Digital tillgänglighet

Vi gör ljud tillgängligt!

Undertexter och transkriptioner är enkla sätt att göra ditt innehåll tillgängligt för döva och för hörselnedsatta och hjälpa ditt företag eller organisation att följa normer och föreskrifter för digital tillgänglighet.