Transcribeer automatisch je interview

  • Automatische spraakherkenning bespaart je transcriptietijd
  • Laagste prijzen en snelste doorlooptijd door gebruik van AI
  • Upload, zoek, pas aan en exporteer met gemak