Transkriberingsprogram för transkribering av ljud och video.

Med vårt transkriberingsprogram kan du enkelt transkribera dina ljudfiler, intervjuer och videor till text. Redigera och exportera texten till ett flertal format med vår redigerare online.

Med Amberscript kan du transkribera ditt ljud på ett flertal olika språk, inklusive svenska och engelska!