Skip to content
Group 3

Transkribera automatiskt din intervju

  • Få dina transkriptioner gjorda på några minuter
  • Redigera och exportera dina transkriptioner enkelt till flera olika format
  • Spara tid och gör saker som är viktiga för dig

Skapa gratis konto
editor

Vad är en transkribering av en intervju?

Att transkribera en intervju betyder att man omvandlar en röstinspelning till text. Slutprodukten kallas en transkription. Detta används flitigt för att utarbeta intervjuer. De är ofta för långa för att skriva ner manuellt. Målet är att omvandla en röstinspelning till text på kort tid.

Audio and Video file types icon

Vem är transkriptionstjänster för?

Transkriptionstjänster används flitigt av forskare, journalister, folk som arbetar med media, jurister, läkare och studenter. Alla dessa sysselsättningar behöver utföra intervjuer som de slutligen behöver ha på papper. Nuförtiden blir det allt vanligare att en intervjuare tar med en inspelningsapparat till en intervju och låta en tredje part skriva ner det. Studenter använder också ofta tjänsten för att utveckla deras intervjuer för examensarbetet. På detta sättet kan man se till att utabetningen av intervjun ser prydligare ut.

Transkribera intervjuer manuellt eller automatiskt?

Du kan transkribera en intervju på två sätt. Vanligtvis är en transkriberare anlitad för att manuellt skriva ner en intervju. Detta är en professionell person som är specialiserad på transkription. Transkriberaren lyssnar på röstinspelningen och skriver ner allt. Detta är den mest exakta sortens transkription. Dessutom finns det datorprogram idag som transkriberar intervjuer. Tal-till-text-motorer har förmågan att känna igen ord och sedan skriva ner dem. Kvaliteten på sådana transkriptionsmjukvaror kan skilja kraftigt. Alla program är inte lika bra på att känna igen ord. Vissa är också väldigt bra på vissa språk men inte alls lika bra på andra. Amberscript är ursprungligen en holländsk produkt. Därför är vi väldigt erfarna när det gäller holländska transkriptioner. Engelska är också ett språk som Amberscript lätt känner igen. Vi kan erbjuda upp till 95% exakthet om ljudinspelningen håller hög kvalitet.

Typer av intervjutranskriptioner

Transkribering kan göras på flera olika sätt:

Bokstavlig transkribering

Bokstavlig transkribering innebär att man skriver ut allt, utfyllnadsord inkluderade. Detta kallas även för verbatim transkribering. Den används ofta inom kvalitativ forskning där reaktioner måste kunna mätas. Exempelvis i psykologiska undersökningar eller marknadsundersökningar.

Redigerad transkribering

Det betyder att alla ord är transkriberade men att utfyllnadsord (äh och hm), stamning och upprepningar inte tas med. Slutresultatet skildrar intervjuns innehåll väl vilket är särskilt användbart när respondentens reaktion och ton inte är viktiga. Exempelvis för en nyhetsartikel eller ditt examensarbete. Denna typ av transkription är den vanligaste.

Sammanfattning transkription

Det sista sättet man kan transkribera på är en sammanfattning. Detta används inte särskilt ofta för transkriptioner av intervjuer. En sammanfattande transkribering av en text sker nästan uteslutande efteråt under redigeringsprocessen. Denna form används bland annat för att återge möten.

Ljudkvaliteten spelar en stor roll i transkribering

Många underskattar hur viktig ljudkvaliteten är vid transkribering. Under intervjun bör du se till att ljudet hörs klart och tydligt och att det inte finns något brusljud. Läs denna artikel med tips för intervjuinspelning för att se till att din intervju spelas in på bästa sätt.

Omvandla automatiskt din ljudfil till text nu!

Group 44