Privacybeleid AmberScript

Privacybeleid AmberScript

Wij waarderen het erg dat jij ons vertrouwt met je audio files en doen er alles aan om dit vertrouwen niet te beschadigen. Geen van de audio of transcripten worden ooit verkocht of toegankelijk gemaakt aan personeel van AmberScript, andere personen, derden of bedrijven. Heb je vragen over ons privacy beleid? Neem dan contact op met ons via [email protected]. Wij besteden extra aandacht aan GDPR inachtneming bij het omgaan met data.

Met AmberScript bieden we een platform aan wat gebruikt kan worden voor het transcriberen, doorzoeken, bewerken en exporteren van de content van audio – en videobestanden. We hebben privacy hoog in het vaandel staan en willen jouw zorgen rondom privacy graag wegnemen. In onderstaande tekst leggen wij graag uit wat wij doen met jouw privacy gerelateerde data en welke (persoonlijke) data wij van de website verzamelen. Dit beleid geldt voor alle gegevens die AmberScript verzamelt via de website, de app, de nieuwsbrief en op andere manieren. Voor corporate klanten kan een andere privacy policy gelden, bijvoorbeeld omdat zij gebruik maken van hun eigen servers.

In grote lijnen verzamelen we twee categorieën gegevens:

  1. Informatie die we nodig hebben zodat je ons product op een zo goed mogelijke manier kunt gebruiken
  2. Informatie die we kunnen gebruiken om betere producten te ontwikkelen, betere aanbiedingen te doen en betere service te bieden

1. Het gebruik van informatie die we nodig hebben zodat je ons product op een zo goed mogelijke manier kunt gebruiken

Om onze services te gebruiken upload je je persoonlijke audio bestanden. We gebruiken geüploade audio en door gebruikers geperfectioneerde transcripten om de spraak-naar-tekst engines en gebruikservaring te verbeteren. Geen van de audio of transcripten worden ooit verkocht of toegankelijk gemaakt aan personeel van AmberScript, andere personen, derden of bedrijven. De audio en transcripten worden uitsluitend automatisch, versleuteld en geanonimiseerd verwerkt. Je kan op ieder moment aangeven dat je audio en transcripten niet gebruikt dienen te worden om de spraak-naar-tekst engine en je gebruikerservaring te verbeteren door een mailtje te sturen naar [email protected]

In enkele talen gebruiken wij derde partijen voor het verwerken van de data. De persoonlijke data in deze bestanden wordt derhalve naar deze partijen gestuurd en weer door ons ontvangen. Bij het verwerken van de data wordt gehandeld conform onze gebruikersvoorwaarden.

Transcripten die geoptimaliseerd worden door onze menselijke transcribenten zijn alleen toegankelijk voor de transcribenten die aan de transcriptie werken, niet voor personeel van AmberScript, andere personen, derden of bedrijven. Onze transcribenten hebben allen NDA's met AmberScript geaccepteerd.

Bij het uitvoeren van onze service in het Nederlands worden uitsluitend servers gebruikt in West-Europa. Hiervoor hebben wij speciale contracten afgesloten die dit garanderen, zodat er geen kans bestaat dat audio en/of transcripten in de Nederlandse taal het Europese continent verlaten. Bij het uitvoeren van onze service voor andere talen dan Nederlands kan het zo zijn dat de data die jij uploadt op locaties buiten Europa wordt verwerkt. Je data wordt nooit opgeslagen in locaties buiten Europa. Door het uploaden van de data ga je hiermee akkoord. We doen alles wat we kunnen om ervoor te zorgen dat jouw data veilig opgeslagen wordt. Jouw content blijft op onze servers gedurende je tijd als een actief gebruiker. Als jij je account delete wordt al je data onmiddelijk van onze servers verwijderd.

2. Het gebruik van informatie die we kunnen gebruiken om betere producten te ontwikkelen, betere aanbiedingen te doen en betere service te bieden

Om onze website up to date – en werkend te houden verzamelen we diverse informatie over jou en je gebruik:

Je naam, email adres, contactgegevens en andere identiteitsgevens.

