Skip to content
Nieuws
2 minuten leestijd
23 jun 2021

Amberscript maakt raadsvergaderingen van Nederlandse gemeenten toegankelijk voor doven en slechthorenden

De gemeenteraad, de groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen een gemeente, controleert het dagelijks bestuur uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders. Zij debatteren regelmatig in gemeenteraadsvergaderingen.

Google niet goed genoeg

In de gemeenteraadsvergaderingen worden belangrijke zaken besproken voor de inwoners van deze gemeenten. Gemeenten zien het als hun plicht om de inhoud van de gemeenteraadsvergaderingen openbaar en toegankelijk te maken voor alle Nederlanders, inclusief die met een handicap. Zo’n 120 Nederlandse gemeenten werken samen met Company Webcast, onderdeel van Euronext en marktleider op het gebied van webinars en webcasts, om opnames van de raadsvergaderingen online aan te bieden. Company Webcast gebruikte de spraakherkenning van Google om deze webcasts automatisch van ondertitels te voorzien. De feedback was echter dat dit niet goed genoeg was voor doven en slechthorenden, zo’n 10 tot 15% van de Europese bevolking.

Digitale toegankelijkheid

De gemeenten waren vastberaden op een kosten efficiëntie manier doven en slechthorenden in staat te stellen betrokken te blijven bij de besluitvorming binnen gemeenten. Daarnaast zijn ze daar ook toe verplicht. Op 26 oktober 2016 hebben het Europees Parlement en de EU-Raad Richtlijn EU2016 / 2102 over ‘Toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van openbare lichamen’ opgesteld. Deze richtlijn staat ook bekend als besluit ‘Digitale toegankelijkheid’ en is vertaald in lokale wetgeving. In de praktijk betekent dit dat elke (semi) publieke organisatie van EU-lidstaten verplicht is ervoor te zorgen dat hun websites en apps voor iedereen toegankelijk zijn, inclusief mensen met cognitieve beperkingen.

Een eigen engine

Enkele gemeenten, zoals de gemeente Enschede, heeft na een vergelijking gekozen voor de spraakherkenningsengine van Amberscript, welke zonder menselijke interventie direct ondertitels produceert die goed door doven en slechthorenden zijn te begrijpen. In de basis was dit al stukken beter dan de oude situatie, maar om de accuratesse nog verder te verhogen werd aan Amberscript een lijst met woorden doorgegeven die vaak werden gebruikt bij de gemeenten. Daarmee trainde Amberscript een eigen spraakherkenningsengine voor de gemeenten.

Enkele andere gemeenten, zoals de gemeente Barneveld, hebben ervoor gekozen om de ondertitels te laten perfectioneren door middel van Amberscript’s ‘perfect’ service. In beide gevallen worden de ondertitels aangeboden via een API en zowel bij de ‘direct’ en de ‘perfect’ service via de API weer terug gestuurd.