Amberscript maken gebruik van technologie om je te helpen interviews in een handomdraai te transcriberen.

amberscript transcription image
Meer dan een miljoen klanten zijn fan

4.2 op Trustpilot

4.6 op Google

Waar ben je naar opzoek?


Interview transcriberen

Group 44
woman in white long sleeve shirt sitting on red couch

Wat is een interview?

Bij kwalitatief onderzoek kunnen gegevens op verschillende manieren verzameld worden. Interviews zijn een van de populairste methoden van gegevensverzameling bij kwalitatief onderzoek. Het verzamelen van gegevens is gebaseerd op het stellen van vragen. Bij een interview zijn minstens twee personen betrokken, van wie er één verantwoordelijk is voor het stellen van de vragen. Interviews zijn een uitstekende manier om een subjectief perspectief op bepaalde onderwerpen te krijgen en worden vooral gebruikt in de volgende bedrijfstakken:

Wat zijn de verschillende interview soorten?

Semigesctuctureerd interview

Ongestructureerd interview

Gestructureerd interview

 • 1 Semigestructureerde
 • 2 Ongestructureerd
 • 3 Gestructureerd
two women looking at person across the table

Kies je kwalitatieve interview soort

Typen kwalitatieve interviewsKenmerken
info Semigestructureerd interview Volgt een richtlijn, de vragen worden niet in een bepaalde volgorde gesteld, open vragen, vrije antwoorden en iedereen kan worden geïnterviewd.
info Ongestructureerd interview Volgt geen leidraad, flexibel, spontane vragen, open vragen, vrije antwoorden en iedereen kan worden geïnterviewd.
info Interview met deskundigen Semigestructureerd interview, deskundigen worden geïnterviewd over een specifiek onderwerp.
info Probleemgericht interview Semigestructureerd onderzoek naar een maatschappelijk probleem, iedereen kan worden geïnterviewd en respondenten moeten een standpunt innemen.
info Vertellend Interview Ongestructureerd interview, de geïnterviewde staat centraal en de interviewer en stelt zo nodig spontane vervolgvragen.
info Groepsdiscussie Semigestructureerd interview, ten minste 2 geïnterviewden en begeleid door interviewer.
Typen kwalitatieve interviews
Kenmerken
Semigestructureerd interview
Volgt een richtlijn, de vragen worden niet in een bepaalde volgorde gesteld, open vragen, vrije antwoorden en iedereen kan worden geïnterviewd.
Ongestructureerd interview
Volgt geen leidraad, flexibel, spontane vragen, open vragen, vrije antwoorden en iedereen kan worden geïnterviewd.
Interview met deskundigen
Semigestructureerd interview, deskundigen worden geïnterviewd over een specifiek onderwerp.
Probleemgericht interview
Semigestructureerd onderzoek naar een maatschappelijk probleem, iedereen kan worden geïnterviewd en respondenten moeten een standpunt innemen.
Vertellend Interview
Ongestructureerd interview, de geïnterviewde staat centraal en de interviewer en stelt zo nodig spontane vervolgvragen.
Groepsdiscussie
Semigestructureerd interview, ten minste 2 geïnterviewden en begeleid door interviewer.

The differences between open ended and close ended interview questions

Wat is het verschil tussen open en gesloten vragen?