Als je je bij AmberScript aanmeldt verzamelen we je naam, emailadres, contactgegevens en overige informatie die nodig is om je te laten inloggen en de site te gebruiken als klant. Als je onze klantenservice mailt of spreek via chat, dan kunnen we de tekst bewaren en als je onze klantenservice belt het gesprek opnemen. Dit doen we voor trainingsdoeleinden.

Informatie over het gebruik van onze website, app en andere digital media.

Wanneer je onze website bezoekt, onze app gebruikt of onze nieuwsbrief ontvangt, registreren we in sommige gevallen je IP-adres, de geolocatie op basis van het IP-adres, het browsertype, de apparaatgegvens, de verwijzende website, het gebruik en de interactiegebeurtenissen (bijv. paginaweergaven, favorieten etc.), het surfgedrag en het appgebruik. We kunnen een automatische melding ontvangen wanneer je een nieuwsbrief opent of op een koppeling in onze nieuwsbrief klikt. Wanneer je onze app gebruikt, kunnen we vragen je locatie of andere gegevens met ons te delen. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid.

We gebruiken deze informatie alleen om je gebruikservaring te verbeteren. Het zal nooit worden verkocht aan derden.

Waarom verzamelen we je gegevens?

1. Leveren van je bestelde dienst

AmberScript moet je persoonsgegevens verwerken om je spraak-naar-tekst diensten te kunnen verlenen. AmberScript zal je persoonsgegevens gebruiken om je de teksten toe te (laten) sturen. AmberScript gebruikt je persoonsgegevens ook om klantenservice te verlenen.

2. Beheer van je AmberScript-account

Wanneer je een account aanmaakt op onze website, vragen we om een aantal persoonsgegevens, zoals: een e-mailadres zodat je kunt inloggen, je voor- en achternaam, zodat we je persoonlijk kunnen benaderen en je sector zodat we daar onze services en marketing op kunnen aanpassen.

3. Informeren over de nieuwste ontwikkelingen bij AmberScript (onze nieuwsbrief)

AmberScript kan je nieuwsbrieven sturen wanneer (i) je je hebt aangemeld op onze website voor een (proef)account, of (ii) als je je hebt aangemeld voor de AmberScript-nieuwsbrief. Nieuwsbrieven kunnen bestaan uit: bedrijfsnieuws, enquêtes, updates of informatie over of aanbiedingen van producten of diensten van AmberScript en/of aan haar gelieerde ondernemingen. Als je je hebt aangemeld, kunnen deze e-mails worden gepersonaliseerd op basis van je persoonlijke gegevens, in het verleden gedane aankopen en/of surfgedrag. Wanneer je je op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige nieuwsbrieven, dan kunt je dit doen door in de nieuwsbrief op "Afmelden" te klikken. Je kan je dan afmelden via een selectiemenu. Je kan je ook afmelden door een e-mail te sturen naar [email protected] We zullen je dan handmatig afmelden.

4. Onze marketingcommunicatie op je persoonlijke interesses en voorkeuren afstemmen en ons productportfolio optimaliseren

Om te weten wat voor jouw relevant is, kunnen we geautomatiseerde tools gebruiken om je persoonsgegevens te analyseren. We gebruiken daarvoor je persoonsgegevens die we hebben verzameld via je account, de nieuwsbrief, je surfgedrag en je gedane aankopen. We gebruiken de gegevens voor adviesmodellen, zodat we onze (marketing)communicatie kunnen afstemmen op je persoonlijke interesses en voorkeuren. Als uit onze analyse bijvoorbeeld blijkt dat je geïnteresseerd bent 100% manuele transcripties, kunnen we daar in onze nieuwsbrief en op onze websites rekening mee houden door de aanbiedingen en inhoud meer daarop af te stemmen. Je ontvangt dan informatie over diensten die voor jouw relevant zijn.

