Villkor för användning

Användarvillkor

Vi rekommenderar dig starkt att läsa våra användarvillkor noggrant innan du använder vår webbsida. Genom att använda vår webbsida AmberScript.com anger du att du samtycker till våra användarvillkor.

Vår webbsida och våra tjänster

Vår webbplats underhålls för att tillhandhålla följande tjänster (vilka refereras till nedan):

 • Uppladdning av ljud- / videofiler till vår webbsida
 • Skapa automatiskt transkriptioner för dessa ljud- / videofiler.
 • Länka transkriptionen till relevant ljud-/videoinnehåll
 • Ett redigigeringsprogram gör det möjligt att enkelt redigera den relevanta transkriptionen.
 • En mängd olika sätt att exportera och dela innehållet.

AmberScript förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor då och då. AmberScripts användare rekommenderas att granska de aktuella användarvillkoren, eftersom den senaste versionen är bindande.

Återbetalningspolicy

För att säkerställa att våra kunder är bekanta med vår produkt och dess kvalitet tillhandahåller vi en 30-minuters gratis testversion av vår programvara. Vi erbjuder därför inte återbetalningar baserat på graden av nöjdhet med slutproduktens kvalitet. Om ett tekniskt fel inträffar kommer vi att göra allt vi kan för att lösa problemet eller kompensera för förlorad transkriptionstid. Om du har några problem eller frågor, tveka inte att kontakta oss via [email protected]

Avgifter och betalning

Vissa avgifter gäller för användning av tjänsterna – AmberScripts avgifter kan hittas här (here).

Återbetalningspolicy

För att säkerställa att våra kunder är bekanta med vår produkt och dess kvalitet tillhandahåller vi en 30-minuters gratis testversion av vår programvara. Vi erbjuder därför inte återbetalningar baserat på graden av nöjdhet med slutproduktens kvalitet. Om ett tekniskt fel inträffar kommer vi att göra allt vi kan för att lösa problemet eller kompensera för förlorad transkriptionstid. Om du har några problem eller frågor, tveka inte att kontakta oss via [email protected]

Vid prenumeration av premiumplan är den minsta möjliga prenumerationstiden två månader. Du kommer därför, även om du avslutar din prenumeration efter en månad, alltid att debiteras för två månader. Vi kan därför inte erbjuda en återbetalning för den andra månaden om du har avslutat din prenumeration den första månaden, eller ifall du skulle ha glömt att avsluta din prenumeration.

Innehåll på webbsidan

Allt innehåll på AmberScripts webbsida skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du får inte kopiera eller licensera något av innehållet på AmberScripts webbsida utan skriftligt tillstånd av AmberScript.

Avtal för tjänster

 1. AmberScript strävar efter att vara fullt fungerande 24 timmar om dygnet. Om webbplatsen av någon anledning inte är tillgänglig är inte företaget ansvarigt.
 2. När du som kund registrerar dig för våra tjänster, måste du välja ett lösenord. Som användare ansvarar du för att hålla ditt lösenord hemligt.

AmberScript ska leverera redigerbara transkriptioner av ljud-/mediafiler inom 95% av tiden då följande kriterier är uppfyllda:

 • Den uppladdade ljud eller mediafilen är inte större än 4GB
 • Inte fler än 10 filer är uppladdade samtidgt.

Vid följande sällsynta händelser är inte AmberScript bundet av avtalet för tjänster om redigeringstid:

 • Schemalagda driftstopp
 • Händelser utom rimlig kontroll

If AmberScript fails to meet the editing time and none of the rare circumstances are applicable, users will receive a voucher for 3 audio hours.

Om AmberScript inte uppfyller redigeringstiden och ingen av de sällsynta omständigheterna är tillämpliga kommer användarna att få en voucher för 3 ljudtimmar.

AmberScript har inga skyldigheter gällande resultat till sina användare. Kvaliteten på transkriptionen är beroende av kvaliteten på ljudfilen. Bakgrundsbrus, mikrofoner med låg kvalitet och starka accenter kan alla minska kvaliteten på transkriptionen. Användarna ansvarar själva för att testa kvaliteten på transkriptionen och det förväntade resultatet. AmberScript ger aldrig återbetalningar på grund av besvikelse över kvaliteten på transkriptioner.

AmberScript kan radera filer från sina servrar, om filen är äldre än 6 månader eller om kontot har varit inaktivt i minst 6 månader. Inaktivitet definieras som ett konto där ingen varit inloggad på under en period på minst 6 månader eller 180 dagar.

Integritetspolicy

Då AmberScript tar sina kunders integritet på mycket stort allvar, har vi vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa att den upprätthålls. För att lära dig mer om hur AmberScript skyddar dina personliga uppgifter, vänligen se vår integritetspolicy.

Sekretess för ditt innehåll

All ljud- och mediadata som skickats till AmberScript tillhör användaren. AmberScript har rätten att använda ditt innehåll endast i syftet att tillhandhålla dig tjänsten.

Användare är inte tillåtna att ladda upp filer av följande typ:

 • Filer som innehåller en annan persons personliga uppgifter utan dennes skriftliga tillstånd.
 • Filer som innehåller infomation som uppmuntar till uppförande som kan anses vara brottsligt.
 • Filer som är tekniskt skadliga.

AmberScript förbehåller sig rätten att vägra transkribera material som strider mot villkoren ovan.

AmberScript kan kontaktas med e-post genom att använda följande e-postadress: [email protected]

Utgivningsdatum 04-10-2019