Afhankelijk van wat je met je interview te weten wilt komen, moet je verschillende soorten vragen overwegen. In kwalitatief onderzoek worden meestal open vragen gebruikt, omdat die een gesprek op gang kunnen brengen en door vrije antwoorden een betere afspiegeling zijn van onbevooroordeelde meningen. Gesloten vragen zijn statistisch beter voor analyse en worden daarom gebruikt bij gestructureerde interviews, dus bij kwantitatief onderzoek. info Open vragen Respondenten formuleren zelf het antwoord. Meer openheid voor resultaten en flexibiliteit mogelijk maken. Voorbeeld: Hoe ben je uiteindelijk je interviews gaan transcriberen met Amberscript?
info Gesloten vragen Respondenten kiezen vooraf geformuleerde antwoorden (meestal ja/nee). Zijn gedefinieerd en nauwkeurig. Voorbeeld: Transcribeert u uw interviews met Amberscript?
info Dubbele vragen Een vraag die uit twee vragen tegelijk bestaat, maar de respondent de ruimte laat om één antwoord te geven. Kan respondenten in verwarring brengen en is moeilijk te begrijpen op welke vraag het antwoord betrekking heeft. Voorbeeld: Wat vindt u van handmatige transcriptie en automatische transcriptie?
info Leidende vragen Een vraag die de respondent aanspoort te antwoorden zoals de interviewer dat wil. Kan vragen maken op basis van aannames van de ondervraagde. Krijgt bevooroordeelde antwoorden van de ondervraagde, wat leidt tot onbetrouwbare resultaten. Voorbeeld: Hoe tevreden bent u met ons product?
Open vragen
Respondenten formuleren zelf het antwoord. Meer openheid voor resultaten en flexibiliteit mogelijk maken. Voorbeeld: Hoe ben je uiteindelijk je interviews gaan transcriberen met Amberscript?
Gesloten vragen
Respondenten kiezen vooraf geformuleerde antwoorden (meestal ja/nee). Zijn gedefinieerd en nauwkeurig. Voorbeeld: Transcribeert u uw interviews met Amberscript?
Dubbele vragen
Een vraag die uit twee vragen tegelijk bestaat, maar de respondent de ruimte laat om één antwoord te geven. Kan respondenten in verwarring brengen en is moeilijk te begrijpen op welke vraag het antwoord betrekking heeft. Voorbeeld: Wat vindt u van handmatige transcriptie en automatische transcriptie?
Leidende vragen
Een vraag die de respondent aanspoort te antwoorden zoals de interviewer dat wil. Kan vragen maken op basis van aannames van de ondervraagde. Krijgt bevooroordeelde antwoorden van de ondervraagde, wat leidt tot onbetrouwbare resultaten. Voorbeeld: Hoe tevreden bent u met ons product?

Interview Leitfaden

Wat is een interviewgids?

Als je een semi-gestructureerd interview afneemt, moet je een interviewgids opstellen. Een interviewgids is een document waarmee onderzoekers structuur kunnen aanbrengen in de manier waarop ze hun interviews afnemen. Dit helpt interviewers om te weten wat ze moeten vragen en in welke volgorde. Bovendien helpt het je ervoor te zorgen dat de ervaring voor elke geïnterviewde hetzelfde is. 

Vergeet niet dat dit geen formeel interview is, dus je hoeft je niet strikt aan de gids te houden. Hij is er alleen om je eraan te helpen herinneren waarover je wilt praten. 

interview guide example

Voorbeeld interviewgids

Een interviewgids moet het volgende bevatten:

 1. Algemene inleiding over de interviewer
 2. Inleiding over je onderzoeksonderwerp 
 3. Informatie over de opname en de bevestiging en ondertekening van het toestemmingsformulier
 4. Achtergrond- en demografische vragen om de deelnemer vertrouwd te maken met het interviewproces 
 5. Onderzoeksonderwerpen en de vragen die gebruikt worden om die onderwerpen te beantwoorden.
 6. Na beantwoording van de vragen een diepgaande uitleg over het doel van het onderzoek.
 7. Een herinnering dat het interview wordt opgenomen en dat ze de mogelijkheid hebben hun deelname op elk moment in te trekken

Als je naar het interview gaat, print dan de gids uit en schrijf vervolgvragen op als er iets naar voren komt (als je een semi-gestructureerd of ongestructureerd interview doet). Schrijf bovendien je indrukken en inzichten over de geïnterviewde en de algehele ervaring op nadat je het interview hebt afgerond.

two men in interview

Hoe voer je een interview uit?

