Skip to content
Fill 1
Blogg
24 jul 2018   Senast uppdaterad 25 juni 2021

Amberscript Manualen

Buchseiten aufgefächert
Topics
Automatisk transkription
Online editor uploaded files view

Transkription (konvertera tal till text) är en väldigt tidskrävande process. Det tar 8 till 10 minuter att transkribera bara en minut av ljud. Dessutom är det också ett mentalt mycket svårt jobb. Du föredrar att spendera denna tid på någonting annat, eller hur? Det är möjligt med vår programvara för transkribering! Våra toppmoderna tal till text motorer konverterar ditt tal till text med blixtens hastighet. Detta sparar dig massor av tid. Här är hur du kan använda vår programvara.

Ladda upp din fil

Först så behöver du ladda upp din ljudfil till Amberscript. Du kan göra detta genom att klicka på ladda upp knappen längst upp till vänster eller längst ner på din skärm. Efter att du klickar på Upload (ladda upp) måste du välja den fil som du vill transkribera och klicka på Open. Vi stöder följande ljudfiler: mp3, mp4, aac, m4a och wav.

Online editor upload button

Vår programvara fungerar bäst med filer kortare än 120 minuter. Har du en fil som är längre än 120 minuter? I så fall, kan du klippa denna fil till mindre filer, mer om detta senare.

Välj sedan önskat språk för din transkription och klicka på ”Proceed”.

Vår programvara transkriberar nu din ljudfil. Först står din fil i kö. Du kommer att se en klocka framför ditt filnamn. Efteråt börjar den transkribera. Då ser du en penna framför ditt filnamn. Transkibering kan ta upp till 40 minuter, men vanligtvis tar det omkring 10 minuter. Beroende på längden på din ljudfil och mängden trafik på vår webbsida varierar tiden det tar att transkribera. Så ta en kopp med kaffe och ta en kort paus, du kommer att få ett e-postmeddelande från oss när din fil är klar!

Redigera din fil

När din fil är transkriberad kan du finna transkriptionen i din personliga Amberscript miljö under ”Your Amber”. Du kan öppna redigeraren som innehåller din transkription genom att klicka på filens namn.

Amberscript online editor default view

I redigeraren är din ljudfil bunden till din transkription, så att du lättare göra korrigeringar. Om du klickar på play knappen så spelas din ljudfil upp; ett bindestreck indikerar det avsnitt av text som är associerat med ljudet. Du kan göra korrigeringar i transkriptionen. Om du vill spola tillbaka klickar du på ”Rewind” knappen. Detta tar dig tillbaka 5 sekunder. När du väljer en del av en text och klickar på ”Highlight” kommer den delen att markeras. Du kommer också se denna markering i tidslinjen för din video.

Om du vill börja lyssna från ett visst ord, kan du hålla ner alt och klicka på det ordet. 3 sekunder efter varje ändring sparas filen automatiskt. Det är därför viktigt att du inte stänger transkriptionen omedelbart efter en justering.

Vi har ett antal genvägar som gör det möjligt att redigera dina transkriptioner ännu snabbare. Prova definitivt dessa, genom att använda dessa verktyg kan det hjälpa dig att slutföra transkriptionen mycket snabbare.

Amberscript online editor keyboard shortcuts

Exportera din transkription

När du är klar med att redigera din fil, kan du klicka på ”Export” knappen. En överblick visas då upp, där du har olika alternativ för att exportera din fil. Klicka sedan på knappen ”Export” för att ladda ner din fil.

Amberscript online editor export options view

Skär din fil

Om en ljudfil är längre än 120 minuter, är det bättre att skära ner den i flera mindre filer. Du kan enkelt göra det med ett program som kallasAudacity. Ladda ner Audacity och öppna programmet när nedladdningen är avslutad.

Öppna ljudfilen med din intervju i Audacity. Detta görs genom att klicka på ”File”, sen på ”Import” och välj sedan din intervju. Välj ”Selection Tool”. Välj ljudfilen du vill skära ner och tryck ctrl+ x. Nu klickar du på ”File” och sen på ”Export”… Välj den mapp där du vill spara filen och välj och välj önskad filtyp. Ett tilläggsprogram måste laddas ner för vissa filtyper. Vi rekommenderar filformate WAV. Klicka sen på ”Save”. Det kan ofta vara fördelaktigt att spara orginalet och den komletta versionen av din ljudfil, så ersätt inte eller ta bort den.
Gå tillbaka till Audacity, klicka på ”File” och sen på ”New”. Detta öppnar en tom Audacity fil. Klistra in det tidigare klippta stycket och exportera denna fil. Du har nu skapat två korta filer istället för en lång fil.

Innan du kan skära din ljudfil är det viktigt att du stoppar din fil i Audacity och inte pausar.

Audacity transport toolbar view

Vi hoppas att du kan använda Amberscript på bästa sätt genom denna manual. Vi är alltid tillgängliga för frågor. Lycka till!

Med våra tjänster kan du skapa text och undertexter från ljud eller video.

* Ladda upp en ljud- eller videofil
* Automatisk eller manuell tal till text
* Redigera och exportera text eller undertexter