Omvandla din WAV-fil till text

Amberscript använder automatisk taligenkänning för att snabbt omvandla din WAV-fil till text

Transkribera din ljudfil till text på bara några minuter med hjälp av Amberscripts AI

Omvandla WAV-fil till text
Konvertera ljud videofil till text

Hur konverterar jag en WAV-fil till text?

Ladda upp

Ladda upp din WAV-fil. Ställ in språk för ljudfilen samt antalet talare. Vi använder AI för att transkribera din fil på bara några minuter.

Redigera

Några misstag i din transkription? Du kan enkelt redigera dina transkriptioner med vår användarvänliga redigerare. Gör understrykningar, ändra ord, radera det du inte behöver- allt väldigt enkelt.

Exportera

Exportera snabbt ditt transkript i ett av följande format:

 • Word
 • JSON
 • SRT
 • VTT
 • EBU-STL
 • Text

Hur konverterar jag en WAV-fil till text?

Ladda upp

Ladda upp din WAV-fil. Ställ in språk för ljudfilen samt antalet talare. Vi använder AI för att transkribera din fil på bara några minuter.

Redigera

Några misstag i din transkription? Du kan enkelt redigera dina transkriptioner med vår användarvänliga redigerare. Gör understrykningar, ändra ord, radera det du inte behöver- allt väldigt enkelt.

Exportera

Exportera snabbt ditt transkript i ett av följande format:

 • Word
 • JSON
 • SRT
 • VTT
 • EBU-STL
 • Text
Konvertera ljud videofil till text
5 goda skäl för att transkribera ditt ljud video till text

5 goda skäl för att transkribera ditt ljud / video till text

1) Sök enkelt igenom din text och hitta de relevanta delarna

2) Använd din text för att optimera ditt innehåll för bättre sökrankingar.

3) När en ljudfil väl är inspelad, kan du inte ändra vad som sagts. Men med text är det inte längre ett problem

4) Att ha en transkription är nödvändigt för kvalitativ forskning

5) Översättning av dina dokument blir så mycket enklare med text.


Som du ser är det mycket snabbare och enklare att arbeta med text än med ljud. Nämnde vi att det med automatisk transkription sker helt utan ansträngning?

Omvandla automatiskt din ljud- eller videofil till text nu!