Om je interview zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, moet je ervoor zorgen dat je:

 1. De juiste interviewpartner kiest 
 2. Bevestigt dat de geïnterviewde heeft ingestemd met het toestemmingsformulier
 3. Een goede audiokwaliteit hebt voor de transcriptie van het interview 
Voorbeeldvragen interview

1. Selecteren van de juiste interviewpartner

Vooral bij expertinterviews is het belangrijk om de juiste geïnterviewden met de nodige expertise te interviewen. Om een volledig beeld voor je onderzoek te krijgen, is het aan te bevelen om altijd minstens drie tot vijf deskundigen over een bepaald onderwerp te interviewen. Mocht je het interview afnemen voor een academische instelling, dan zul je meestal ook moeten verantwoorden waarom je juist deze deskundigen hebt gekozen.

Afhankelijk van het onderzoeksgebied moet je dus bepaalde criteria stellen.

checklist interview

2. Toestemming verkrijgen van respondenten en deelnemers

Volgens artikel 5 van de GDPR moet je vooraf schriftelijke toestemming krijgen van je geïnterviewden, als je je interview wilt opnemen en transcriberen. 

Met een toestemmingsformulier geven deelnemers aan dat ze ermee instemmen dat hun persoonsgegevens worden verzameld in het kader van een interview, enquête of andere onderzoeksmethode. Voor deelnemers onder de 16 jaar gelden aanvullende regels (zie voor meer informatie art. 8 van de GDPR). 

Het is ook gunstig voor respondenten dat hun gegevens vertrouwelijk worden behandeld en dat de richtlijnen voor gegevensbescherming worden nageleefd.

Toestemmingsformulieren volgen altijd een voorgeschreven schema.symbol von videoplayer und musiknoten

3. Zorg voor een goede audiokwaliteit

Om je interview later efficiënt te kunnen analyseren, moet je een interviewtranscriptie maken. Om de interviewtranscriptie zo ongecompliceerd mogelijk te maken, moet je ervoor zorgen dat de opname van je interview goed verstaanbaar is. Een goede geluidskwaliteit maakt het transcriberen van je interview gemakkelijker.

Hier zijn enkele manieren om te zorgen voor een goede geluidskwaliteit:

 1. Houd een kleine afstand tussen de spreker en de microfoon

 2. Elimineer achtergrondgeluiden zoveel mogelijk

 3. Gebruik een microfoon van goede kwaliteit

 4. Laat de geïnterviewde altijd uitpraten

Meer lezen

Transcriptie

Group 44
Woman holding an iPhone with Amberscript transcription app launched on screen

Wat is een transcriptie?

Transcriptie is het omzetten van een audio- of video-opname in een geschreven tekst. Het gaat meestal om gesprekken, interviews of geschreven documenten. Proberen om alles wat in een gesprek gezegd wordt te onthouden is vaak onnauwkeurig. Het doel van een transcriptie is om de vluchtigheid van mondelinge uitspraken weg te nemen en er een geschreven versie van te hebben door middel van een transcript. Deze manier van documenteren kan niet verloren gaan en kan gebruikt worden voor latere analyse.

Leer alles over transcripties

Al onze services zijn

Snel

Bewerk je tekst binnen enkele minuten, of laat onze professionals het werk doen. Vraag een spoedbestelling aan en ontvang je bestand binnen 24 uur.

Precise
Accuraat

Native speakers en kwaliteitscontroles zorgen er voor dat jij 100% nauwkeurige transcripties en ondertiteling ontvangt.

secure
Gemakkelijk

Met alle beschikbare integraties kun je gemakkelijk workflows opzetten en aanpassen.

Buchstaben formen 'Start now'

Waarom zou je interviews transcriberen?

Als een interview niet getranscribeerd wordt, kan het niet gecodeerd, geanalyseerd en van commentaar voorzien worden. Ook is een interview ongestructureerde data – als je het eenmaal hebt opgenomen en getranscribeerd, heb je bewijs van de uitgewisselde informatie. In geschreven vorm kun je de informatie daadwerkelijk decoderen, citeren en gebruiken voor je onderzoek.

Drie soorten transcripties

Clean read

Clean transcriptie omvat gesproken woorden, maar verwijdert opvulwoorden, stotteringen en herhalingen. Deze methode is nuttig als de emoties en intonatie van een respondent niet belangrijk zijn. De clean (of bewerkte) transcriptie kan gebruikt worden voor een artikel in een krant of voor je scriptie. Deze vorm van transcriptie komt het meest voor.

