Direkt transkribering

Vår röstigenkännings-motor skapar ett första utkast från din ljudfil på några minuter. Redigera och exportera enkelt till flera olika format med vår redigerare online
Spara tid med transkriberingar och gör det som verkligen är viktigt för dig i stället

Starta gratis provperiod

Varför AmberScript?

Transkriberade minuter av ljud / video

 
stopwatch

Auto-genererade tidsstämplar

speaker identification

Röst-igenkänning

highlight text

Stryk under din text

Export in multiple formats

Exportera till flera olika format

Typer av intervjutranskriptioner

Transkribering kan göras på flera olika sätt:

Ljudkvaliteten spelar en stor roll i transkribering

Många underskattar hur viktig god ljudkvalitet är vid transkribering. Under intervjun bör du se till att allt hörs tydligt. Läs denna artikel med tips för intervjuinspelning för att se till att din intervju blir skriven nästan perfekt.

Språk som stöds för närvarande:

Företag som använder sig av AmberScript

warner bros logo
amazon logo
german government logo
univeristy of amsterdam logo
dutch government logo
huberlin logo

Omvandla automatiskt din ljudfil eller video till text nu!

Starta gratis testperiod