Betalar av sig självt i tiden du sparar på 1 timmes transkribering