Verbatim

Verbatim transcriberen betekent alles uittypen, inclusief opvulwoorden (uhms en aahs). Dit wordt ook wel letterlijk transcriberen genoemd. Het wordt vaak gebruikt bij kwalitatief onderzoek waarbij menselijke reacties moeten worden gecontroleerd. Bijvoorbeeld bij psychologische onderzoeken of marketingonderzoek.

Samenvattend

Het laatste type heet “samenvattende transcriptie”. Interviewtranscripties worden zelden volgens deze aanpak gemaakt. Het samenvatten van de tekst van de transcriptie gebeurt meestal tijdens het bewerken. Deze vorm wordt onder andere gebruikt voor het weergeven van vergaderingen.

Sc

Hoe maak je een transcriptie?

Het transcriberen van interviews is een saai en tijdrovend proces. Vooral bij kwalitatief onderzoek, waarbij nadruk en woordkeuze relevant kunnen zijn, kan dit veel tijd kosten. Gemiddeld kost het 6-8 uur om een opname van een interview van een uur te transcriberen. Hierdoor zijn er drie belangrijke methoden die je kunt gebruiken om audio om te zetten in tekst:

 1. Zelf transcriberen 
 2. Gebruik een automatische transcriptiesoftware
 3. Gebruik een bureau dat handmatige transcriptie doet

 

Transkription von Video wird in Blog umgewandelt
Goedkoopste optie

1. Interviews zelf transcriberen

Zelf een audiobestand transcriberen is een optie die je zou kunnen kiezen. Het heeft als voordeel dat het een volledig vrije en nauwkeurige methode is, omdat je zelf aan het transcript werkt. Het belangrijkste nadeel van zelf aan de tekst werken is dat het veel tijd en energie van je vergt. 

Als je geen ervaren transcribent bent, kost het je veel tijd om zelfs een kort audiobestand te transcriberen. Een beginner doet er bijvoorbeeld ongeveer 8-10 minuten over om een audiobestand van 1 minuut te transcriberen. Dit betekent dat hij ongeveer een uur nodig heeft om een audiobestand van 10 minuten te transcriberen.

Transcriberen van een interview gesprek
Snelste optie

2. Interviews transcriberen met automatische transcriptiesoftware

Een andere optie die je zou kunnen gebruiken is om een automatische transcriptiesoftware je audiobestand te laten omzetten in tekst. Met een bedrijf als Amberscript kun je je bestand transcriberen door middel van kunstmatige intelligentie en hun eigen automatische spraakherkenningssoftware (ASR). Deze ASR software kan je audio in minder dan 10 minuten omzetten in tekst. Deze methode helpt je om tot 85% nauwkeurigheid in je transcriptie te krijgen.

Automatische transcriptie

Als het bestand eenmaal getranscribeerd is, hoef je alleen nog maar kleine wijzigingen in het bestand aan te brengen om 100% nauwkeurigheid te krijgen. Met de ASR software van Amberscript kun je je audio omzetten in tekst in meer dan 20 talen.

Het grootste voordeel van het gebruik van deze methode is dat het efficiënter, sneller en minder tijdrovend is dan het zelf transcriberen van het bestand.Automatische transcriptie

Kunstmatige intelligentie (AI) maakt een opzet van je transcript in de taal van de audio.

Automatische transcriptie van Amberscript
 • Volledige audiotranscriptie in enkele minuten
 • Betaalbare oplossing voor kleine projecten
 • Online editor om je transcripties te bewerken
Tot
85%
nauwkeurig
Vanaf
$ 0.17
per minuut
Binnen
5 minuten
opgeleverd

Professionele transcriptie

Ons team van professionals maakt 100% nauwkeurige transcripties, zodat jij je kunt concentreren op andere projecten.

