Lär känna oss

Vi är Amberscript, en ung startup baserad i Amsterdam och Berlin. Vi bygger SaaS-programvara som gör det möjligt för användare att automatiskt transkribera ljudfiler till text med hjälp av taligenkänning. Vi skapar automatiska tal-till-textprogram tillsammans med ett team av engagerade språkexperter, vilket resulterar i marknadens högsta precision.

Med denna programvara hjälper vi till att minska kostnaderna och besväret av att manuellt omvandla intervjuer, möten, TV-program, andra ljud- och videofiler till text och undertexter. Att transformera ljud- och videofiler manuellt tar en massa tid och är väldigt dyrt. Som en konsekvens av detta, blir en massa ljud och video inte omvandlat, vilket resulterar i en förlust av information och en uteslutning av döva och hörselskadade i samhället.

FÖLJ OSS