Skip to content
Case studies
4 minuten leestijd
27 jul 2023

Kenniscentrum CAREM van de Hogeschool van Amsterdam, verbetert onderzoeksproces

Topics
Handmatige transcriptie

Het transcriberen van opnamemateriaal vormt een belangrijk deel binnen kwalitatief onderzoek

Deze case-study beschrijft hoe de Hogeschool van Amsterdam tijd wint door het transcriptieproces te verbeteren. Eerst wordt er beschreven hoe het proces van transcriberen werd gereduceerd van 3 weken naar 5-7 werkdagen. Vervolgens wordt er beschreven hoe de precisie van de transcripten verbeterd is in vergelijking met het oude proces.

De ‘oude’ manier van transcriberen

Het onderzoeksteam CAREM van de Hogeschool van Amsterdam (HVA) verwerkt jaarlijks meerdere onderzoeken. Bij kwalitatief onderzoek komen hier ook opnames van interviews aan te pas. Om deze interviews te kunnen gebruiken voor een onderzoek, dienen deze opnames getranscribeerd te worden.

Voor de samenwerking met Amberscript zag het proces er als volgt uit:

 1. Het onderzoeksteam neemt een reeks interviews af, die worden opgenomen. Dit leidt tot een significante hoeveelheid aan opnamemateriaal om te verwerken.
 2. Wanneer het afnemen van de interviews in de afrondende fase beland, wordt er een notificatie gestuurd naar (werk)studenten van de HVA. Deze krijgen in de mail aangeboden om tegen een uurloon de interviews te transcriberen.
 3. Dit betekent de start van een proces waarbij studenten moeten worden aangenomen om interviews te transcriberen.
 4. Deze open uitnodiging aan (werk)studenten betekent ook dat alle (nieuwe) geïnteresseerde studenten geïnformeerd moeten worden over hoe het proces van transcriberen in zijn werkt.
 5. Aangezien studenten geen doorgewinterde transcribenten zijn, moeten de teksten na afloop aan een controle van het onderzoeksteam worden onderworpen.
 6. Vervolgens gaan de teksten (gedeeltelijk) terug naar de transcribenten voor aanpassingen en verbeteringen.
 7. Hierna kunnen de transcripten na een correctieronde worden gebruikt voor het onderzoek.

Dit proces duurt soms wel 3 weken. Voor het omzetten van interviews naar tekst, voordat hiermee gewerkt kan worden in een onderzoek, is dit proces enigszins tijdrovend. Dit is dan ook de voornaamste aanleiding voor het CAREM en de HVA om op zoek te gaan naar een andere oplossing voor het transcriberen van interviews.

Minpunten van het transcriptieproces?

 • Het proces vergt veel tijd voordat de transcripten klaar zijn om gebruikt te worden voor het onderzoek.
  • Dit vertraagt het onderzoek in zijn geheel.
 • Het moeten recruiten, aannemen en trainen van de transcribenten door de onderzoekers leidt niet alleen af van het onderzoek.
  • Het kost de onderzoekers ook tijd en energie.
 • Studenten zijn niet altijd betrouwbare transcribenten.
  • Gedurende het proces bestaat er een kans op uitval, wat vertraging voor het onderzoek kan betekenen.
Dr. D. van Middelkoop

“Wij verzamelen veel kwalitatieve data in verschillende projecten. Dankzij onze samenwerking met Amberscript zijn we gegarandeerd van goede en tijdige uitwerking van onze interviews en kunnen we onze eigen aandacht richten op de analyse.”

