In de EU is de richtlijn betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties (EU2016 / 2102) ingevoerd.

Deze richtlijn verplicht publieke organisaties om meer inclusief te worden door al hun openlijk gepubliceerde inhoud toegankelijk te maken voor mensen met cognitieve beperkingen.

Deze groep omvat ongeveer 50 - 75 miljoen burgers en vertegenwoordigt 10-15% van de gehele bevolking van de 27 EU-lidstaten.

Met name voor video- en audio content die organisaties publiekelijk presenteren (op hun websites, in applicaties of op intranetten), kunnen organisaties maatregelen treffen die iedereen gelijke toegang tot de inhoud bieden.

Technologieën zoals tekst-naar-spraak kunnen mensen met visuele beperkingen (blindheid, slecht zicht) helpen om gemakkelijk door websites en inhoud te navigeren met behulp van hun auditieve zintuigen en door te 'luisteren' naar wat er op websites staat.

Andersom kunnen technologieën zoals spraak-naar-tekst verschillende organisaties helpen om inhoud toegankelijk te maken voor mensen met auditieve beperkingen (mensen die doof of slechthorend zijn).

Geautomatiseerde spraakherkenning (ASR) heeft zo'n hoge nauwkeurigheid bereikt dat het het proces van het genereren van nauwkeurige transcripties voor video- en audiomateriaal enorm kan versnellen.

Ook ondertiteling en bijschriften van videobestanden kunnen in een groot deel van het proces worden geautomatiseerd.

Transcripten volledig automatisch genereren

Voor audiobestanden van hoge kwaliteit, zoals podcasts of professionele e-learnings, heeft geautomatiseerde spraakherkenning een hoge mate van nauwkeurigheid bereikt. In bepaalde gevallen kan de nauwkeurigheid hoog genoeg zijn om volledig geautomatiseerde transcripties te creëren met behoud van de essentie van wat er is gezegd. Speech-to-text-software kan worden gebruikt om binnen enkele minuten een transcript van de audio te maken.

Vergeleken met handarbeid (die vaak ongeveer 5-8 keer zo lang duurt als de duur van de audio), is een automatisch gegenereerde transcriptie binnen een fractie van die tijd direct beschikbaar.

Transcripties zijn de meest effectieve manier om alternatieve content te maken voor mensen met auditieve beperkingen. In plaats van naar de podcast te luisteren, kunnen dove mensen eenvoudig het transcript lezen. Daarnaast geeft de transcriptie je SEO-inspanningen een mooie boost ;).

Genereer ondertitels voor video-inhoud

Geautomatiseerde spraakherkenning kan ook helpen bij het maken van ondertitels voor video-inhoud. Door een videobestand in AmberScript te uploaden, ontvang je onmiddellijk automatisch gegenereerde ondertitels. In de online editor kunt u de ondertitels wijzigen, tijdstempels aanpassen en het bestand als .SRT downloaden, zodat u het later gemakkelijk in uw videobewerkingsprogramma kunt invoeren.

Door grote delen van het ondertitelingproces te automatiseren, kan video op een snelle manier digitaal toegankelijk worden gemaakt.

Video's die op de juiste manier zijn ondertitelt geven dove mensen de mogelijkheid om de tekst in de context van bewegende beelden te plaatsen. De kijker kan dan niet alleen zien wie er spreekt, maar kan ook begrijpen wat er in welk stuk van de video is gezegd.

Besteed digitaal toegankelijke content alternatieven uit aan een expert.

Het aanbieden van toegankelijke content voor video en audio kan een operationele uitdaging vormen die veel tijd in beslag neemt. Als u niet over de interne capaciteit beschikt om al uw inhoud beschikbaar te maken, kunnen externe partijen transcripten genereren, ondertiteling maken en ervoor zorgen dat aan alle WCAG 2.0-normen wordt voldaan. Dit zorgt voor naleving van de EU-richtlijn inzake digitale toegankelijkheid en maakt uw website toegankelijk voor een groot deel van de bevolking.

Als u momenteel bezig bent met digitale toegankelijkheid, bekijk dan onze whitepaper over het gebruik van technologie om uw content voor iedereen toegankelijk te maken!