Automatic Captioning & Transcription for Education Institutions


  • Automatic first-draft captions and transcripts with up to 90% accuracy
  • Reach the highest accuracy with our human transcribers - affordably
  • Easily integrate into your existing workflow
  • Full adherence to accessibility legislation

Request demo

Företag som använder sig av AmberScript

warner bros logo
amazon logo
german government logo
univeristy of amsterdam logo
dutch government logo
huberlin logo

Bildtexter för Tillgänglighet

Hjälp tittare att förstå vad ditt innehåll handlar om. Vare sig det handlar om en publik med hörselnedsättning eller för icke modersmålstalare, genom att lägga till bildtexter till dina videor kan du nå en bredare publik och göra ditt innehåll tillgängligt.

Med AmberScript kan du göra hela ditt bibliotek med innehåll tillgängligt till ett överkomligt pris. Våra moderna tal till textmodeller möjliggör automatiska transkriptioner för dina bildtexter med upp till 90% noggrannhet, på några minuter. Våra mänskliga transkriberare levererar hög noggrannhet, redigerar och granskar dina bildtexter. Vår mänskliga service garanterar 99% noggrannhet och följer riktlinjerna för tillgänglighet.

Why AmberScript?

leading provider of high-quality captions

AmberScript is the leading provider of high-quality captions for higher education (human & automatic) for European languages.

Largest and best-qualified network of transcribers in various countries.

Speech recognition algorithms for education

Speech recognition algorithms specifically tailored to the Education market.

AmberScript offers high-quality captions - at competitive rates and fast turnaround times.

Språk som omfattas

High accuracy

Our 'perfect' transcription service guarantees 99% accuracy for academic content. We guarantee adherence to accessibility guidelines.

Specific trained models

Speech recognition models are specifically trained to recognize academic terminology.

Europe's largest network

The largest and best-qualified network of transcribers in Europe. Get the highest quality capitons - at the lowest rates.

GDPR Compliant

Fully GDPR compliant. Supporting 12 European languages.

Textredigerare online som är enkel att använda

Vi kopplar ditt ljud till texten i vår textredigerare online där du lätt kan justera texten, stryka under delar och söka igenom din text smidigt. Redigeraren inkluderar anpassningsbar röst-igenkänning och justerbara tidsstämplar.

Integrations

When dealing with large volumes of video, a smooth workflow to create captions is essential. We offer you the option to integrate directly with the most common video management systems (VMS).

Once integrated with your VMS, you can choose to activate either manual or human captions directly supplied by AmberScript. The rest of the process happens automatically - so that the right captions end up at the right video-asset.

We offer the option to integrate directly with Kaltura, Mediasite and Panopto.

Kaltura logo
Mediasite logo
Panopto logo
opencast

Begär en demo