Handmatige transcriptie van Amberscript
 • Betrouwbare transcripties waarop je kunt vertrouwen
 • Wij begeleiden je bij het hele proces van A tot Z
 • Snelle levering van je bestanden
Tot
100%
nauwkeurig
Vanaf
$ 1.50
per minuut
Binnen
24h
opgeleverd
people sitting down near table with assorted laptop computers
Beste kwaliteit

3. Gebruik een bureau dat handmatige transcriptie doet

Als laatste optie is het mogelijk om gebruik te maken van een bureau dat handmatige transcriptie diensten heeft. Door deze methode te gebruiken kun je een tekst van een audiobestand krijgen die 100% nauwkeurig is. Het grootste voordeel is dat je de tekst niet zelf hoeft te transcriberen! 

Door een bureau als Amberscript te gebruiken kun je beschikken over deskundige transcribenten. Het grootste nadeel is dat deze methode de duurste optie is, en dat het langer kan duren voordat je bestand getranscribeerd is.Meer informatie
Hier volgt een korte samenvatting van de drie methoden van transcriptie

Vergelijking van verschillende manieren van transcriptie

Zelf transcriberen Automatische transcriptie softwareHandmatige transcriptie
info Prijs 0€ 0,25€/minuut 1,50€/minuut
info Snelheid Ongeveer 8-10x de lengte van de audio 1-2 uur 3-5 werkdagen
info Nauwkeurigheid tot 100% (afhankelijk van de persoon) 85% up to 100%
info S Hoog Medium Heel hoog
info Gemak 0 85% 100%
Zelf transcriberen
Automatische transcriptie software
Handmatige transcriptie
Prijs
0€
0,25€/minuut
1,50€/minuut
Snelheid
Ongeveer 8-10x de lengte van de audio
1-2 uur
3-5 werkdagen
Nauwkeurigheid
tot 100% (afhankelijk van de persoon)
85%
up to 100%
S
Hoog
Medium
Heel hoog
Gemak
0
85%
100%

Zo werkt het
Upload your audio or video file on our user-friendly platform in just a few seconds

Upload je audio- of videobestand op ons gebruiksvriendelijke platform in slechts enkele seconden

ACC to text converter

Upload je audio- of videobestand op ons gebruiksvriendelijke platform in slechts enkele seconden

Donna con in mano un telefono che usa l'app di Amberscript

Upload je audio- of videobestand op ons gebruiksvriendelijke platform in slechts enkele seconden

 • 1 Uploaden
 • 2 Kies je service
  Professioneel
  Automatisch
 • 3 Exporteren of delen

Evalueer/analyseer je interview

Zodra je je interviews hebt getranscribeerd, is het belangrijk om je gegevens te analyseren. Het analyseren van je transcripten helpt je om je gegevens zo efficiënt mogelijk te groeperen volgens categorieën en hoofdthema’s. Zo kun je nauwkeurige en betrouwbare gegevens presenteren om je publiek de meest precieze informatie te geven. 

Coding Ia qualitative interview

Coderen van je kwalitatieve interview

Als je je interview hebt getranscribeerd, is de laatste stap het coderen. Kwalitatief coderen kun je omschrijven als het proces van het categoriseren van belangrijke citaten en afleidingen uit je gegevens, om je te helpen gemeenschappelijke thema’s en verbanden ertussen te vinden. Het coderen van je gegevens helpt je om de belangrijkste aandachtspunten in je onderzoeksdocumenten te identificeren.

Twee soorten codering
Inductief (open) coderen

Bij dit type codering begin je vanaf nul en creëer je codes op basis van de gegevens.Deductieve codering

Bij dit type codering begin je met een vooraf vastgestelde reeks codes en wijs je de codes toe aan de citaten in de gegevens.

Inductief coderen

Dit type codering heeft geen codeboek en alle codes komen voort uit de gegevens die je in de transcripten vindt. 

