INTEGRITETSPOLICY AMBERSCRIPT

Integritetspolicy

Vi uppskattar att du litar på oss med dina ljudfiler och kommer att göra allt för att inte skada detta förtroende. Inga av dina ljudfiler eller transkriptioner säljs eller blir någonsin tillgängliga för personal på AmberScript, andra personer, tredje part eller företag. Har du frågor om vår integritespolicy? Vänligen kontakta oss på [email protected]. Vi är särskilt uppmärksamma på GDPR överenskommelsen när vi hanterar data.

Med AmberScript erbjuder vi en plattform som kan användas för att transkribera, söka, redigera och exportera innehåll i ljud och videofiler. Vi värdesätter integritet och vill ta hand om dina problem med integritet. I texten nedan förklarar vi vad vi gör med din sekretessrelaterade data och vilken personlig data som vi samlar in från webbsidan. Denna policy gäller all information som AmberScript samlar in på webbsidan, appen, nyhetsbrevet och på andra sätt. En annan integritetspolicy kan gälla för företagskunder, exempelvis för att de använder sina egna servrar.

I allmänhet samlar vi in två kategorier av data:

1. Information som vi behöver för att du ska kunna använda vår produkt på bästa möjliga sätt

2. Information som vi kan använda för att utveckla bättre produkter, ge bättre erbjudanden och leverera bättre tjänster

1. Användandet av information som vi behöver så att du kan använda vår produkt på bästa möjliga sätt

För att använda våra tjänster, laddar du upp dina personliga ljudfiler. Vi använder uppladdade ljudfiler och användarperfekterade transkriptioner för att förbättra tal till text motorerna och användarupplevelsen. Inga av ljudfilerna eller transkriptionerna säljs någonsin eller bli tillgängliga för personal på AmberScript, andra personer, tredje parter eller företag. Ljudfilerna och transkriptionerna är bara behandlade automatiskt, krypterade och anonymiserade. Du kan när som helst ange att dina ljudfiler och transkriptioner inte ska användas för att förbättra tal till textmotorerna och din användarupplevelse genom att skicka ett e-post meddelande till [email protected]

För vissa språk använder vi tredje parter för att transkribera din ljudfil och behandla dina data. Den personliga datan i dessa filer är därför skickade till dessa tredje parter och tas emot av oss efter att den behandlats. När vi behandlar datan agerar vi i enlighet med våra användarvillkor.

Transkriptioner som är optimerade av våra mänskliga transkriberare är bara tillgängliga för transkriberare som arbetar på just den transkriptionen, inte för AmberScript personal, andra personer, tredje parter eller företag.Våra transkriberare har alla accepterat NDAs med AmberScript.

När vi utför vår tjänst på holländska, engelska, franska, tyska, portugisiska och spanska används servrar i Västeuropa. För detta har vi tecknat specialavtal som garanterar detta, så det finns ingen chans att ljud och / eller transkriptioner på holländska, engelska, franska, tyska, portugisiska och spanska språk kommer att lämna den europesiska kontinenten. När vi utför vår tjänst för andra språk än holländska, engelska, franska, tyska, portugisiska och spanska är det möjligt att den datan som du laddar upp kommer att behandlas på platser utanför Europa. Genom att ladda upp datan godkänner du detta. Vi gör allt vi kan för att säkerställa att din data lagras säkert. Ditt innehåll stannar på våra servrar under din tid som en aktiv användare. Om du tar bort ditt konto kommer all din data att tas bort från våra servrar inom sex månader om du inte gör det själv. För att ta bort din data tidigare, kan du skicka en begäran till [email protected]

2. Användandet av information som vi kan använda för att utveckla bättre produkter, göra bättre erbjudanden och för att erbjuda en bättre tjänst

För att hålla vår webbsida uppdaterad och i funktion samlar vi in olika information om dig och din användning:

Ditt namn, e-postadress, kontaktuppgifter och andra identitetsuppgifter.

När du loggar in på AmberScript samlar vi in ditt namn, e-postadress, kontaktuppgifter och annan information som behövs för att logga in och använda sidan som kund. Om de skickar e-post eller pratar med vår kundtjänst via chatt kan vi spara texten och om du ringer vår kundtjänst kan ditt samtal spelas in. Vi gör detta för utbildningssyften.

Information om användandet av vår webbsida, app och annan digital media.

När du besöker vår webbsida, använder vår app eller får vårt nyhetsbrev, registerar vi ibland din IP-adress, geolokalisering baserad på din Ipadress, webbläsartyp, enhetsdata, hänvisande webbsida, användnings och interaktionshändelser (t.ex. sidvisningar, favoriter med mera), surfvanor och appanvändning. Vi kan få ett automatisk meddelande när du öppnar ett nyhetsbrev eller klickar på en länk i vårt nyhetsbrev. När du använder vår app kan vi be dig om att dela din plats eller annan information med oss. För mer information läs vår policy för kakor.

