Skip to content
Group 3

Transkriboi haastattelusi automaattisesti

  • Transkriptio valmiina minuuteissa
  • Muokkaa ja vie transkriptiosi helposti eri formaateissa
  • Säästä aikaasi ja tee asioita jotka ovat sinulle tärkeitä

Aloita ilmainen kokeilu
Amberscript Editor Bildzeichen

Mikä on Haastattelun Transkriptio?

Haastattelun transkribointi tarkoittaa ääninauhoitteen muuntamista tesktiksi. Lopputulosta kutsutaan transkriptioksi. Useimmat haastattelut ovat liian pitkiä manuaaliseen kirjoittamiseen. Ääninauhoitteen muuntaminen tekstiksi on huomattavasti nopeampaa uutta teknologiaa käyttäen, kuin sen käsin tekeminen.

Audio and Video file types icon

Keitä varten transkribointipalvelut ovat?

Transkribointipalvelut ovat laajalti tutkijoiden, toimittajien, media-ammattilaisten, asianajajien, lääkäreiden ja opiskelijoiden käytössä. Kaikilla näillä ammateilla on yhdistävä tekijä – tarve haastattelujen tekemiseen, jotka lopulta täytyy transkriboida. Nykyään on yhä yleisempää, että haastattelijat ottavat ääninauhurin haastatteluun mukaan ja antavat sen kolmannen osapuolen kirjoitettavaksi. Opiskelijat käyttävät usein palvelua auttamaan heitä opinnäytetyönsä haastatteluissa. Näin haastattelun raportti näyttää taatusti ammattimaiselta ja virheettömältä.

Haastattelun transkriptoiminen manuaalisesti vai automaattisesti?

Voit transkriboida haastattelun kahdella tavalla. Yleensä transkriptoija palkataan haastattelun manuaalisen transkription tekemiseen. Tämä on ammattimainen palveluntarjoaja transkriptoimisen alalla. Hän kuuntelee ääninauhoitteen ja kirjoittaa sen puhtaaksi. Tämä on kaikista tarkoin transkriptoimisen muoto. Tämän lisäksi, tänäpäivänä on useita ohjelmistosovelluksia jotka on suunniteltu haastattelujen transkriptoimiseen. Puheesta tekstiksi -laitteet voivat tunnistaa sanoja ja sitten kirjoittaa ne huomattavasti ihmistä nopeammin. Transkriptoimis-ohjelmistojen laatu vaihtelee huomattavasti. Ilmaisten ja maksullisten ohjelmistojen välillä on eri vaihtoehtoja, ilmaisen version tarjotessa yleensä matalamman tarkkuuden. Jotkut tarjoajat ovat myös taitavia tietyssä kielessä mutta eivät ollenkaan osaavia toisessa. Amberscript on alunperin hollantilainen tuote. Näin ollen se on hyvin kokenut hollantilaisten transkriptioiden tekemisessä. Englanti on myös kieli joka on Amberscriptin helposti tunnistettavissa. Tarjoamme jopa 95% tarkkuuden laadultaan hyvien äänitteiden osalta.

Kolme Transkriptoimisen Muotoa

Audio transkription tekeminen on mahdollista kolmella tavalla:

Kirjaimellinen Transkriptio

Kirjaimellinen transkriptoiminen tarkoittaa kaiken kirjoittamista, mukaan lukien täytesanojen. Tätä kutsutaan myös sanatarkaksi transkriptoimiseksi. Sitä käytetään usein kvalitatiivisessa tutkimuksessa, jossa ihmisen reaktioita tulee tarkastella. Esimerkiksi, psykologisissa tutkimuksissa tai markkinointitutkimuksissa.

Puhdas Transkriptio

Puhdas transkriptio tarkoittaa, että kaikki sanat transkriboidaan mutta täytesanat, änkytykset ja toistot jätetään pois. Tämä keino on hyöydyllinen mikäli vastaajana olevan reaktiot ja intonaatiot eivät ole merkityksellisiä. Puhasta (tai muokattua) transkriptiota voidaan käyttää sanomalehden artikkelissa tai opinnäytetyössäsi. Tämä transkription muoto on kaikista yleisin.

Yhteenveto Transkriptio

Viimeistä tapaa kutsutaan yhteenveto transkriptioksi. Haastattelun transkriptioita tehdään harvoin tätä lähestymistapaa käyttäen. Transkription sisällön yhteenvetäminen tehdään yleensä muokkauksen yhteydessä. Tätä tapaa käytetään muunmuassa tapaamisissa esitelmien pitämiseen.

Audion laadulla on merkittävä rooli haastattelun transkriptoimisessa

Useat ihmiset aliarvioivat äänenlaadun merkityksen luotettavan transkription tekemisessä. Haastattelun aikana voit testata onko audiosi puhdas ja häiriötön. Lue tämä artikkeli, joka sisältää vinkkejä haastattelujen nauhoittamiseen jotta voit varmistua siitä, että haastattelusi nauhoitetaan virheettömästi.

Muunna audiosi ja videosi automaattisesti tekstiksi nyt!

Group 44