Dr. D. van Middelkoop, Lector Teamprofessionalisering in Veranderende Organisaties bij de Hogeschool van Amsterdam

Amberscript’s transcriptieservice is een geoliede machine

Naast het onderzoeksteam ziet ook de Hogeschool in dat er ruimte is voor verbetering van het transcriptieproces. Dit leidt in 2021 tot een samenwerking, waarbij de HVA gebruik maakt van de transcriptieservice van Amberscript. Deze transcriptieservice wordt gebruikt om opnames van interviews om te zetten naar geschreven teksten. De resultaten:

 • De tijdsduur – van 3 weken naar 5-7 werkdagen.
 • Het team en het ondersteunende personeel zijn minder tijd kwijt aan het organiseren van dit deel van het onderzoek.
 • Het proces van transcriberen is een stuk eenvoudiger en overzichtelijker.
  • Het ‘gedoe’ dat gepaard gaat met het recruiten, aannemen, trainen en corrigeren van studenten behoort tot het verleden.
 • De accuraatheid van de teksten wordt nog steeds gewaarborgd.
  • In het geval dat er een schoonheidsfout zit in één van de transcripten, is Amberscript flexibel om deze fout snel te herstellen zonder extra kosten.
 • De nieuwe manier van werken geeft de onderzoekers de ruimte om zich te concentreren op de taken die zij het meest belangrijk vinden.

Het kiezen van Amberscript als partner voor het transcriberen van interviews?

Over het algemeen liggen de diensten van bedrijven die transcriptie aanbieden buiten het budget van onderwijsinstellingen. Amberscript is in staat om een aanbod te doen dat het overwegen waard is, dit geeft de HVA de mogelijkheid om het proces van transcriberen uit te besteden. Zo komt de HVA tot een duurzame overeenkomst met Amberscript.

“Amberscript doet wat ze beloven en de kwaliteit is goed. Alles werkt als een geoliede machine.”

R. Van der Holst, Coördinator en Pure beheerder bij het kenniscentrum CAREM
R. Van der Holst

Amberscript heeft bovendien aangeboden om studenten van de HVA aan te nemen als transcribenten, op deze manier kunnen de fanatieke transcribenten meer halen uit hun bijbaan.

Een nieuwe manier om audio om te zetten naar geschreven tekst

Het hele proces van transcriberen ziet er anders uit dan vroeger. Het proces is vereenvoudigd, waardoor het in zijn geheel minder aandacht en middelen kost:

 • Een onderzoeksteam neemt interviews af en deze worden opgenomen.
 • De opgenomen data wordt overgedragen aan Ria van der Holst – Contactpersoon tussen de HVA en Amberscript.
 • Een bestand wordt geüpload naar de online-editor van Amberscript.
 • Amberscript’s AI-engine maakt het eerste transcript (dit is over het algemeen 85%-90% accuraat). Dit leidt tot een eerste ‘draft’ van een woordelijk transcript.
 • Vervolgens gaat één van de getrainde transcribenten van Amberscrip aan de slag. Deze corrigeert de bestanden, dit leidt tot bestanden die over het algemeen helemaal (99-100%) accuraat zijn.
 • De bestanden worden geüpload naar een online-editor voor een laatste controle.
 • De getranscribeerde bestanden zijn beschikbaar om gedownload te worden. Deze kunnen geëxporteerd worden in elk ondersteunde formaat (In de meeste gevallen is dit een .docx, file dat geopend wordt met Microsoft Word editor).
L. van den Berg

“Onze onderzoeksgroep neemt veel interviews af. Eerder werkten we met een eigen pool transcribeurs. Ik ben blij dat onze interviews nu allemaal op één plek worden uitgeschreven, dat scheelt een hoop regelwerk.”

L. van den Berg, docent-onderzoeker Teamprofessionalisering aan de Hogeschool van Amsterdam

Conclusie

Het analyseren van grote volumes aan opnamemateriaal zonder enige vorm van transcriptie is niet werkbaar en wenselijk voor kwalitatief onderzoek. Dankzij deze nieuwe manier, om dit soort projecten aan te pakken, ontstaat er ruimte om aandacht te besteden aan zaken die er meer toe doen. Amberscript is trots om het onderzoeksteam CAREM van de Hogeschool van Amsterdam te kunnen helpen in het verbeteren van het onderzoeksproces.

Ben je geïnteresseerd in oplossingen voor uw onderneming? Laat het ons weten:

Met onze diensten kun je audio en video ondertitelen en omzetten in tekst.

* Upload audio of video bestand
* Automatische of handmatige spraak naar tekst
* Tekst of ondertitels bewerken en exporteren