Vi använder denna bara denna information för att förbättra din användarupplevelse. Den kommer aldrig säljas till tredje part.

Varför samlar vi in din data?

1. För att leverera den tjänst som du beställt

AmberScript måste behandla din personliga data för att förse dig med tal till text tjänster. AmberScript kommer använda din data för att kunna skicka texterna till dig. AmberScript använder också din personliga data för att ge dig kundservice.

2 Hantera ditt AmberScript konto

När du skapar ditt konto på vår webbsida frågar vi efter ett antal personliga uppgifter, såsom: en e-postadress så att du kan logga in, ditt för och efternamn så att vi kan kontakta dig personligen och din sektor, så att vi kan anpassa våra tjänster och marknadsföring.

3. Informera om den senaste utvecklingen hos AmberScript (vårt nyhetsbrev)

AmberScript kan skicka dig nyhetsbrev när (i) du har registrerat dig på vår webbsida för ett (prov) konto, eller (ii) om du har registrerat dig för AmberScripts nyhetsbrev. Nyhetsbrev kan bestå av: företagsnyheter, undersökningar, uppdateringar eller information om erbjudanden om produkter och tjänster från AmberScript och / eller dess dotterbolag. Om du har loggat in kan dessa e-postmeddelanden anpassas baserat på dina personliga uppgifter, tidigare köp och / eller surfvanor. Om du vill avsluta prenumationen på kommande nyhetsbrev kan du när som helst göra det genom att klicka på ''Unsubscribe'' i nyhetsbrevet. Du kan då avsluta prenumation via en urvalsmeny. Du kan även avsluta prenumationen genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] Vi kommer då att avregisterar dig manuellt.

4. Anpassa vår marknadskommunikation till dina personliga intressen och preferenser och optimera vår produktportfölj

För att kunna veta vad som är relevant för dig, kan vi använda automatiserade verktyg för att analysera din personluppgifter. Vi använder dina personuppgifter som vi samlat in genom ditt konto, nyhetsbrevet, dina surfvanor och inköp. Vi använder informationen för rådgivningsmodeller så att vi kan skräddarsy vår (marknadsföring) kommunikation för dina personliga intressen och preferenser. Till exempel, om våra analyser visar att du är intresserad 100% av manuella transkriptioner, kan vi ta hänsyn till detta i vårt nyhetsbrev och på våra webbsidor genom att justera erbjudande och innehåll i enlighet därmed. Du kommer då få information om tjänster som är relevanta för dig.

5. Undersöka behov av att förbättra produkter, tjänster och kommunikation.

Vår forskningsavdelning genomför ofta undersökningar och intervjuer för att lära sig mer om kundernas behov. Vi använder resultatet av dessa för att göra vår kommunikation, produkter och tjänster mer relevanta. Vi samlar in och analyserar olika typer av data för att förstå beteenden och preferenser, motivationer och behov. Detta är varför vi använder olika undersöknings och utvärderingmetoder från etnografiska intervjuer och gruppdiskussioner till användbarhetstester, från undersökningar till experimentell design och analyser av beteendedata. I detta sammanhang kan vi samarbeta med externa forskningpartners såsom forsknings och rekryteringsbyråer. Beroende på forskningstema bjuder vi in olika personer. Detta innebär också att vi kan bjuda in människor från vår egen databas (t.ex personer som vi har en kundrelation med) för att delta i forskning. När vi närmar dig för att delta i en utredning, kan du alltid vägra eller avslå begäran.

6. Förbättra din upplevelse genom vår app

AmberScript kan begära ditt tillstånd för att dela din data via AmberScript appen av följande skäl: i) för att lämna relevanta förslag för användning av våra tjänster; iii) för att visa dig relevant information från ditt användande av AmberScript (i appen).

7. Förhindra bedrägeri med dina personliga uppgifter, inklusive betalningsinformation

AmberScript är skyldiga att skydda sig själva och dig mot eventuella bedrägerier. För att förhindra och bekämpa bedrägerier med din betalningsinformation har AmberScript upprättat vissa regler i samråd med våra leverantör(er) av betalningstjänster. Baserat på dessa regler krävs användningen av din e-postadress för att avgöra om en bedräglig transaktion är länkad till den här e-postadressen.

AmberScript antar sitt legitima intresse i behandligen av dina personliga uppgifter (e-postadress) i detta fall. Kreditkortet och annan betalningsinformation som du använder för att göra inköp via vår webbplats samlas in, behandlas och lagras av våra partners Stripe och Braintree. Ingen anställd hos AmberScript kommer någonsin att ha tillgång till denna information.

