Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden

We raden iedereen sterk aan om onze gebruikersvoorwaarden te lezen voor gebruik te maken van onze website. Als je gebruik maakt van de website www.amberscript.com betekent dit dat je akkoord gaat met de gebruikersvoorwaarden.

Onze website en services

Onze website is ingericht om het volgende te bewerkstelligen, hierna te noemen services:

 • Het uploaden van een audio- of videobestand naar de website www.amberscript.com.
 • Het automatisch creëren van een transcript van het audio- of videobestand.
 • Een linken van het transcript met het relehttp://www.amberscript.nl/vante audio- of videobestand.
 • Een editor die je in staat stelt om gemakkelijk het transcript aan te passen.
 • Een aantal verschillende manieren om je content te exporteren en te delen met andere gebruikers.

AmberScript heeft het recht op de gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd te veranderen. Gebruikers van AmberScript worden geadviseerd om de gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen omdat de laatste versie bindend is.

Betalingen

Voor het gebruiken van de services van AmberScript gelden tarieven. De prijslijst met tarieven kan hier gevonden worden. Voor betalingen per uur wordt de prijs afgerond. Bij het pay per hour abonnement blijven de resterende minuten 12 maanden te gebruiken.

Teruggavebeleid

Om ervoor te zorgen dat onze klanten bekend zijn met ons product en de kwaliteit ervan, bieden wij een proeftijd van 30 minuten aan om onze software gratis uit te proberen. Wij bieden daarom geen restitutie op basis van de mate van tevredenheid over de kwaliteit van het eindproduct. In het geval dat er een technische fout optreedt, zullen we alles in het werk stellen om het probleem op te lossen of de verloren transcriptietijd te compenseren. Mocht u problemen of vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via [email protected]

In het geval van een maandelijks abonnement is de minimale duur van dit abonnement twee maanden. U wordt dus, ook als u uw abonnement na één maand opzegt, altijd twee maanden gefactureerd. Wij kunnen dus geen terugbetaling aanbieden voor de tweede maand indien u zich in de eerste maand heeft afgemeld, of indien u helemaal bent vergeten op te zeggen.

Content van de website

Alle content op de website AmberScript wordt beschermd door copyright- en intellectueel eigendom rechten. Zonder de geschreven toestemming van AmberScript is het niet toegestaan om de content te licenseren of kopiëren.

Jouw toegang tot onze services

 • De website www.amberscript.com heeft als doel om 24 uur per dag operationeel te zijn. Mocht de website door externe omstandigheden echter niet toegankelijk zijn is het bedrijf niet aansprakelijk.
 • Wanneer gebruikers zich registeren voor onze services moeten ze een password kiezen waarmee ze toegang hebben tot hun bestanden. De gebruikers zelf zijn verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het password.

Service level agreement

Amberscript.com levert binnen 95% van de audio tijd een bewerkbaar transcript aan wanneer er aan de volgende criteria voldoen is:

 • De geuploade audio- of videobestanden zijn niet groter dan 4GB.
 • Er worden niet meer dan 10 bestanden tegelijkertijd geupload.

AmberScript is niet gebonden aan de genoemde verwerkingstijd in geval van de volgende events:

 • (Voorafgaand) aangekondigd onderhoud.
 • Gebeurtenissen die buiten de macht van AmberScript vallen.

Als AmberScript bestanden niet kan verwerken binnen de gestelde editing time en geen van bovenstaande omstandigheden is relevant dan krijgen gebruikers een waardebon ten waarde van drie audio uur.

AmberScript heeft op geen enkele wijze een resultaatsverplichting naar gebruikers. De kwaliteit van transcripten is afhankelijk van de audio kwaliteit. Omgevingsgeluid, slechte opname apparatuur of sterke accenten kunnen er voor zorgen dat de kwaliteit van de transcriptie daalt. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het testen van de transcriptie kwaliteit en het verwachtte eindresultaat. AmberScript geeft in geen enkel geval restitutie vanwege tegenvallende transcriptie resultaten.

Privacy

AmberScript beschouwt de privacy van haar gebruikers als extreem belangrijk. Daarom gelden er verschillende procedures gericht op het waarborgen van de privacy. Als je meer informatie wilt over hoe wij de privacy van jouw bestanden waarborgen kunt je hier onze privacy policy vinden.

De vertrouwelijkheid van jouw content.

De audio- en mediadata die wordt geupload bij AmberScript is en blijft eigendom van de gebruikerAmberScript mag deze data alleen gebruiken met als doel de eerder genoemde services te verlenen.

Voor gebruikers van AmberScript is het niet toegestaan om materiaal te uploaden wat voldoet aan één van de volgende criteria:

 • Bestanden die persoonlijke informatie bevatten van een andere persoon zonder dat de persoon in kwestie hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Bestanden die crimineel gedrag kunnen faciliteren.
 • Bestanden die technologische schade kunnen toebrengen aan het systeem.

AmberScript behoudt het volledige recht om informatie die voldoet aan één van bovenstaande voorwaarden te verwijderen.

Overig

AmberScript kan bereikt worden via het volgende email adres: [email protected]com

Issue date: 04-10-2019