Avancerad Tal till Text med oöverträffad noggrannhet, anpassasade till dina ljudfiler. Använd i cloud eller lokalt.

Använd AmberScripts Tal till text API för att transkribera ljud från intervjuer, möten, podcasts, telefonsamtal, och alla typer av inspelningar. Anpassa till din ljudfil och användarfall för högre nogrannhet. Kör din motor bakom vårt säkra, snabba och prisvärda API eller använd på våra egna servra.

Prova API

Hur kan vår API användas?

Automatic Speech Recognition är en kraftfull disciplin av artificiell intelligens och maskinlärning. Det kan användas för otaliga affärsändamål. Behöver du skapa ett stort antal transkriptioner eller undertexter? Vill du indexera dina videoarkiv? Vill du få tillgång till oanvända mediatillgångar? Eller vill du få insikt i dina inspelade (telefon) konversationer? Då är det värt att automatisera arbetsflödet genom att integrera AmberScripts högtekniska tal till text API i dina system. Vår API är ganska enkel. Den överför audio eller videofiler till vår ASR server och returnerar transkriptionen i önskat format.

Stödda Format:
  • XML / JSOn: Inkludera information såsom start och sluttid per ord, konfidentresultat, frågeindiaktioner, skiljetecken (...)
  • .doc / txt: Möjligt att exportera med eller utan tidsstämplar och taländringar
  • .SRT / VTT / EBU-STL: Idealisk för att skapa automatiska undertexter. Inställningar för utseendet på undertexterna kan bestämmas individuellt.

Företag som använder sig av AmberScript

warner bros logo
amazon logo
german government logo
univeristy of amsterdam logo
dutch government logo
huberlin logo

Kundspecifika motorer för högsta nogrannhet

På AmberScript har vi ett team av talangfulla språkforskare. Vi är experter på att utveckla kundspecifika språkmodeller för olika användningsfall. Vi gör det genom att skapa ett dataset eller genom att utnyttja befintliga dataset för att utveckla språkmodeller som är skräddarsydda till din organisations språk.

Denna anpasnning inkluderar:

  • Accenter
  • Akustisk miljö
  • Anpassning av ordförråd för att känna igen produktnamn, specialtermer, förkortningar
  • Anpassning till språk för specifika områden såsom lag, hälsovård, fysik, teknik eller andra områden

Varför utveckla en specifik språkmodell?

Språk är en komplex struktur som utgör kommunikation. Inspelat språk kan bli ännu mer komplext eftersom ljudkvaliteten, sättet som människor pratar, talarnas språk, användningen av områdesspecifika ord och många andra faktorer påverkar kvaliteten på transkriptionen. Därför kan det vara utmananade för språkforskare att utveckla en allmän språkmodell som känner igen jargong som kan användas inom politik, arkelogi och sociala medier samtidigt.

Genom att skapa språkmodeller som är anpassade till ett specifikt sammanhang, kan komplexiteten reduceras genom att elimiera faktorer som inte är relevant för din organisation. Taligenkänningsmotorer kan optimeras för särskilda inspelningsinställningar, språkvanor ordförråd o.s.v. Spelar du bara in ljud av hög kvalitet för mediaprouktioner eller politiska tal? Då behöver inte din språkmodell optimeras för telefonsamtal eller tvärtom.

Hur skapas kundspecifika språkmodeller?

Datainsamling

Tillsammans med din organisation utnyttjar vi befintliga data och skapar nya dataset om det är nödvändigt. Baserat på detta specifika dataset, kan våra språkforskare utveckla en högspecialiserad språkmodell som körs bakom vår tal till text API.

Skapande av den akusitka modellen

Akustisk är en viktig faktor i ASR (Automatic Speech Reconognition). Exempelvis har telefonsamtal inomhus helt olika ljudegenskaper än politiska samtal utomhus. Att hitta rätt mellan ljudmiljön i din oraganisation och den akustiska modellen är ett annat sätt att kraftigt förbättra transkriptions noggrannhet.

Skapande av en lingvistisk modell

Lingvistiska modeller inkluderar jargong som är vanligt använda inom din organisation. Genom att lägga till kontextspecifika termer till den lingvistiska strukturen, kan taligenkänningsmotorn känna igen orden utanför vårt vardagliga ordförråd.