8. Följa juridiska och lagstadgade krav för AmberScript

AmberScript måste följa olika (nationella / internationella) lagar och förordningar. Enligt vissa lagar måste AmberScript lagra dina uppgifter. Dessa uppgifter är oftast relaterade till dina inköp av våra tjänster.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

AmberScript kommer inte att sälja eller hyra ut din personliga uppgifter i marknadsföringssyfte till tredje parter. Dina personliga uppgiter kommer bara delas med våra transkriptionspartners (transkriberare, transkriptionbyråer) men endast när detta är absolut nödvändigt för genomförandet av vårt avtal med dig. Vissa av våra partners är belägna utanför det europeiska ekonomiska området. Dessa partners betraktas också som individuella kontrollörer av dina personliga uppgifter och har individuellt ansvar för detta. AmberScript har dock genomfört arrangemang med dessa partnes för att säkerställa att dina personliga uppgifter behandlas korrekt.

Vi kan vidarebefordra din personliga data till tredje part om vi måste lämna eller dela dina personliga uppgifter för att uppfylla en juridisk skyldighet.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personliga uppgifter kan sparas så länge som det är nödvändigt för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy eller i den mån det är nödvändigt för att följa lagliga skyldigheter och för att lösa (kommersiella) tvister.

Ljudfiler och transkriptioner på din profil sparas i minst 6 månader. Minst en vecka innan vi vill radera filerna kommer du få e-postmeddelande att filerna kommer att raderas. I det skedet kan du ange att du inte vill detta. Om vi inte mottar ett svar, kommer filerna att raderas. När du tar bort dina filer eller konto, tas alla dina personliga uppgifter omedelbart bort för alltid från våra servrar. Detta sker på grund av integritet och säkerhetsskäl. Var därför extra försiktig med borttagningsknappen!

Säkerhet

AmbeScript kommer att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga data mot förlust eller olaglig användning. Vi kan inte garantera säkerhetern för information som skickats till oss via internet.

Vet du dina rättigheter?

Om vi faktiskt behandlar dina personliga uppgiter förblir du ägaren till dina uppgifter. Det är därför du har rätt till:

1 Tillgång och information

Du kan begära information om uppgifter från dig som vi lagarar och använder. Vi svarar gärna på alla frågor som du har. För detta kan vi be dig om identifiering.

2. Radera

Du kan begära att vi raderar dina personliga uppfifter om vi inte är skyldiga lagligt att lagra dina personliga uppgifter (t.ex av skatteskäl) För detta kan vi be dig om identifiering.

3. Rättning

Du kan också begära rättelse eller komplettering av dina personliga uppgifter om du tror att dina personliga uppgifter som vi behandlar är felaktigta eller ofullständiga. För detta kan vi be dig om identifiering.

4. Begränsa

Du kan begära att vi begränsar behandllingen av dina personliga uppgifter när: a) riktigheten av dina personliga uppgifter ifrågasätts av dig: eller b) behandligen är olaglig men du invänder mot raderingen av dina personliga uppgifter (eftersom du kanske vill ha tillgång till dina personliga data i ett senare skede): C) vi inte längre behöver dina personliga uppgifter för förutbestämda ändamål, men du kanske behöver uppgifterna i samband med rättsliga förfaranden: d) du gjorde invändningar mot behandligen av dina personliga uppgifter av AmberScript på grundval av ditt berättigade intresse. Vi kommer inte att behandla dina personliga uppgifter under din ''invändning'' och vår bedömning av den.

5. Invändning

Om vi behandlar dina personliga uppgifter i samband med de berättigade intressena för AmberScript, kan du göra invändningar mot fortsatt behandling på denna rättsliga grund. AmberScript kommer att notera dina invändningar och avgöra om våra lagliga intressen uppväger dina personliga intressen, rättigheter och friheter. I händelse av att vi behandlar dina personliga uppgifter för direkta marknadsföringssyften på grundval av dina berättigade intessen, kan du invända mot detta när som helst via länken för att avsluta prenumationen i varje nyhetsbrev som du mottar från oss. Vi avbryter sedan din prenumation så snart som möjligt.

6. Dataportabilitet

Om vi behandlar dina personliga uppgifter digitalt, har du rätten att begära överföring av dina personliga uppgifter. Vi kommer att förse dig med en läsbar maskinfil med dina personliga uppgifter som vi har behandlat.

7. Återkalla tillstånd

Du har alltid möjlighet att dra tillbaka ditt medgivande. Återtagande av medgivande påverkar inte lagligheten av behandligen innan ditt återtagande av medgivande.

Om du vill använda ovannämnda rättigheter och / eller har andra frågor, kommentarer och / eller klagomål, vänligen kontakta vår kundtjänt (se nedan) med din motiverade begäran. För detta kan vi fråga om identifiering.

