Skip to content
Downloads
23 apr 2021

Onderzoek: De Status van Digitale Toegankelijkheid in het Hoger Onderwijs in Nederland

Amberscript survey report download banner
Topics
Digitale toegankelijkheid

Onderzoek: De Status van Digitale Toegankelijkheid in het Hoger Onderwijs in Nederland

In de periode van Augustus 2020 tot en met Januari 2021, heeft Amberscript 350 studenten van 175 universiteiten in 15 Europese landen ondervraagd.

De transcriptie en ondertitel oplossingen van Amberscript worden gebruikt door duizenden studenten in Europa om de creatie van hoge kwaliteit transcripties en ondertitels te faciliteren.

Om inzichten te krijgen in de graad van toegankelijkheid onder universiteiten en hogescholen, heeft Amberscript studenten van 175 verschillende Europese universiteiten ondervraagd. Hieronder bevonden 33 universiteiten zich in Nederland.

Sinds 23 September 2020 is de EU richtlijn over Digitale Toegankelijkheid (EU2016/2102) van kracht voor mediabronnen zoals lesopnames en leer videos. De EU richtlijn verplicht overheidsorganen (zoals door de staat gefinancierde universiteiten) om content op een toegankelijke manier te publiceren zoals is gedefinieerd in de [Online Content Toegankelijkheidsrichtlijnen] (WCAG 2.1).

Om media content, zoals online lessen, toegankelijk te maken voor studenten met auditieve stoornissen zijn ondertitels van belang.

Over de Enquête

Met deze enquête wilt Amberscript identificeren hoe de COVID-19 crisis effect heeft gehad op de digitalisatie van leerbronnen en in hoeverre deze bronnen digitaal toegankelijk zijn voor studenten met een auditieve stoornis.

Door studenten rechtstreeks te vragen naar hun leerervaring, hopen wij om wat licht te werpen op de huidige mate van toegankelijkheid bij de meerderheid van de Europese universiteiten. Wij hopen ook om meer bewustzijn te creëren rondom het onderwerp inclusie.

In de periode van Augustus 2020 tot en met Januari 2021, heeft Amberscript 350 studenten van 175 universiteiten in 15 Europese landen ondervraagd.

De enquête bestond uit 15 vragen, waarvan er 12 vragen meerkeuze waren en 3 vragen open vragen waren. De vragen zijn verstuurd via email naar onze database van studenten van de geselecteerde universiteiten en hogescholen.

“Ik heb licht gehoorverlies aan één oor en auditieve verwerkingsproblemen. Ondanks het feit dat dat mij niet in elke context dwars zit, zou ik graag zien dat meer dingen ondertiteld worden. Ik heb het gevoel dat er meer gesproken moet worden over toegankelijkheid bij mijn universiteit.”

Een student van een Finse universiteit

Belangrijke Bevindingen

  • Als reactie op de COVID-19 pandemie, zijn universiteiten met een opmerkelijk tempo gestart met het digitaliseren van hun leerbronnen.
  • Video is het ‘nieuwe normaal’ geworden. Bijna 80% van de respondenten heeft aangegeven dat hun universiteit video ‘vaak’ of ‘erg vaak’ gebruikt.
  • Terwijl het tempo van digitalisatie een prioriteit is geweest, is er nog veel ruimte voor verbetering op het gebied van toegankelijkheid en inclusie.
  • Een groot deel van de universiteiten lijkt het lastig te hebben om conform de wetgeving voor digitale toegankelijkheid te werken.

“Toegang tot digitale bronnen zou een realiteit voor iedereen moeten zijn. Miljoenen Europeanen achter laten is geen optie.”

Andrus Ansip, Vice-President voor de EU Digitale Interne Markt

Download Report

Met onze diensten kun je audio en video ondertitelen en omzetten in tekst.

* Upload audio of video bestand
* Automatische of handmatige spraak naar tekst
* Tekst of ondertitels bewerken en exporteren