Maksaa itsensä takaisin säästämällä tunnin litterointiaikaa