Kakor och liknande tekniker

Utöver detta kan vi använda kakor eller liknande tekniker när användare använder våra webbsidor. Kakor är små bitar av information som är placerade på din enhet när du besöker webbsidor. Obs: när du navigerar på webbsidorna accepterar du kakor.

Våra webbplatser använde följande kakor:

Funktionella kakor

Dessa kakor kan lagra namnet på din webbläsare, typen av dator och teknisk information om hur du är ansluten till våra webbsidor, såsom operativsystem och den användna internetoperatören, samt annan jämförbar information. Denna information används för att tekniskt underlätta navigering och användning av webbsidorna. Dessutom kan tekniska kakor användas för att spara personliga inställningar som språk, eller för att komma ihåg din orderinformation vid efterföljande besök.

Analytiska kakor

Våra webbsidor använder analytiska kakor som placeras av Google Analytics för att mäta antalet besök samt de delar av webbsidorna som är mest populära bland användare. Denna information används för att ge aggregerad och statistisk infomation om användandet av våra webbsidor och används också för att förbättra innehållet på våra webbsidor för att berika användaupplevelsen. Dessutom använder våra webbsidor analytiska kakor för att mäta hur du hittade våra webbsidor, för att mäta effektiviteten av e-postkampanjer, annonser eller AdWords på andra tredje parts webbsidor. Analytiska kakor är länkade till dina personliga uppgifter som vi lagrar om dig enligt ovan, för att anpassa våra nyhetsbrev och för personliga annonser på tredje parts webbsidor.

Google kan även kombinera dessa uppgifter med generiska uppgifter som de har för en användare och som erhållits genom deras andra tjänster. Det är därför AmberScript bara använder Google Analytics med din tillåtelse. Eftersom AmberScript inte har någon kontroll över dessa tjänster, vill vi hänvisa dig till Googles infomation om dess tjänster.

Dessutom har AmberScript underteckant en överenskommelse med Google. Detta avtal innehåller avtal mellan AmberScript (som ansvariga för personliga uppgifter) och Google (som ansvarige för behandligen a personliga uppfiter). Dessa avtal anger de syften för vilka de förvärvade personuppgifterna kan användas, vilka säkerhetsåtgärder som måste vidtas och vilka former av övervakning AmberScript kan utöva som kontrollant.

Kakor för sociala medier

Du kan dela delar av våra webbsidor på sociala medier som Facebook, Twitter och Linkedin. Dessa sociala medier använder kakor som gör det möjligt för dig. Integritetsplicyn och Policyn för Kakor gäller inte vid användandet på sådana webbsidor. Vi hänvisar dig till Policyn för Integritet och Kakor på den relevanta plattformen för dessa sociala medier för information om avändandet av dess kakor (Facebook / Twitter / Linkedin).

Radera kakor

Kakor lagrar inte dina personliga uppgifter, såsom din e-postadress eller telefonnummer men behandlar vanligtvis din IP adress. Om du inte vill ha kakor lagrade på din dator eller om du vill radera kakor som redan är lagrade, kan du göra detta via inställningskärmen för dina webbläsarinställningar. Justeringen av dessa inställningar varierar mellan olika webbläsare. Vänligen notera: när de lagrade kakorna har tagits bort, kommer du inte längre att komma åt webbsidorna utan att acceptera kakorna igen.

Dela din information - hur håller vi din information säker?

Vi är tacksamma för det förtroende du ger oss. AmberScript har vidtagit alla tekniska och adminstrativa försiktighetsåtgärder för att säkerställa att all information som du skickar till oss är säker. Vi skulle gärna underteckna en NDA ( Non-Disclosure Agreement eller DPA ( Data Processing Agreement) om så önskas.

Alla användare väljer ett lösenord som kan ställas in av oss för att se sin information. Som användare är du ansvarig att hålla ditt lösenord hemligt.

Relevant komunikation

Efter att du har registrerat dig för vår tjänst, kan du ibland få information från oss. Denna information som vi skickar kommer att hållas till ett minimum. Om du inte längre önskar att få information från oss, kan du avsluta prenumationen på följande sätt:

• Klicka på "unsubscribe" länken i e-posten

• Kontakta oss genom att skriva ett e-postmeddelande till [email protected]

Ändringar på denna integritetspolicy

AmberScript kan när som helst ändra denna integritetspolicy efter eget gottfinnande. När vi gör det, kommer vi uppdatera det senaste uppdateringsdatumet längst ner på denna sida. Vi uppmuntrar dig att regelbundet titta på denna sida för att se om det är några ändringar, så att du hålls informerad om hur vi bidrar till att skydda de personliga uppgifter som vi samlar in.

Kontakt

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller om de metoder som används på våra webbsidor, vänligen kontakta oss på:

Amberscript B.V.

Keizersgracht 668b

1017 ET Amsterdam

E-mail: [email protected]

Detta dokument var senast uppdaterad i 2020