Implementera i arbetsflöde och skapa en feedback-loop

Med hjälp av Maskinlärning kan vi ständigt förbättra våra språkmodeller. Med vår kraftfulla API kan vi integrera vår programvara för automatisk taligenkänning i dina egna system. En feedback-loop kan implementeras för att ofta uppdatera dina språkmodeller och öka noggrannheten ännu högre.

Lägg till Anpassat Ordförråd

Öka enkelt noggranheten för nyckerord eller fraser som är viktiga, eller lägg till tusentals med anpassade ord i ordförrådet för att finjustera igenkännandet för dina specifika behov.

Bygg ovanpå AmberScripts API

Vi utvecklade vår API för att göra det möjligt för utvecklare runt om i världen att bygga fantastiska saker ovanpå vår kärnteknik. Genom att lägga till vår tal till text API i din stack kan du enkelt utrusta dina apllikationer med tal till textfunktioner. Med AmberScripts teknologi kan du transkribera och analysera ljud och videofiler lagrade på vilken server som helst. Möjligheterna för ASR är oändliga.

Nyckelfunktioner

Optimerad för läsbarhet:

Du kan välja utskriftformat för dina transkriptioner baserat på dina behov och preferenser. Behöver du ett dokument som är enkelt att läsa? AmberScript lägger till skiljetecken och automatisk fomatering, så att du får ut så mycket som möjligt av din text.

Tidsstämplar för varje ord:

Tidsstämplar är för många ändamål avgörande. Med AmberScripts tal till text API levereras tidsstämplar för varje ord. Om du vill skapa undertexter, låter de levererade tidstämplarna dig att visa orden med mer precision än vad någon människa kan göra det.

Särskiljning mellan talar:

AmberScript utvecklade en tekniskt komplex funktion som gör det möjligt att skilja mellan flera olika talare. Alla exportformat inkluderar särskiljning mellan flera talare så att du kan identifiera:

  • Vem är det som talar och när?
  • Hur länge talar de?

Stöder olika användsningsfall:

Kundintervjuer, kvalitativ forskning, sändningsmaterial - Detta är några av de befintliga ASR modellerna som finns till förfogande.

Om du vill nå nästa nivå av noggrannhet, är det också möjligt att utveckla en specifik språkmodell som är skräddarsydd till de unika omständigheterna i din organisation.

Kanalseparation:

Med vår API är det möjligt att transkribera enstaka ljud eller videokanaler. Behöver du transkribera isolerade inspelningar från din senaste mediaproduktion eller telefonsamtal? Skicka oss den ljudkanal med högst kvalitet, så skickar vi tillbaka en exakt transkription.

Streama dina transkriptioner:

AmberScript erbjuder live transkriptioner. Anslut din ljud eller videostream genom att använda våra säkra anslutningar och få tillbaka dina transkriptioner i realtid.

Automatisk Taligenkänning med stöd av människor

På AmberScript tror vi att de bästa resultaten kommer från ett samspel mellam artificiell intelligens och mänskliga förmågor. Finns det behov av en transkription med 100% exakhet, där automatisk taligenkänning helt enkelt inte räcker? För dessa scanarior har vi en stor pool av kvalificerade transkriberare, som kommer granska och justera dina transkriptioner för att säkerställa högsta möjliga noggrannhet.

Kontakta oss för att veta mer!

Fler anledningar till att välja AmberScript

Privat och Säker

Vi tror på integritet. Vi lagrar, kopierar eller delar aldrig din ljuduppgifter som du skickar till vår säkra API och den kommer aldrig lämna vår kontinent. Din ljuduppgifter raderas från våra servrar omedelbart efter att vår algoritm har transkriberat den.

Anpassade modeller

Lägg till tusentals med anpassade termer i ordförrådet eller skapa en modell specifikt för ditt användsningsfall (accenter, ljudmiljö, språk som används) för att öka noggrannheten.

Stöder alla Ljudformat

Vår API accepterar praktiskt taget alla ljudformat, till och med förlustbehäftade och ljud med låg bithastighet som vanligtvis finns i telefoninspelningar. Du behöver inte oroa dig för samplingsfrekvens, bithastighet, kodningar eller andra knepiga egenskaper för signalbehandling.

Begär en demo