5. Onderzoek doen naar behoeften om de producten, diensten en communicatie te verbeteren

Onze afdeling onderzoek neemt vaak enquêtes en interviews af om meer te weten te komen over behoeftes. We gebruiken de uitkomsten daarvan om onze communicatie, producten en diensten relevanter te maken. We verzamelen en analyseren verschillende soorten gegevens om inzicht te krijgen in het gedrag en de voorkeuren, beweegredenen en behoeften. Daarom gebruiken we verschillende verkennende en evaluerende onderzoeksmethoden, van etnografische interviews en groepsdiscussies tot bruikbaarheidstests, van enquêtes tot experimenteel ontwerp en analyse van gedragsgegevens. In dit verband kunnen we samenwerken met externe onderzoekspartners, zoals onderzoeks- en recruitmentbureaus. Afhankelijk van het onderzoeksthema nodigen we verschillende mensen uit. Dit betekent dat we ook mensen uit onze eigen database (bijv. mensen met wie we een klantrelatie hebben) kunnen uitnodigen voor onderzoeksdeelname. Wanneer we je benaderen voor deelname aan een onderzoek, kun je het verzoek altijd weigeren of negeren.

6. Verbeteren van je ervaring via onze app

AmberScript kan om de volgende redenen je toestemming vragen voor het delen van je gegevens via de AmberScript app: i) om je relevante voorstellen te doen voor het gebruik van onze services; iii) om u tijdens het gebruik van AmberScript (in de app) relevante informatie uit je gebruik te tonen.

7. Voorkomen van fraude met je persoonsgegevens, waaronder betalingsgegevens

AmberScript is verplicht om zichzelf en jou te beschermen tegen mogelijke fraude. Om fraude met je betalingsgegevens te voorkomen en bestrijden, heeft AmberScript in overleg met onze betalingsdienstaanbieder(s) bepaalde regels opgesteld. Op grond van deze regels is het gebruik van je e-mailadres vereist om te bepalen of er een fraudedossier aan dit e-mailadres is gekoppeld.

AmberScript gaat bij de verwerking van je persoonsgegevens (e-mailadres) in dit verband uit van zijn rechtmatige belang. De creditcard en overige betaal informatie die jij gebruikt om aankopen te doen via onze website wordt verzameld, verwerkt en gehost bij onze partners Stripe en Braintree. Geen enkele werknemer van AmberScript heeft ooit toegang tot deze informatie.

8. Voldoen aan wet- en regelgevingsvereisten voor AmberScript

AmberScript moet voldoen aan uiteenlopende (nationale/internationale) wet- en regelgeving. Volgens sommige wetgeving moet AmberScript je gegevens opslaan. Deze gegevens houden meestal verband met het afnemen van onze diensten.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

AmberScript zal uw gegevens niet voor marketingdoeleinden verkopen of verhuren aan derden. Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met onze transcriptiepartners (transcribenten, transcriptiebureau’s), maar uitsluitend wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Sommige van onze partners zijn buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd. Deze partners worden ook beschouwd als individuele verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens en zij dragen daarvoor individueel de verantwoordelijkheid. AmberScript heeft echter afspraken gemaakt met deze partners om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens op de juiste manier worden verwerkt.

We mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan een derde als we uw persoonsgegevens moeten verstrekken of delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dit nodig is voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden, of voor zover dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om (commerciële) geschillen te beslechten.

De audio en transcripten in je profiel worden ten minste 6 maanden lang bewaard. Één week voordat we de bestanden willen verwijderen krijg je een email met de melding dat de bestanden verwijderd zullen worden. Je kan op dat moment aangeven dit niet te willen. Als we geen antwoord krijgen dan zullen de bestanden verwijderd worden. Zodra je je files of je account verwijderd wordt al je data onmiddellijk verwijderd van onze servers, voor altijd. Dit gebeurt vanwege privacy en veiligheid redenen. Wees daarom extra voorzichtig met de delete knop!

