Perfekt transkribering

Automatisk transkribering med översyn av våra mänskliga transkriberare
Ladda bara upp din fil och välj perfekt transkribering. Efter ett par dagar levereras din färdiga transkription.

Välj perfekt transkription

Varför AmberScript?

Transkriberade minuter av ljud / video

 
100% accuracy

99% exakthet

100% accuracy

Optimal säkerhet och integritet

100% accuracy

Enkel läsning-format

stopwatch

Auto-genererade tidsstämplar

speaker identification

Röstigenkänning

Export in multiple formats

Exportera i flera olika format

Perfekt transkribering

$ 1.20 per minut

av uppladdat ljud eller video

Automatiska transkriptioner med översyn av våra mänskliga transkriberare

99% exakthet

Välj perfekt transkription

Ljudkvaliteten spelar en stor roll i transkribering

Många underskattar hur viktig god ljudkvalitet är vid transkribering. Under intervjun bör du se till att allt hörs tydligt. Läs denna artikel med tips för intervjuinspelning för att se till att din intervju blir skriven nästan perfekt.

Språk som stöds för närvarande:

Företag som använder sig av AmberScript

warner bros logo
amazon logo
german government logo
univeristy of amsterdam logo
dutch government logo
huberlin logo

Omvandla automatiskt din ljudfil eller video till text nu!

Starta gratis testperiod