Skip to content
Group 3

Transkriber ditt intervju automatisk

  • Få dine transkripsjoner gjort på noen minutter
  • Rediger og eksporter dine transkripsjoner enkelt i mange forskjellige formater
  • Spar tid å gjør ting som betyr noe for deg

Start gratis prøveperiode
editor

Hva er en transkripsjon av et intervju?

Å transkribere et intervju betyr å konvertere et taleopptak til tekst. Sluttresultatet kalles transkripsjon. De fleste intervjuene er for lange til å skrive ut manuelt. Det er mye raskere å konvertere et lydopptak til tekst ved å bruke nye teknologier, i stedet for å gjøre det for hånd.

Audio and Video file types icon

Hvem er transkripsjonstjenester laget for?

Transkripsjonstjenester er mye brukt av forskere, journalister, mediefagfolk, advokater, leger og studenter. Alle disse yrkene deler en likhet – behovet for å ta intervjuer, som til slutt må transkriberes. Nå for tiden blir det stadig mer vanlig at en intervjuer lager et lydopptak av et intervju og deretter får det transkribert av en tredjepart. Studenter bruker ofte transkripsjonstjenester for eksamensarbeid. På denne måten vil rapporten fra intervjuet garantert se profesjonell og feilfri ut.

Transkribere intervjuer manuelt eller automatisk?

Du kan transkribere et intervju på to måter. Vanligvis ansettes en transkripsjonist for manuelt å transkribere intervjuet. Dette er en profesjonell tjenesteleverandør innen transkripsjon. Han eller hun lytter til taleopptaket og skriver det ut. Dette er den mest nøyaktige formen for transkripsjon. I tillegg er det i dag mange programvareapplikasjoner designet for å transkribere intervjuer. Tale-til-tekst-motorer kan gjenkjenne ord og deretter skrive dem ut mye raskere enn folk. Kvaliteten på transkripsjonsprogramvarer varierer mye. Det er forskjellige alternativer mellom gratis og betalt programvare, med gratisversjonen gir vanligvis lavere nøyaktighet. Noen er også sterke på et bestemt språk, men slett ikke dyktige i et annet. Amberscript er opprinnelig et nederlandsk produkt. Det er derfor veldig erfaren med å lage nederlandske transkripsjoner. Engelsk er også et språk som lett gjenkjennes av Amberscript. Vi tilbyr opptil 95% nøyaktighet med lydopptak av god kvalitet.

Tre former for transkribering

Transkripsjon av en lydfil kan gjøres på tre måter:

Bokstavelig Transkripsjon

Bokstavelig transkripsjon betyr å skrive ut alt, inkludert fyllstofford (uhm og aah). Dette kalles også verbatim transkribering. Det brukes ofte i kvalitativ forskning der menneskelige reaksjoner må overvåkes. For eksempel i psykologiske undersøkelser eller markedsundersøkelser.

Ren Transkripsjon

Ren transkripsjon betyr at alle ord blir transkribert, men fyllstofford, stamming og repetisjoner er utelatt. Denne metoden er nyttig hvis reaksjonen og intonasjonen til en respondent ikke er viktig. Den rene (eller redigerte) transkripsjonen kan brukes til en artikkel i avisen eller til oppgaven din. Denne formen for transkripsjon er den vanligste.

Oppsummerende Transkripsjon

Den siste typen kalles oppsummerende transkripsjon. Denne formen brukes sjeldent for transkripsjon av intervjer. Oppsummering av innholdet av transkripsjonen blir vanligvis gjort under denne redigeringen. Denne formen for transkripsjon brukes blant annet til gjengivelse av møter.

Audio quality plays a major role in transcription of an interview

Many people underestimate the effect the sound quality has on making a solid transcription. During the interview, you can test if your audio is clean and noise-free. Read this article with tips for recording interviews to ensure that your interview is recorded flawlessly.

Automatically convert your audio to text now!

Group 44