Veiligheid

AmberScript zal alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. We kunnen niet instaan voor de veiligheid van informatie die ons via het internet wordt toegezonden.

Kent u uw rechten?

In het geval we uw persoonsgegevens feitelijk verwerken, blijft u de eigenaar van uw gegevens. Daarom hebt u het recht op:

1. Toegang en informatie

U kunt informatie opvragen over gegevens van u die we opslaan en gebruiken. We zijn graag bereid uw eventuele vragen te beantwoorden. Hiervoor kunnen wij u om identificatie vragen.

2. Wissen

U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. om fiscale redenen). Hiervoor kunnen wij u om identificatie vragen.

3. Rectificeren

U kunt ook verzoeken om rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens als u van mening bent dat de persoonsgegevens die we verwerken, onjuist of onvolledig zijn. Hiervoor kunnen wij u om identificatie vragen.

4. Beperken

U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer: a) de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist; of b) de verwerking onrechtmatig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens (omdat u mogelijk in een later stadium toegang wilt hebben tot de persoonsgegevens) en u ons verzoekt om in plaats hiervan het gebruik te beperken; c) we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de vooraf bepaalde doelen, maar u de gegevens mogelijk nodig hebt in het kader van juridische procedures; (d) u op basis van uw rechtmatige belang bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AmberScript. Tijdens de looptijd van uw ‘bezwaar’ en onze beoordeling ervan zullen we uw persoonsgegevens niet verder verwerken.

5. Bezwaar

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van de rechtmatige belangen van AmberScript, kunt u bezwaar maken tegen verdere verwerking op deze juridische grond. AmberScript zal kennisnemen van uw bezwaar en bepalen of onze rechtmatige belangen opwegen tegen uw persoonlijke belangen, rechten en vrijheden. In het geval we uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden verwerken op basis van uw rechtmatige belangen, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken via de afmeldingskoppeling in elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt. We zullen u dan zo snel mogelijk afmelden.

6. Gegevensportabiliteit

In het geval we uw persoonsgegevens digitaal verwerken, hebt u het recht te verzoeken om doorgifte van uw persoonsgegevens. We zullen u een machinaal leesbaar bestand verstrekken van uw persoonsgegevens die we hebben verwerkt.

7. Toestemming intrekken

U hebt altijd de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming is niet van invloed op de wettigheid van de verwerking voordat u de toestemming introk.

Wanneer u gebruik wilt maken van de voornoemde rechten en/of andere vragen, opmerkingen en/of klachten hebt, neemt u dan contact op met onze klantenservice (zie hierna) met uw gemotiveerde verzoek. Hiervoor kunnen wij u om identificatie vragen.

Cookies en vergelijkbare technieken

Aanvullend hierop kunnen wij cookies of vergelijkbare technieken gebruiken wanneer gebruikers onze sites gebruiken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u de sites bezoekt. Let op: wanneer u op de sites navigeert, accepteert u cookies.

De sites gebruiken de volgende cookies:

Functionele cookies

Deze cookies kunnen de naam van uw browser opslaan, alsook het type computer en technische informatie over de wijze waarop u met onze sites bent verbonden, zoals het besturingssysteem en gebruikte internetprovider alsmede andere vergelijkbare informatie. Deze informatie wordt gebruikt om de navigatie en het gebruik van de sites technisch te faciliteren. Daarnaast kunnen technische cookies worden gebruikt om persoonlijke instellingen op te slaan zoals taal, of om op verzoek uw bestelinformatie te onthouden voor volgende bezoeken.

