Annotationstjänster med hög noggrannhet för modeller med taligenkänning


  • Få talannotationer enligt dina standarder med annotatörer utbildade efter dina riktlinjer.
  • Alla annotationer går igenom noggranna kvalitetskontroller med vår sofistikerade A.I för talannotatio.
  • Få tillgång till ett stort nätverk av professinella annotörer med vår plattform för talannotation

Begär Demo

Företag som använder sig av AmberScript

dutch government logo
warner bros logo
uva logo
amazon logo
german government logo
uni utrecht logo

Projektplanering och kvalitetssäkring

Projektplanering

Tillsammans med en erfaren projektledare definerar du tidslinjen för projektet.

Definition av specifikationer

Definiera projektets egenskaper och kvalitetsmätning. Behöver du mycket specifika annotationer och taggar? Vi definerar specifiaktionerna och utbildar våra talannotatörer i enlighet därmed.

Uppbyggnadsperiod

AmberScript kommer välja en grupp av kärntranskriberare och utbilda dem specifikt för att följa projektets riktlinjer. Dessa kärntranskriberare är högutbildade och kommer att ta hand om den manuella kvalitetskontrollen i ett senare skede.

Produktivitetsperiod

Vi ökar antalet röstannotörer som arbetar på projektet för att uppnå högsta produktivitet. Per projekt är det möjligt att leverera hundratals timmar av annoterad ljud per vecka.

Leverans av data

Vi levererar datan fortlöpande och kan justera specifikationerna om det behövs. Vår projektmanger ser till att alltid möta dina tidsfrister.

Varför AmberScript

leading provider of high-quality speech annotation

AmberScript är den ledande leverantören av tjänster för högkvalitativa talannotationer för europeiska språk.

Största och bästa nätverket av kvalificerade transkriberare i olika länder.

we are speech scientists

Vi är röstforskare och använde ursprungligen vår talannotation plattform för att kommentera data för våra egna modeller med hög noggrannhet för taligenkänning.

Integritet, GDPR Överensstämmelse och Säkerhet

Som Europas ledande leverantör av tjänster med högkvalitativa annotationer värderar vi din integritet. Regelbundet undertecknar vi databehandlingsavtal (DPA's) och avtal om icke-avslöjande (NDA's) med våra klienter för att garantera de högsta sekretessnormerna. Data kommer inte lagras utanför Västeuropa och du kan ta bort din data från våra servar när som helst.

Alla våra professionella transkriberare är specifikt utbildade för att följa våra sekretessstandarder och har undertecknat NDA, som kontraktuellt håller dem till sekretess.

Våra transkriberare har aldrig tillgång till din data direkt. Allt transkriberingsarbete utförs på ett säkert sätt, på vår plattform för transkriptioner.

Begär en demo