Skip to content
Guideline
2 minute read
29 jun 2021

Hur aktiverar du stavningskontroll när du redigerar transkriptioner online?

Topics
Automatisk transkription
Automatiska undertexter
Manuell transkription
Manuella undertexter

Många användare ser fördelarna med att använda inbyggda funktioner för stavningskontroll. Det kommer till nytta när du inte har tillräckligt med tid för att kontrollera din stavning noggrant. Stavningskontroll fungerar då och understryker felstavningar. På så sätt kan du korrigera dem manuellt. Den kontrollerar också grammatiken i dokumentet. Den ger alternativa / korrekta stavningar till de felstavade orden.

Amberscript inser vikten av stavningskontroll, det är därför vår transkriptionsredigerare online är utrustad med sådan funktionalitet. På så sätt är det mycket lättare att korrigera felstavade ord i en transkription. I den här guiden berättar vi hur du aktiverar den här funktionen i Chrome-webbläsaren.

Förfarande

Att aktivera förbättrad stavningskontroll i Chrome-webbläsaren är enkelt och intuitivt. Gör följande:

 1. När du är i Google Chrome klickar du på tre vertikala prickar Google Chrome settings menu icon Google Chrome-inställningsmenyikonen i det övre högra hörnet av webbläsarfönstret
 2. Välj Inställningar
 3. Välj första alternativet i menyn till vänster Du och Google
 4. Välj Synk och Googles tjänster
 5. Scrolla ner till sektionen som heter Andra Google-tjänster
 6. Aktivera Förbättrad stavningskontroll

OBS: Google Chrome fortsätter att förändras och följande tillvägagångssätt noterades i version 91.0.4472.114 (Official Build).
Om det skulle finnas några ändringar för framtida versioner kommer vi att uppdatera tillvägagångssättet.

Välja stavningskontrollalternativ

Chrome-webbläsaren erbjuder grundläggande stavningskontroll och en förbättrad. Om du vill använda den grundläggande stavningskontrollen, som inte skickar en skriven text till Google, bör du följa dessa steg:

 1. När du är i Google Chrome klickar du på tre vertikala prickar Google Chrome settings menu icon Google Chrome-inställningsmenyikonen i det övre högra hörnet av webbläsarfönstret
 2. Välj Inställningar
 3. Expandera avsnittet Avancerat och välj Språk. Alternativt kan du klistra in den här länken i adressfältet: chrome://settings/languages
 4. Kolla om Stavningskontroll är aktiverat
 5. Välj alternativet Grundläggande stavningskontroll
Med våra tjänster kan du skapa text och undertexter från ljud eller video.

* Ladda upp en ljud- eller videofil
* Automatisk eller manuell tal till text
* Redigera och exportera text eller undertexter