 

Zo werkt het inductief coderen van je transcript interviews:

 1. Splits je kwalitatieve gegevens op in kleinere steekproeven om de gegevens gemakkelijker te bekijken
 2. Lees de steekproef van de gegevens
 3. Maak codes die betrekking hebben op de gegevens uit de steekproef 
 4. Herlees de steekproef en voeg de codes toe aan gerelateerde citaten 
 5. Lees nieuwe steekproefgegevens en pas codes toe
 6. Voeg zo nodig nieuwe codes toe
 7. Herhaal dit voor alle voorbeeldreeksen totdat alle gegevens gecodeerd zijn

Hier is een voorbeeld van codes en citaten:

deductive coding example
Deductief coderen

Deductief coderen is een methode waarbij je begint met het ontwikkelen van een codeboek op basis van je eerste set codes. Deze codes kunnen gebaseerd zijn op je onderzoeksvraag, reeds bestaande kennis of theorieën. Door middel van een codeboek, en coderegels, ben je in staat je citaten duidelijk te categoriseren. 

Vervolgens lees je je transcript door en begin je codes toe te kennen aan citaten binnen je tekst. Deductief coderen is goed om je te helpen tijd te besparen en ervoor te zorgen dat aandachtsgebieden van je onderwerp worden gecodeerd. Een nadeel van dit type codering is dat je bevooroordeelde resultaten kunt krijgen omdat je actief zoekt naar codes die betrekking hebben op je onderwerp. 

Je kunt hier meer leren over kwalitatieve interviews en hoe die te coderen. 

Om meer te leren over kwalitatieve inhoudsanalyse codering (een andere vorm van kwalitatief coderen), lees je hier meer over het bepalen van categorieën, het geven van voorbeelden en het vaststellen van coderingsregels door Philipp Mayring (1983). 

Report icon

 Je bevindingen samenvatten

Zodra je de verschillende categorieën in je transcript hebt geïdentificeerd, kun je je bevindingen samenvatten. Met behulp van de codeergids en de bestaande voorbeelden die je voor elke categorie hebt gemaakt, kun je bijzonder relevante informatie eruit filteren. Veel relaties en verbanden binnen de gegevens zullen tijdens de analyse naar voren zijn gekomen. Het is belangrijk deze te benadrukken bij het samenvatten van je resultaten.

Screenshot der Transkriptionssoftware Interface

Transcriptie van het interview: Structuur

Om de tekst van je afgenomen interview nauwkeurig te kunnen citeren, moet je bij het transcriberen een consistente structuur aanhouden. 

 • Koptekst: Wanneer & waar is het interview afgenomen, wie is geïnterviewd en door wie? 
 • Eventueel demografische informatie van de geïnterviewde.
 • Voeg tijdstempels toe (uur, minuut, seconde) per interviewblok of even regel.
 • Genummerde regels
 • Sprekersmarkering: Geanonimiseerd (A,B) – indien relevant dan met geslachtstoewijzingen (m/v/d)
Woman transcibing on her laptop
Conclusie

Kwalitatieve interview

Nu weet je hoe je een interview het beste kunt voorbereiden en afnemen. Afhankelijk van het doel van je onderzoek moet je beslissen welk type interview je wilt houden. Als je van plan bent om een semi-gestructureerd interview te doen, is het aan te raden om een interviewgids te maken die het verloop en de vragen van je interview structureert. 

Als je uiteindelijk aan het interview begint, moet je ervoor zorgen dat je de juiste gesprekspartners krijgt en hun toestemming om hun antwoorden op te nemen en te transcriberen. Als je van plan bent het interview voor je onderzoek op te nemen en te transcriberen, moet je er ook voor zorgen dat de audiokwaliteit van de opname zo duidelijk mogelijk is. Dit zorgt ervoor dat het transcriptieproces van het interview achteraf zo soepel mogelijk verloopt. 

Je kunt kiezen tussen de drie verschillende methoden voor interviewtranscriptie die we je hebben voorgesteld, en als je de transcriptieregels en de juiste transcriptiestructuur volgt, moet alles perfect verlopen. Volg tenslotte onze codeerrichtlijnen om de evaluatie van je interview te vergemakkelijken. Nu kun je aan de slag. Veel succes!

Ontvang een offerte op maat

Stap 1 van 4

Heb je Automatische of Professionele Transcriptie nodig?(Vereist)

Veel gestelde vragen