Thomas Dieste gaf het al aan in zijn artikel op Media & Learning News: Europese universiteiten lopen qua digitale toegankelijkheid flink achter op bijvoorbeeld de Amerikaanse universiteiten. Zeker op het gebied van ondertiteling en captioning valt er in ons land nog veel te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het transcriberen van colleges, zodat deze achteraf voor iedere student te volgen zijn. Dit artikel gaat verder in op het toegankelijk maken van video’s en audio’s in het wetenschappelijk onderwijs.

Wie heeft er baat bij transcriptie?
Helaas is het voor veel mensen nog niet gebruikelijk om bij het maken van een video rekening te houden met het ondertitelen van het project. Dit is doodzonde, zeker gezien de grootte van de groep die hierdoor wordt benadeeld. Nederland telt ongeveer 1,5 miljoen mensen met een auditieve beperking. Voor deze groep is het volgen van colleges niet zo vanzelfsprekend als voor andere studenten. Door colleges digitaal en ondertiteld terug te kunnen kijken wordt het onderwijs ook voor doven en slechthorende een stuk toegankelijker.

Niet alleen deze groep profiteert van ondertitelde colleges. Een andere, steeds groter wordende groep heeft ook baat bij getranscribeerde lessen. Voor studenten die een taalachterstand hebben of Engels of Nederlands niet heel machtig zijn, is het kunnen lezen van colleges ook een zegen.

Wat is er mogelijk?
Uiteraard is het ondertitelen van alle colleges en leervideo’s geen eenvoudige klus. Het ondertitelen van één uur video kost zeker zo’n 4 tot 6 uur. De precieze tijd is uiteraard afhankelijk van de snelheid waarmee getypt wordt, het aantal sprekers, de snelheid waarmee deze spreken en de ervaring van de persoon die transcribeert. 

De software van AmberScript zorgt ervoor dat handmatig transcriberen verleden tijd is. Hierdoor kan er door de universiteit veel tijd en dus geld bespaard worden. Voor slechts €15 per uur kunnen colleges en lessen automatisch getranscribeerd worden. 

Wel moet er rekening worden gehouden met het nalopen van de ondertiteling. Bij een opname met kwalitatief goede audio kan AmberScript een nauwkeurigheidspercentage van 90% bieden. Hierdoor is het nalopen van de tekst relatief weinig werk.

Transcriberen van colleges
Bij langere opnames, zoals colleges van een universiteit, kost het vanzelfsprekend meer tijd om deze van ondertiteling te voorzien. Neem een college van 3 uur. Wanneer iemand dit handmatig zou doen, kost dit dus zeker 15 uur tijd. AmberScript maakt het mogelijk om voor dezelfde klus meer dan 70% tijd te besparen ten opzichte van handmatig ondertitels te creeren. In het geval dat er geen tijd of capaciteit is, om de ondertitels zelf te corrigeren, biedt AmberScript’s captioning service een alternatief. AmberScript beschikt naast accurate spraakherkenning namelijk ook over een groot aantal gekwalificeerde taalexperts die flexibel inzetbaar zijn. 

Andere opties voor digitale toegankelijkheid in colleges
Naast het aanbieden van ondertiteling onder colleges zijn er andere punten waarop universiteiten studenten met een auditieve beperking kunnen ondersteunen. Wist je bijvoorbeeld dat 1,3 miljoen Nederlanders een vorm van kleurenblindheid hebben? 

Om video’s van colleges toegankelijker te maken voor deze groep studenten kan een universiteit rekening houden met de contrasten in de video. Des te meer contrast verschillende kleuren hebben, des te makkelijker zullen deze te zien zijn voor mensen met kleurenblindheid. Ook grafieken kunnen slimmer gecreëerd worden. Door contrasten toe te voegen aan verschillende schijven van een taartdiagram wordt het ook voor diegene die geen kleur zien duidelijk wat er bedoeld wordt.

Meer digitale toegankelijkheid in het WO
Gelukkig realiseren de Europese en Nederlandse universiteiten zich dat er verandering moet komen in de manier waarop colleges digitaal te volgen zijn. 
AmberScript wordt al bij verschillende onderwijsinstelling en bij meer dan 100 gemeenten en provincies ingezet om video’s digitaal toegankelijk te maken. Onderwijsinstellingen die de verschillende opties aan het afwegen zijn, kunnen een gratis demo aanvragen, om zo het gemak van Amber Script te leren kennen.