Omvandla din M4A-fil till text

AmberScript använder automatisk taligenkänning för att snabbt omvandla din M4A-fil till text

Transkribera din ljudfil till text på bara några minuter med hjälp av AmberScripts AI

Omvandla din M4A-fil till text

AmberScript använder automatisk taligenkänning för att snabbt omvandla din M4A-fil till text

Transkribera din ljudfil till text på bara några minuter med hjälp av AmberScripts AI

  • Amberscript audio/video to text online editor view

Hur konverterar jag en M4A-fil till text?

Ladda upp

Ladda upp din M4A-fil. Ställ in språk för ljudfilen samt antalet talare. Vi använder AI för att transkribera din fil på bara några minuter. Luta dig tillbaka och koppla av medan vi utför det grovarbetet.

Redigera

Några misstag i din transkription? Du kan enkelt redigera dina transkriptioner med vår användarvänliga redigerare. Gör understrykningar, ändra ord, radera det du inte behöver- allt väldigt enkelt.

Exportera

Exportera snabbt din transkription till textformat

  • Notebook with transcribed audio to text

Transkribera ljudfil

1) Sök enkelt igenom din text och hitta de relevanta delarna

2) Använd din text för att optimera ditt innehåll för bättre sökrankingar

3) När en ljudfil väl är inspelad, kan du inte ändra vad som sagts. Med en text är det inte längre ett problem

4) Att ha en transkription är nödvändigt för kvalitativ forskning

5) Översättning av dina dokument blir så mycket enklare med text.

Som du ser är det mycket snabbare och enklare att arbeta med text än med ljud. Nämnde vi att det med automatisk transkription sker helt utan ansträngning.

Omvandla automatiskt din ljud- eller videofil till text nu!