Analytische cookies

Onze sites gebruiken analytische cookies die worden geplaatst door Google Analytics voor het meten van het aantal bezoeken alsook de onderdelen van de sites die het meest populair zijn onder gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om geaggregeerde en statistische informatie te verstrekken over het gebruik van onze sites en wordt ook gebruikt om de inhoud van onze sites te verbeteren om zo de gebruikerservaring te verrijken. Verder gebruiken onze sites analytische cookies om te meten hoe u onze sites hebt gevonden, om zo de effectiviteit te kunnen meten van e-mailcampagnes, advertenties of AdWords op andere sites van derden. De analytics cookies worden gekoppeld aan de persoonsgegevens die wij over u opslaan zoals hierboven uiteengezet, om onze nieuwsbrieven te personaliseren en voor gepersonaliseerde advertenties op sites van derden.

Google kan deze gegevens echter combineren met generieke gegevens die zij bezit over een gebruiker en die is verkregen via haar andere diensten. Daarom zal AmberScript Google Analytics alleen gebruiken met uw toestemming. Aangezien AmberScript geen controle heeft over deze diensten, verwijzen wij u graag naar de informatie van Google over haar diensten.

Daarnaast heeft AmberScript met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staan afspraken tussen AmberScript (als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens) en Google (als bewerkers van persoonsgegevens). In deze afspraken staat voor welke doeleinden de verworven persoonsgegevens gebruikt mogen worden, welke beveiligingsmaatregelen er genomen moeten worden en welke vormen van toezicht AmberScript hierop mag uitoefenen als verantwoordelijke.

Social media cookies

U mag onderdelen van onze sites delen op social media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze social media gebruiken cookies om u in staat te stellen om dit te doen. Het Privacy- en Cookiebeleid van AmberScript geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites. Wij verwijzen u graag naar het Privacy - en Cookiebeleid van het betreffende social media platform voor informatie over hun gebruik van deze cookies (Facebook/Twitter/LinkedIn).

Cookies verwijderen

Cookies slaan uw gegevens zoals uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, maar verwerken doorgaans uw IP-adres. Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen op uw computer of wanneer u cookies die reeds zijn opgeslagen wilt verwijderen, dan kunt u dit regelen via het instellingenscherm in uw browserinstellingen. De aanpassing van deze instellingen verschilt per browser. Op de websites van de Nederlandse Consumentenorganisatie en all about cookies ('alles over cookies') wordt duidelijk uitgelegd hoe u dit kunt regelen. Let op: nadat de opgeslagen cookies zijn verwijderd, hebt u geen toegang meer tot de sites zonder nog eenmaal de cookies te accepteren.

Het delen van jouw informatie – hoe houden we jouw informatie veilig?

Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen wat jij in ons stelt. AmberScript heeft alle technische – en administratieve voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle informatie die jij naar ons stuurt veilig is. Wij tekenen graag een NDA (Non-Disclosure Agreement) of DPA (Data Processing Agreement) mocht dat gewenst zijn.

Alle gebruikers kiezen bij ons een, zelf in te stellen, wachtwoord waarmee zij hun informatie kunnen inzien. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je wachtwoord.

Relevante communicatie

Na het registeren van onze service kun je af en toe informatie van ons krijgen. De informatie die wij jou toesturen zal tot een minimum worden beperkt. Als je geen informatie van ons meer wilt ontvangen kun je je middels de volgende methodes uitschrijven:

  • Klik op de “unsubscribe/uitschrijven” link in de mail

  • Contacteer ons door een mail te schrijven aan [email protected]

Aanpassingen van deze privacy policy

AmberScript kan deze privacy policy te allen tijde naar eigen oordeel wijzigen. Wanneer we dit doen, zullen we de laatste bijwerkdatum onder aan deze pagina actualiseren. We raden u aan regelmatig op deze pagina na te gaan of er veranderingen zijn, zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop we bijdragen aan bescherming van de persoonsgegevens die we verzamelen.

Contact

Als u vragen hebt over deze privacy policy of de praktijken die worden gehanteerd op onze websites, neemt u dan contact met ons op via:

Amberscript B.V.

Keizersgracht 668B

1017 ET Amsterdam

E-mail: [email protected]

Dit document is voor het laatst bijgewerkt in 2020