Bli kjent med oss

Vi er Amberscript, et ungt oppstartsfirma med base i Amsterdam og Berlin. Vi bygger SaaS programvare som gjør det mulig for våre brukere å automatisk omgjøre lydfiler til tekst ved hjelp av talegjenkjenning. Vi produserer automatiske tale til tekst motorer ved hjelp av vårt dedikerte språkekspert-team, som resulterer i den høyeste nøyaktigheten på markedet.

Med bruk av denne programvaren hjelper vi med å unngå kostnader og den lange prosessen med å manuelt transkribere intervju, møter, tv-program og andre lydfiler og videoer til tekst undertitler. Å transformere lydfiler og video manuelt tar mye tid og er veldig kostbart. Som en konsekvens, er det mye som ikke blir transformert, som resulterer i mangel på informasjon og ekskludering av døve og andre med hørselsvansker i samfunnet.

FØLG OSS